Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası

08/10/2019

Engelli aylığı, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlara veya 18 yaşından büyük engelli bireylere bağlanan aylıktır. Engelli aylığı üç ayda bir ödenir ve engelli bireyin engel oranına göre aylık miktarı değişmektedir.

Evde bakım parası ise, engelli bireyin hayatını devam ettirebilmesi için bir başkasına muhtaç olması durumunda evde engelli yakınına bakan kişiye sağlanan ve aylık ödemesi yapılan bakım ücretidir.

Engeli Aylığı Alma Şartları Nelerdir?

Engelli aylığı alabilmek için bireyin en az yüzde 40 engel hali olması ve hastane raporu ile kanıtlanmış olması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir aylık almıyor olması gerekir, bununla birlikte engelli aylığı bağlanabilmesi için bireyin hane içi geliri de göz önüne alınmaktadır. Hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir.  2019 yılı için engelli bireylerin yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir 609,66 TL’nin altındaysa engelli aylığı alabilirler.

Engelli Aylığı Ne Kadardır?

2019 yılı için ikinci altı ay için;

Engellilik oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olan bireylere 509,13 TL,

Engellilik oranı yüzde 70 ve üstü olan engelli bireylere 763,69 TL aylık bağlanmaktadır.

Evde Bakım Parası Alma Şartları Nelerdir?

Engelli bireye evde bakım gerçekleştiren kişinin bakım parsı alabilmesi için engelli bireyin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belirlenerek raporda kurulu raporunda “ağır engelli” ibaresinin yer alması gerekir.  Bununla birlikte Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması ve engelliye bakan kişinin engelli ile aynı adreste ikamet etmesi gerekir.

Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekir. Evde bakım parası 2019 yılı 1 Temmuz 2019 sonrası için aylık 1.384 TL’dir.

Aylık Almak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Engelli aylığı ve evde bakım parası almak için engelli bireyin ikamet ettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Engelli aylığında engelli bireyin başvuru sırasında bulunması gerekirken evde bakım parası için engelli bireyin başvuru anında bulunma zorunluluğu yoktur.

Sosyal Güvenlik
Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası
Emeklilikte Doğum Borçlanması
Emeklilikte Askerlik Borçlanması
Ölüm Sigortası /Aylığı
Yaşlılık Sigortası-Emeklilik
Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?
Malullük Sigortası Nedir?
Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?
Genel Sağlık Sigortası Nedir? Nasıl Faydalanılır?
Yeni Yılda Bizi İlgilendiren Veriler