DİSK Yönetim Kurulu’nun “Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı (2012-2023)” İle “Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Taslağı (2012-2014)” Metinlerine Yönelik Görüşleri

Bakanlığınız 08 Şubat 2012 tarihinde Üçlü Danışma Kurulu için “Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağının Değerlendirilmesi” gündemi ile bir toplantı gerçekleştirmiş ve toplantıda sosyal taraf temsilcilerine “Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı (2012-2023)” ile “Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Taslağı (2012-2014)” metinleri verilmiştir. Konfederasyonumuz, Genel Kurul hazırlıkları nedeniyle söz konusu toplantıya katılmamıştır. Hatırlanacağı üzere, bakanlığınız tarafından 18-20 Aralık 2009 ve 19-21 Şubat 2010 tarihlerinde sosyal tarafların, akademisyenlerin ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla Antalya’da Ulusal İstihdam Stratejisi Çalıştayları bir stratejik belge oluşturma amacıyla toplantılar düzenlendi. Bu toplantılara konfederasyonumuz da katkı vermeye çalıştı.

Ülkemizin en temel ve yakıcı sorunlardan biri olan işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması konusunda makro düzeyde politikalar üretmek ve yaşanan krizin yarattığı toplumsal tahribatı en aza indirmek adına ortaya konulan yaklaşımlar, 8 Haziran 2010 günü Hazine Müsteşarlığında gerçekleştirilen toplantıyla taslak halinde taraflara ve kamuoyuna sunuldu. Yoğun ve özverili çabalar neticesinde bir taslağın yaratılmasında yer alan bizler, ne yazık ki, taslak metnin son halini toplantıda görmek durumunda bırakıldık. Ayrıca, taslak metnin içeriğine bakıldığında görüşlerimizin yansıtılmadığının ve bugüne kadar şiddetle karşı çıktığımız bazı temel konuların taslak içine yedirildiğini gördük.

Konfederasyonumuz çeşitli vesilelerle kamuoyunu söz konusu strateji belgesi taslağının uygulamaya geçmesi halinde çalışma yaşamını nasıl tahrip edeceği konusunda bilgilendirmiş, ayrıca söz konusu belgeye ilişkin görüşlerini bakanlık yetkililerine 21/08/2010 tarih ve 360/HD-04 sayılı yazı ile iletmiştir. (EK 1) Buna karşın 8 Şubat tarihinde önümüze sunulan taslağın son hali, önceki taslağın ana karakterini taşımakla birlikte aynı problemli yöntemle önümüze gelmiştir.


PDF halinde görüntülemek için tıklayınız (pdf)
İnceleme ve Raporlar
Kamu ve Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporu
COVID-19 Sürecinde Kamuda İstihdam Raporumuz
COVİD-19 Salgını ve Sosyal Koruma Raporu
''Türkiye’de 65 Yaş ve Üstü Nüfusun Durumu'' Raporu
İşyerlerinde Durum-1 (Belediyeler-Hastaneler-Üniversiteler- Konutlar)
''Türkiye'de Kadın Emeği'' Raporu
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu
Türkiye'de Kadın Emeği Raporu
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunlar Raporu
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporu
Engelli İstihdam Raporu
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kurulmasına İlişkin Yasa Hazırlıkları ile İlgili Rapor (Haziran 2012)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi (2012-2014)
Kamu İstihdam Raporu
Sendikamızın Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı ile İlgili Görüşleri
DİSK Yönetim Kurulu’nun “Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı (2012-2023)” İle “Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Taslağı (2012-2014)” Metinlerine Yönelik Görüşleri
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması (2012-2014)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması (2012-2014)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi (2012-2014)
12 Eylül’ü Yargılayan Savunma
Belediyelerde Çalışan Taşeron İşçilerinin Ücret ve Diğer Hakları Araştırması
İşyeri Temsilcileri Rehberi
Kadın Emekçilerin Talepleri Broşürü
Bölgesel Asgari Ücret
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Neler Getirdi?
Türkiye'de Emeğin Durumu Raporu