EPSU Genel Sekreteri'nin Yeni Yıl Mesajı

20/01/2017

Değerli kardeşler,

Kamu işçileri her zaman temel değerler ve nitelikli kamu hizmetleri için zor ve kimi zamanda tehlikeli koşullarda mücadele etmektedir. Önümüzdeki yıl da üyelerimizin çalışmaları, hak ettikleri kaynaklar ve istediğimiz bir Avrupa açısından zorlu bir yıl olacaktır. 2017’de ilk mücadelemiz Avrupa Parlamentosu’nun AB ile Kanada arasındaki (CETA adlı) ticaret anlaşmasını onaylamasını engellemek için yürütülecektir. 24 Ocak’ta ve 1 Şubat’ta Avrupa Parlamentosu’nda bu konuda önemli oylamalar gerçekleşecektir.

Bu yıl parlamentoları, hükümetleri ve Komisyon’u TiSA’nın kamu hizmetleri için iyi bir anlaşma olmadığına ikna etmek için yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz. Temmuz ayında gerçekleşecek G20’nin gündeminde bu konunun yer alması için gösterdiğiniz çabalara teşekkür ederiz.

G20 bu yıl “küreselleşme yalnızca zenginlere değil tüm insanlara fayda sağlamalıdır” sloganıyla Almanya’nın dönem başkanlığında gerçekleşecek. Almanya G20 gündemine dijitalleşme, sağlık hizmetleri ve eşitlik konularını koydu -ki bunlar iyi noktalardır. Ancak Almanya’nın G20 ekonomi politikası gündemi, istikrarlı finans ekonomilerine odaklanmaktadır. Bu, devam eden kemer sıkma politikaları ve emek piyasası esnekliği olarak adlandırılan yapısal reformları işaret etmektedir.

Dünya nüfusunun yarıdan fazlasına sahip olan 62 milyarderin varlığı, ekonomik sistemimizde ciddi anlamda ters giden bir şeylerin olduğunu göstermektedir. G20 gündemi 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve Paris İklim Değişikliği anlaşmasının uygulanmasını içermektedir. Ancak Adil Geçiş kavramı önde gelen gelişmiş ülkelerce uygulanacak mıdır? Çevreyi en çok kirleten ülkelerden Rusya henüz anlaşmayı onaylamadı ve Trump’ın da küresel ısınmanın pek çok işaretini görmezden geleceği anlaşılıyor. Bu, çalışan kesim için büyük bir endişe kaynağıdır. Adil Geçiş için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Alternatif bir ekonomi politikası arayışımız AB’de kemer sıkma politikalarına olan desteğin azalmasına katkıda bulunmuştur. 2017’de üç temel ekonomik konuya odaklanacağız. İlk olarak, Avrupa Komisyonu’ndan ve Üye Devletlerden AB’ye yeniden güven oluşturacak ve çalışan kesime gerçek getiriler sağlayacak sosyal hakların sağlam ayaklarını oluşturma sözünü tutmasını talep edeceğiz. Avrupa Parlamentosu Ocak ayının ikinci yarısında bu konuyu oylayacak. Tasarılar, tüm istihdam biçimlerinde insana yakışır çalışma koşulları, ulusal ücret tabanları, herkes için becerilerin garantisi, babalar-anneler ve bakımdan sorumlular için ücretli izin ve sosyal yatırımlar için fon konularında bir çerçeve yönerge içermektedir. ETUC ile birlikte sosyal diyaloğu, toplu pazarlığı ve sendikal hakları güçlendirmek; sosyal korumayı geliştirmek ve güçlü kamu hizmetlerini savunmak için çalışmaktayız. Taleplerimizi desteklemek için bu yılın sonunda dilekçeyi imzalayan herkese teşekkür ederiz. Komisyon ve Konsey, 2015 yılında merkez hükümet yönetiminin sosyal taraflarıyla yaptığı Bilgi ve İstişare anlaşmasıyla ilerlerken sosyal diyaloğa bağlılıklarını göstermelidirler.

Komisyon’un sosyal haklara ilişkin tasarıyı Mart ayında açıklaması beklenmektedir. İlerleme kaydedilmesi sadece AB işçileri için önemli değildir. Aynı zamanda Gürcistan, Moldova ve Ukrayna gibi üye veya komşu ülkelerdeki işçilere de AB’nin kurumlarınca geliştirilen ve ilerleyen bir sosyal modeli olduğunu işaret edecek ve dünya üzerinde pek çok ülke için rehber olabilecektir.

İkinci temel konumuz, Mali Sıkılaştırmadır. Bu politikanın verimliliği bu yıl değerlendirilecektir ve Parlamento ile Konsey’de tartışmalar yürütülmektedir. EPSU daima Mali Sıkılaştırmayı reddetmiştir.

