Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunlar Raporu

05/09/2018

Çalışan Her 100 Kişiden 34’ü Sosyal Güvenceden Yoksun!

 

 “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” Raporumuzda Öne Çıkan Başlıklar Şunlardır:  

 
• Nüfusunun Yüzde 15’i Sosyal Güvenlik Sisteminin Dışında.
 
Nüfusun en yoksul kesimini oluşturan yüzde 14,77’lik kesimi sosyal güvenceden yoksundur.
 
• Çalışan Her 100 Kişiden 34’ü Sosyal Güvenceden Yoksun
 
Kadınların yüzde 44,5’i, gençlerin de yüzde 45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi yoktur.
 
• Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemine Devletin Katkısı, OECD Ülkelerinin Altında
 
Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarının GSYH oranı yüzde 13,5 iken OECD üye ülke ortalaması yüzde 21’dir.
 
Türkiye’de 3 Milyondan Fazla Hane Sosyal Yardım Alıyor
 
2013 yılında 3 milyon 96 bin 489 aile sosyal yardımlardan yararlanırken bu sayı 2016 yılında 3 milyon 154 bin 69 aileye çıkmıştır.
 
• Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanında İşçilerin Yükü Artıyor
 
AB üye ülke ortalamasında devlet katkısının 2002-2015 arası dönemde artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de ise tersi bir durum söz konusudur. Aynı dönem aralığında devletin katkısı 4,3 puan azalarak 41,9’a, işverenlerin katkısı da 3,8 puanlık azalarak yüzde 26,4’e düşmüştür. Çalışanların katkısı ise 5 puan artarak yüzde 13,4’den yüzde 18,3’e çıkmıştır.
 
• Emeklilere GSYH’dan Ayrılan Pay Diğer Ülkelere Göre Düşük
 
Sistem içinde emeklilere ayrılan payın fazlalığı görüşünün aksine emekliler için yapılan harcamalarda Türkiye, OECD üye ülke ortalamalarının da altındadır.
 
• Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenilir Değil,
 
Katılan Her 10 Kişiden 6’sı Sistemden Çıktı Zorunlu olarak bireysel emekliliğe dahil edilen her 10 kişiden 6’sı sistemden çıkmıştır.
 
• İşsizlik Sigortasına Başvuran 10 İşsizden Yalnızca 3’ü İşsizlik Sigortasından Faydalanıyor
 
İşsizlik sigortasına başvuru fazla işsizlik sigortasından faydalanma oranları düşüktür. İşsizlik sigortasından faydalanmak için başvuran her 10 işsizden yalnızca 3’ü işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir.
 

Raporun tamamını PDF formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunlar Raporu
İnceleme ve Raporlar
Kamu ve Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporu
COVID-19 Sürecinde Kamuda İstihdam Raporumuz
COVİD-19 Salgını ve Sosyal Koruma Raporu
''Türkiye’de 65 Yaş ve Üstü Nüfusun Durumu'' Raporu
İşyerlerinde Durum-1 (Belediyeler-Hastaneler-Üniversiteler- Konutlar)
''Türkiye'de Kadın Emeği'' Raporu
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu
Türkiye'de Kadın Emeği Raporu
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunlar Raporu
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporu
Engelli İstihdam Raporu
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kurulmasına İlişkin Yasa Hazırlıkları ile İlgili Rapor (Haziran 2012)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi (2012-2014)
Kamu İstihdam Raporu
Sendikamızın Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı ile İlgili Görüşleri
DİSK Yönetim Kurulu’nun “Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı (2012-2023)” İle “Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Taslağı (2012-2014)” Metinlerine Yönelik Görüşleri
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması (2012-2014)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması (2012-2014)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi (2012-2014)
12 Eylül’ü Yargılayan Savunma
Belediyelerde Çalışan Taşeron İşçilerinin Ücret ve Diğer Hakları Araştırması
İşyeri Temsilcileri Rehberi
Kadın Emekçilerin Talepleri Broşürü
Bölgesel Asgari Ücret
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Neler Getirdi?
Türkiye'de Emeğin Durumu Raporu