Emek Araştırma Raporu-9

24/11/2016

Sendikamızın Araştırma Dairesi 9. Emek Araştırma Raporunu yayımladı. Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporunda öne çıkan başlıklar:

  • TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR.
  • GELİR EŞİTSİZLİĞİNDE OECD ÜLKELERİ İÇERİSİNDE İLK SIRALARDAYIZ!
  • TÜRKİYE’DE ZENGİNLER, YOKSULLARDAN 7,6 KAT DAHA FAZLA GELİR ELDE EDİYOR!
  • TÜRKİYE’DE TOPLAM İSTİHDAM İÇERİSİNDE 2,5 MİLYON YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR!
  • TOPLUMUMUZDA ÇOCUK SAYISI ARTTIKÇA YOKSULLUK ARTIYOR!
  • TOPLUMUMUZUN YÜZDE 70’İ ANCAK BORÇLANARAK HAYATLARINI SÜRDÜREBİLİYOR!

Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu, ülkemizde insanların yaşam koşullarını derinden etkileyen gelir eşitsizliğini ve yoksulluğunu gözler önüne sermek amacıyla hazırlanmıştır. Gelir eşitsizliği ve yoksulluğun çalışanlar üzerindeki etkileri incelenmiş, çalışanların yoksulluk düzeyleri ve borçlanma durumları ile ilgili detaylı bir araştırma yapılmıştır. Çalışmamızda TÜİK’in 2015 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile OECD’nin hazırlamış olduğu veriler kullanılmıştır.

Raporun tamamını okumak için tıklayınız.

Emek Araştırmaları
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi Aralık 2018/2 Sayısı Çıktı
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Güncel Veriler 2018 Kitapçığımız
“Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” Raporu
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporu
Engelliler İşsiz!
İşçiler Korumasız ve Güvencesiz Çalıştırılıyor!
OHAL’de Kamu İstihdamı ve Genel İşler İşkolu Raporumuz Yayımlandı
Çalışma Hayatında Kadınlar: “Daha Çok Çalışıyor, Daha Az Kazanıyor”
Emek Araştırma Raporu-9
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Belediyelerde "Vasıfsızlık" Bilmecesi ve Mesleki Yeterlilik
Taşerona Kadro Aldatmacası
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Broşürü
Türkiye'de Emeğin Durumu Kitapçığı Çıktı!
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Kadın Emeği Raporu
Emek Araştırma Raporu-4
Kıdem Tazminatı, İş Güvencesi Ve İşsizlik Siğortası Haklarından Ayrı Tartışılamaz!
Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukların Sayısı Artıyor!
Kamu İstihdam Raporu (Araştırma – Aralık, 2015)
Temel İşgücü İstatistiklerine Göre Türkiye'de İşçilerin %12,2'si Taşeron İşçi
İşci Hakları Ve Uluslararası Yasal Dayanakları El Kitabı
İnsanca Çalışmak Ve Yaşamak İçin Disk/Genel-İş
Kamu İhale Mevzuatı ve İşçi Hakları Kitabı Çıktı
Kamu İstihdam Raporu
Üye Kimlik Araştırmamız Sonuçlandı