Sosyal Güvenlik

Sosyal güvenlik devletin görevi, yurttaşın hakkıdır. Sosyal güvenliğin temel amacı bireyleri karşılaşacağı sosyal risklere karşı korumak ve bu risklerle karşılaştıkları zaman etkileri en aza indirmektir. Ancak hem dünyada hem de ülkemizde on yılların kazanımı olan kamusal sosyal güvenlik uygulamaları liberal ekonomi politikalarıyla eritilmekte ve sosyal güvenliğin kamusal hizmet olmaktan çıkarılıp özelleştirilmesi için düzenlemeler yapılmaktadır. Oysa kamusal sosyal güvenlik herkesin hem var olan konumunda hem de gelecekleri için bir güvencedir. Sendikamız kamusal sosyal güvenliği sonuna kadar savunacak; parasız sağlık güvencemizin, kamusal emeklilik hakkımızın, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin, sosyal korumaların piyasaya terk edilmesine karşı her zaman kamusal sosyal güvenlik hakkını korumak ve herkesin eşit biçimde bu haktan yararlanması için mücadele edecektir.
Özelleştirme uygulamalarına karşı;
• Kamusal sosyal güvenlik hakkı işçilerin gelecek güvencesidir, işçilerin geleceğini savunacağız.
• Zorunu bireysel emeklilik sistemi kamusal emekliliğin özelleştirilmesi ve devletin güvencesinde olması gereken emeklilik hakkının özel şirketlere açılmasıdır. Özelleştirmelere karşı kamusal emeklilik sisteminin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi için mücadele edeceğiz.
• Sağlık sisteminin özelleştirilmeye başlaması herkes için nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasında engeldir. Parası olanın sağlık hizmetlerine ulaşabildiği bir sistem ortaya çıkmıştır. Herkesin nitelikli ve parasız sağlık hizmetine ulaşabilmesi için mücadele edeceğiz.
• İşçilerin iş kazası veya meslek hastalığı geçirmemesi için gereken tüm önlemlerin alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz.