Kadın Emeği Raporu

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-6
KADIN EMEĞİ RAPORU
(Mart-2016)

 

Kadınların İşgücüne Ve İstihdama Katılma Oranları Dünya Genelinde Yüksek, Türkiye’de Düşük!
Türkiye’de 12 Milyona Yakın Kadın, Ev İşleri Nedeniyle Çalışma Hayatının Dışında!
Türkiye’de 1,5 Milyon Kadın Kayıt Dışı Ve Yarı Zamanlı Çalışıyor!
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
Sendikamızın Araştırma Dairesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne atfen “Kadın Emeği Raporu” hazırlanmıştır. Bu rapor, 8 Mart nedeni ile Türkiye’de esnek, güvencesiz ve örgütsüz çalışmaya neden olacak özel istihdam büroları aracılığı ile çalışma veya uzaktan çalışma gibi çalışma biçimlerinin kadınlara dayatılmasına karşı, kadın emekçilerin sorunlarını görünür kılmak için hazırlanmıştır. Çünkü, Türkiye’de kadınlar, kapitalist sistemin yarattığı çalışma koşulları içerisinde çalışma hayatının dışına itilmiş ve emeği değersizleştirilmiştir. Bu nedenle raporumuzda, Dünya’da ve Türkiye’deki kadın emeğinin durumu, güncel veriler ışığında karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Son söz olarak bu çalışmayı, 8 Mart’ı yaratan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bize armağan eden ve hayatın her alanında mücadele etmek zorunda kalan tüm kadınlara adıyoruz.


Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız (pdf)
Emek Araştırmaları
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi Aralık 2018/2 Sayısı Çıktı
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Güncel Veriler 2018 Kitapçığımız
“Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” Raporu
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporu
Engelliler İşsiz!
İşçiler Korumasız ve Güvencesiz Çalıştırılıyor!
OHAL’de Kamu İstihdamı ve Genel İşler İşkolu Raporumuz Yayımlandı
Çalışma Hayatında Kadınlar: “Daha Çok Çalışıyor, Daha Az Kazanıyor”
Emek Araştırma Raporu-9
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Belediyelerde "Vasıfsızlık" Bilmecesi ve Mesleki Yeterlilik
Taşerona Kadro Aldatmacası
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Broşürü
Türkiye'de Emeğin Durumu Kitapçığı Çıktı!
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Kadın Emeği Raporu
Emek Araştırma Raporu-4
Kıdem Tazminatı, İş Güvencesi Ve İşsizlik Siğortası Haklarından Ayrı Tartışılamaz!
Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukların Sayısı Artıyor!
Kamu İstihdam Raporu (Araştırma – Aralık, 2015)
Temel İşgücü İstatistiklerine Göre Türkiye'de İşçilerin %12,2'si Taşeron İşçi
İşci Hakları Ve Uluslararası Yasal Dayanakları El Kitabı
İnsanca Çalışmak Ve Yaşamak İçin Disk/Genel-İş
Kamu İhale Mevzuatı ve İşçi Hakları Kitabı Çıktı
Kamu İstihdam Raporu
Üye Kimlik Araştırmamız Sonuçlandı