Belediye hizmetleri tekrar belediyelere mi dönüyor?

Sendikamız Avrupa İşçi Katılım Merkezi ve Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI) Araştırma Bölümü tarafından düzenlenen yeniden belediyeleştirme, diğer bir deyişle belediye hizmetlerinin tekrar kamulaştırılması konulu seminere katıldı. Sendikamız Dış İlişkiler Uzmanı Gonca Acaray’ın katıldığı seminer, 3 Aralık 2015 tarihinde Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirilmiştir.

Seminerin açılış konuşmaları EPSU Yerel ve Bölgesel Yönetimler Sorumlusu Christine Jakob ve ETUI temsilcisi Sigurt Vitols tarafından yapıldı. PSI Araştırma Birimi’nden Emanuela Lobina, kemer sıkma politikaları ve kamu – özel işbirliklerinin başarısızlıkları hakkında bir sunum yaptı.

Seminerde katılımcılar çalışma grupları oluşturarak yeniden belediyeleştirme / kamulaştırma üzerine tartışmalar yürüttü ve kendi ülkelerindeki deneyimleri aktardı. Sendikamız da 2005 yılında Mersin’de gerçekleşen 435 taşeron işçinin; 2007 ve 2011 yıllarında İzmir’de gerçekleşen 3000 kadar taşeron işçinin belediye kadrosuna geçirilmiş olması örneklerini sundu.

Seminerde yapılan tartışmalar da gösteriyor ki artık kamu – özel işbirliklerinin hizmet sağlamadaki başarısızlığı ortadadır. Belediyelerin hizmetleri tekrar kendi denetimlerine almalarının en önemli sebeplerinden biri budur. Özel sektörce sağlanan kamu hizmetleri hem düşük kalitede olmakta, hem çok pahalı olmaktadır. Ayrıca özel şirketler yeterince yatırım yapmayarak hizmetlerin gelişimine ket vurmaktadır. İşçiler açısından ise güvencesiz çalışma koşulları anlamına gelmektedir. Özellikle yüksek gelirli ülkelerde artık belediyeler hizmetleri tekrar kendi kontrollerine almakta böylece hem hizmetler ucuzlamakta ve hizmet kalitesi artmakta, hem de istihdam koşulları iyileşmektedir.

Böylece seminerde, “Neden belediyeler hizmetleri geri alıyor?” sorusu tartışılmış, bunun istihdam bakımından ne anlama geldiği ele alınmıştır.

Dünyanın en büyük 400 şehrinin yüzde 90’ında suyun kamu hizmeti olarak sağlandığı bir dönemde olduğumuz dikkate değerdir. Pek çok yerde suyun bir insan hakkı olduğu tartışılmaktadır. Dünya genelinde yeniden belediyeleştirme örnekleri yüksek gelirli ülkelerde 184, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise 51’i bulmuştur.

Kamu hizmetleri, özelde de belediye hizmetleri hem toplumun temel taşlarındandır hem de işkolumuzda çalışan işçilerin istihdam alanıdır. Peki sendikaların bu süreçte nasıl bir rolü olabilir? Seminerde, sendikaların yerel yönetimlerle bir araya gelerek bu konuda teşvikte bulunması ve işçileri de bu sürecin bir parçası haline getirmesinin gereği dile getirilmiştir. Ayrıca sivil toplum örgütleri ile dayanışma içinde olmak da bu süreçte katkı sunacak bir yöntem olarak önerilmiştir.

Belediye hizmetleri tekrar belediyelere mi dönüyor?
Belediye hizmetleri tekrar belediyelere mi dönüyor?
Belediye hizmetleri tekrar belediyelere mi dönüyor?
Uluslararası İlişkiler
Terlikleri Kapınıza Bıraktırmayın!
Dünya Nüfusunun Yarısından Fazlası Ulusal Sosyal Korumadan Yoksun
EPSU: Kamuya Gereken Değer Yeniden Verilsin!
Gelecek Kamuda: Kamu Hizmetlerinin Demokratik Sahipliğine Doğru…
EPSU’dan Salgının Birinci Yılı Değerlendirmesi: “Kamu Hizmetlerine Yeniden Değer Verme İhtiyacı!”
PSI: Covid-19 Aşısı Ücretsiz Olmalı, Kârâ Öncelik Vermeyi Durdurun!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Romanya Metro İşçileri Sendikası’nın Genel Kurulu’na Katıldık
EPSU Bölge Toplantısı Moldova’da Yapıldı
ILO Türkiye Ofisi Tarafından Düzenlenen Çalıştaya Katıldık
İngiltere'nin En Büyük Kamu Hizmetleri Sendikasından İzmir Eylemimize Destek Mesajı
EPSU İzmir Eylemimizi Dayanışmayla Selamladı
Nitelikli Kamu Hizmetleri İçin Nitelikli İstihdam
Kâr Değil İnsan İçin PSI Kongresi’nde Olacağız
EPSU'dan Sendikamıza Ziyaret
EPSU Bölge Toplantısına Katıldık
Karbel Grevimize Uluslararası Dayanışma
EPSU Genel Sekreteri'nin Yeni Yıl Mesajı
Sendikamız EPSU Güney – Doğu Avrupa Bölge Toplantısı’na Katıldı
EPSU Toplu Pazarlık Konferansı'na Katıldık
25 Ülkeden Uzman ve Sendikacılarla “Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine Hayır” Dedik
EPSU’nun Sendikamızın IŞİD Terörüne Duyarlılık Çağrısı ile AB’ye Yazdığı Mektuba Yanıt Geldi
EPSU YÖNETİM KURULU’NA KATILDIK
Sofya’da “KAMU İŞÇİLERİ İÇİN İNSANA YAKIŞIR İŞ” Dedik
EPSU, Sendikamızın Acil Çağrısı Üzerine IŞİD Terörünü Kınadı ve AB’ye Mektup Yazdı
EPSU ve PSI/EPSU: Katliamdan dolayı derin üzüntü ve sarsıntı içerisindeyiz!
Çatışmanın arasında kalan yaralıya yardım ettiği için tutuklanan Sendikamız Tunceli Şube Başkanı serbest bırakılsın!
Belediye hizmetleri tekrar belediyelere mi dönüyor?
EPSU Güney Doğu Avrupa Sendikaları Romanya’da Bir Araya Geldi
ILO Konferansına Katıldık: Kamu İşçilerine İnsana Yakışır İş İstiyoruz!
Kamu Hizmetleri Sendikaları Mülteci Hakları İçin Bir Arada
Kamu Hizmetleri Sendikaları Mülteci Hakları İçin Bir Arada
EPSU Güney Doğu Avrupa Sendikaları Romanya’da Bir Araya Geldi