Güvencesiz İşçiler

 

Güvencesizlik Nedir?
Güvencesiz kelimesi, harfi harfine, emniyetsiz, belirsiz, kırılgan demektir. Çalışma yaşamı açısından ise geçici, düzensiz, kuralsız, korumasız, emniyetsiz, standart dışı Devamı...

Esneklik nedir?
Esneklik, kısa bir süre içinde çok az bir maliyet ve çabayla değişebilme veya değişime uyum sağlayabilme yeteneği olarak tanımlanır. Çalışma yaşamında esneklik Devamı...

Esneklik sermayenin talebi mi?
Kapitalist üretimin tarihsel sürecinde sermaye, emek üzerinde denetimini arttırmak için sürekli arayış içinde olmuş ve bu arayışa hizmet edecek yeni yöntemler Devamı...

Güvencesiz çalışmanın özellikleri nelerdir?
Güvencesiz çalışma ve esneklik birbirini bütünleyen iki kavramdır. Esnek çalışma biçimleri yaygınlaştıkça güvencesiz çalışma da artmaktadır. Güvencesiz çalışmanın Devamı...

Güvencesiz çalışma biçimleri nelerdir?
Sabit veya sınırlı süreli ya da sabit görevler için geçici iş sözleşmeleri ile doğrudan işçi kiralama, Evden çalışma, taşeron çalışma, mevsimlik çalışma. Devamı...

Güvencesiz Çalışmanın Bir Aracı Olarak Ulusal İstihdam Stratejisi
1980’li yılların başında sermaye ve hükümetlerin el ele vererek ekonominin, toplumsal gelişmenin ilacı olarak sunduğu neo-liberal politikalar beklenen kalıcı Devamı...

 

Güvencesiz Çalışmanın Diğer Adı Taşeron Çalışma
Taşeron sistemi, bir malın veya hizmetin üretim süreçlerinin bölünerek gerçekleştirilmesinde uygulanan bir modeldir. Ancak taşeron sistemi alt bir model olmanın Devamı...

Temel İşgücü İstatistiklerine Göre Türkiye'de İşçilerin %12,2'si Taşeron İşçi
Sendikamızın Araştırma Dairesi, Türkiye’de kamu ve özel sektörde çalışan işçiler ile ilgili “Temel İşgücü İstatistikleri Raporu” hazırladı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Devamı...

 

Kiralık işçilik yasası olarak da bilinen ve yaklaşık 10 milyon işçiyi etkileyecek bu yasa ile mevsimlik tarım işçileri ve ev hizmetlerinde çalışan işçiler, özel istihdam büroları aracılığıyla işverenlere kiralanacaklardır.

‘Kiralık işçi’ hastaysa yerine başka işçi çalıştırılabilecek

Doğum, askerlik, hastalık gibi insani nedenler ile işyerlerinde sağlık ve güvenlik nedeniyle acil durumların ortaya çıkması hallerinde iş görme edimini yerine getiremeyen işçilerin yerine Devamı...