Kamu İstihdam Raporu

KAMU İSTİHDAM RAPORU
BASIN BÜLTENİ
DİSK/Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi, Türkiye’de kamuda istihdam ve sorun alanlarını ortaya koyan “Kamu İstihdam Raporu” hazırladı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından her dört ayda bir yayınlanan Kamu Sektörü İstihdam Verileri (IV. Dönem), TÜİK, ÇSGB verilerinin kullanıldığı araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Sonuçlar şöyle:
1) KAMUDA İSTİHDAM DÜŞMEYE DEVAM ETTİ…
Özel sektörde istihdam, kamu sektöründeki istihdama oranla 10 kat daha fazla büyüdü.
2007 yılında kamu sektöründe istihdam sayısı 2 milyon 925 bin iken 2013 yılına gelindiğinde yüzde 13,5 artarak 3 milyon 319 bin olurken, özel sektörde istihdam 2007 yılında 17 milyon 812 bin iken 2013 yılına gelindiğinde yüzde 24,7 oranında artarak 22 milyon 204 bine yükseldi. Bu yıllar arasında kamuda 394 bin 278 kişilik istihdam yaratılırken, özel sektörde 4 milyon 391 bin kişilik istihdam artışı sağlanmış oldu. Bu demek oluyor ki, toplam istihdam içerisinde her yüz kişiden sadece 13’ü kamu sektöründe istihdam olanağı bulabiliyor.
2) TOPLAM İSTİHDAM İÇERİSİNDE İŞÇİLER AĞIRLIKLI…
2007 yılında 12 milyon 534 bin olan ücretli ve yevmiyeli çalışanların sayısı, 2013 yılında yüzde 30,5 artarak 16 milyon 353 bine yükselirken, işveren konumunda çalışanların oranı 2007’den 2013’e binde 6 azalmıştır. Bu durum, emeğinden başka geçim kaynağı olmayan işçilerin sayısının her geçen gün arttığını göstermektedir. Nitekim toplam istihdam içerisinde en geniş tanımıyla işçi (ücretli ve yevmiyeli) olarak çalışanların oranı 2007 yılında yüzde 60,4 iken 2013 yılında yüzde 64’e yükselmiştir.
3) KAMU SEKTÖRÜNDE İŞÇİLİK GERİLEDİ…
2007-2013 dönemleri arasında kamu sektöründeki işlerde güvenceli istihdam biçimleri ise zayıflamıştır. 2007 yılında kamu sektöründe işçi sayısı (kadrolu-geçici) 484 bin 497 iken, 2013 yılında yüzde 22,8 düşerek 373 bin 942 olmuştur. Aynı yıllarda sadece kadrolu işçi sayısındaki düşüş oranı da yüzde 8,3’dür.
4) KAMUDA İSTİHDAM EĞİTİM, SAĞLIK, ADALET, EMNİYET VE DİYANET HİZMETLERİNDE YOĞUNLAŞIYOR…
Kamu sektöründe istihdamın dağılımına bakıldığında, en fazla istihdamın Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda olmuştur. Bu kurumlar arasında 2007’den 2013 yılına kadar en fazla istihdam artış oranı ise Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda istihdam artış oranı yüzde 52 iken, Adalet Bakanlığı’nda istihdam artış oranı da yüzde 64’tür.
5) BELEDİYELERDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 30 DÜŞTÜ…
Kamu hizmetlerinin daraltılması sonucunda belediye hizmetleri, halkın ihtiyaçlarından ve taleplerinden uzaklaşmış, kamu hizmeti anlayışından kopartılarak piyasalaştırılmıştır. Bu durum, bir yandan kamu hizmetlerinin kalitesini düşürürken, diğer yandan da yerel yönetimlerde kadrolu ve güvenceli istihdam olanaklarının zayıflamasına yol açmıştır. Yerel yönetimlerde toplam istihdam 2007’den 2013 yılına yüzde 19 düşmüştür. En fazla azalma ise işçi statüsünde çalışanlarda olmuştur. Belediyelerde işçi olarak çalışanlar 2007 yılında 179 bin 424 iken, 2013 yılında yüzde 30 düşerek 125 bin 553 olmuştur.
6) GENEL HİZMETLER İŞKOLUNDA TAŞERON İŞÇİ SAYISI 650 BİNİ BULDU…
Belediye hizmetleri, genel temizlik, çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri, itfaiye hizmetleri, cenaze hizmetleri ve konut işleri gibi işleri kapsamına alan genel hizmetler işkolunda taşeron işçi sayısı 650 bini buldu.ÇSGB tarafından 14 Temmuz 2014 tarihi itibariyle Sendikamıza genel hizmetler işkolunda çalışan işçilere ilişkin verilen istatistiklere göre, genel hizmetler işkolunda çalışan işçi sayısı 880 bini bulmuştur. Bunlar içerisinde yerel yönetimlerde yaklaşık 120 bin işçi çalışırken, 760 bini de özel sektörde istihdam edilmektedir.
Özel sektörde istihdam edilenlerin içerisinde ise 105 bini konut işçisi, geriye kalan 655 bin işçinin ise taşeron işçisi olarak çalıştığını söyleyebiliriz.
Rakamlardan da görüldüğü üzere, genel hizmetler işkolunda çalışan işçilerin büyük bir çoğunluğu taşeron firmalarda ucuz, güvencesiz ve örgütsüz olarak çalıştırılmaktadır. ÇSGB 2014 Ocak ayı işkolu istatistiklerine göre, genel hizmetler işkolunda sendikalı işçi sayısı 145 bin 760’dır. Bu demek oluyor ki, genel hizmetler işkolunda çalışan işçilerin sadece yüzde 18,8’i sendika üyesidir. Sendikalı işçilerin büyük bir çoğunluğu, belediyelerde ve kısmen belediye şirketlerinde çalışan işçilerden oluşmaktadır.


PDF halinde görüntülemek için tıklayınız (pdf)
Kamu İstihdam Raporu
İnceleme ve Raporlar
Kamu ve Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporu
COVID-19 Sürecinde Kamuda İstihdam Raporumuz
COVİD-19 Salgını ve Sosyal Koruma Raporu
''Türkiye’de 65 Yaş ve Üstü Nüfusun Durumu'' Raporu
İşyerlerinde Durum-1 (Belediyeler-Hastaneler-Üniversiteler- Konutlar)
''Türkiye'de Kadın Emeği'' Raporu
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu
Türkiye'de Kadın Emeği Raporu
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunlar Raporu
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporu
Engelli İstihdam Raporu
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kurulmasına İlişkin Yasa Hazırlıkları ile İlgili Rapor (Haziran 2012)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi (2012-2014)
Kamu İstihdam Raporu
Sendikamızın Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı ile İlgili Görüşleri
DİSK Yönetim Kurulu’nun “Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı (2012-2023)” İle “Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Taslağı (2012-2014)” Metinlerine Yönelik Görüşleri
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması (2012-2014)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması (2012-2014)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi (2012-2014)
12 Eylül’ü Yargılayan Savunma
Belediyelerde Çalışan Taşeron İşçilerinin Ücret ve Diğer Hakları Araştırması
İşyeri Temsilcileri Rehberi
Kadın Emekçilerin Talepleri Broşürü
Bölgesel Asgari Ücret
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Neler Getirdi?
Türkiye'de Emeğin Durumu Raporu