İşçiler Korumasız ve Güvencesiz Çalıştırılıyor!

KAYITDIŞI İSTİHDAM RAPORU

(Kasım, 2017)

DİSK/Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi “Kayıtdışı İstihdam Raporu”nu açıkladı. Raporda; işçilerin korumasız ve güvencesiz çalışmalarına neden olan kayıtdışı istihdamın hem çalışma hayatına etkisi hem de yaş, cinsiyet, sektör, bölge ve işyeri büyüklüğü düzeyindeki etkileri ortaya kondu.

 Rapora göre;

  • İstihdam Edilen Her 100 Kişiden 35’i Kayıtdışı Çalışıyor!
  • Kadınların Yarıya Yakını Kayıtdışı Çalıştırılıyor!
  • 1 Milyon 800 Bin Genç Kayıtdışı İstihdam Ediliyor!
  • 65 Yaş Üstü Çalışanların Yüzde 84’ü Kayıtdışı!
  • Yarı Zamanlı Çalışan Her 10 Kişiden 8’i Kayıtdışı!
  • Küçük İşletmelerde İstihdamın Yarıdan Fazlası Kayıtdışı!

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İşçiler Korumasız ve Güvencesiz Çalıştırılıyor!
Emek Araştırmaları
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi Aralık 2018/2 Sayısı Çıktı
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Güncel Veriler 2018 Kitapçığımız
“Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” Raporu
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporu
Engelliler İşsiz!
İşçiler Korumasız ve Güvencesiz Çalıştırılıyor!
OHAL’de Kamu İstihdamı ve Genel İşler İşkolu Raporumuz Yayımlandı
Çalışma Hayatında Kadınlar: “Daha Çok Çalışıyor, Daha Az Kazanıyor”
Emek Araştırma Raporu-9
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Belediyelerde "Vasıfsızlık" Bilmecesi ve Mesleki Yeterlilik
Taşerona Kadro Aldatmacası
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Broşürü
Türkiye'de Emeğin Durumu Kitapçığı Çıktı!
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Kadın Emeği Raporu
Emek Araştırma Raporu-4
Kıdem Tazminatı, İş Güvencesi Ve İşsizlik Siğortası Haklarından Ayrı Tartışılamaz!
Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukların Sayısı Artıyor!
Kamu İstihdam Raporu (Araştırma – Aralık, 2015)
Temel İşgücü İstatistiklerine Göre Türkiye'de İşçilerin %12,2'si Taşeron İşçi
İşci Hakları Ve Uluslararası Yasal Dayanakları El Kitabı
İnsanca Çalışmak Ve Yaşamak İçin Disk/Genel-İş
Kamu İhale Mevzuatı ve İşçi Hakları Kitabı Çıktı
Kamu İstihdam Raporu
Üye Kimlik Araştırmamız Sonuçlandı