Odaklanacağımız üçüncü konu ise ETUC ücret kampanyası ve Avrupa’nın mevcut ekonomi politikasını kemer sıkmadan uzaklaştırmakla birlikte, kamu yatırımı talebimizdir. Kamu hizmetleri işçileri pek çok ülkede uzun yıllardır ücretlerin dondurulmasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Artık bunu değiştirmenin zamanı gelmiştir ve biz bunun için mücadele eden sendikaların yanında olacağız. Ocak ayında Avrupa Konseyi, sosyal diyalog, pazarlık ve grev hakkı lehine bir raporu oylayacaktır. Bu rapor, Avrupa Sosyal Şartı ve ILO sözleşmelerini desteklemekte, üye ülkelerden zayıflayan toplu pazarlık haklarını yeniden güçlendirmesini istemektedir. Türkiye, açıkça, akla gelmektedir ve Türkiye’deki kardeşlerimizi demokrasi ve sendikal mücadelelerinde desteklemeye devam edeceğiz.

2017 yılı için gündemde olan pek çok konu daha bulunmaktadır. Komisyon’dan ve Üye Devletlerden vergiden kaçınma sorununa eğilmelerini talep eden adil vergi kampanyamız etkilerini göstermeye başlamaktadır. Luxleaks (Lüksemburg leaks) skandalını başlatan Antoine Deltour gibi ihbarcıların korunmasına ve mahkemeye maruz kalmamasına ilişkin ilerleme kaydetmeyi beklemekteyiz. Diğer bir çalışma alanımız, yasa tasarılarını cinsiyetler arası ücret eşitsizliğine dikkat çekmeye yönelik olacaktır. Daimi Komitelerimiz, farklı sektörlerdeki üyelerimizin sorunlarına yönelen yüklü bir çalışma programıyla karşı karşıyadırlar.

Sendikalarımıza daha fazla üye kazandırmanın önemini vurgulamaya; üyelerimizin ve aktivistlerimizin de sürece dahil olmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Örneğin, ITUC/ETUC Pan-Avrupa Bölge Konseyinde daha fazla örgütlemeci eğitmeyi umuyoruz. Toplu pazarlıkta sonuçlar elde edebilmek ve hükümet politikalarını etkileyebilmek için güçlü sendikalara ihtiyaç vardır. Ücret artışı ve adil vergilendirme, toplumlarımızda demokrasiyi ve insan haklarını zedeleyerek artan eşitsizliklere dikkat çekmek açısından önemli konulardır.

Ancak birlikte hareket edersek; umut ve farklı bir dünya beklentisi aşılarsak güçlüyüz. Önümüzdeki yıl hep birlikte işçi hakları, ücretler, işler ve nitelikli kamu hizmetleri için fark yaratabiliriz. Yeni yılda sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.

Dayanışmayla,

Jan Willem Goudriaan

EPSU Genel Sekreteri

EPSU Genel Sekreteri'nin Yeni Yıl Mesajı
Uluslararası İlişkiler
Terlikleri Kapınıza Bıraktırmayın!
Dünya Nüfusunun Yarısından Fazlası Ulusal Sosyal Korumadan Yoksun
EPSU: Kamuya Gereken Değer Yeniden Verilsin!
Gelecek Kamuda: Kamu Hizmetlerinin Demokratik Sahipliğine Doğru…
EPSU’dan Salgının Birinci Yılı Değerlendirmesi: “Kamu Hizmetlerine Yeniden Değer Verme İhtiyacı!”
PSI: Covid-19 Aşısı Ücretsiz Olmalı, Kârâ Öncelik Vermeyi Durdurun!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Romanya Metro İşçileri Sendikası’nın Genel Kurulu’na Katıldık
EPSU Bölge Toplantısı Moldova’da Yapıldı
ILO Türkiye Ofisi Tarafından Düzenlenen Çalıştaya Katıldık
İngiltere'nin En Büyük Kamu Hizmetleri Sendikasından İzmir Eylemimize Destek Mesajı
EPSU İzmir Eylemimizi Dayanışmayla Selamladı
Nitelikli Kamu Hizmetleri İçin Nitelikli İstihdam
Kâr Değil İnsan İçin PSI Kongresi’nde Olacağız
EPSU'dan Sendikamıza Ziyaret
EPSU Bölge Toplantısına Katıldık
Karbel Grevimize Uluslararası Dayanışma
EPSU Genel Sekreteri'nin Yeni Yıl Mesajı
Sendikamız EPSU Güney – Doğu Avrupa Bölge Toplantısı’na Katıldı
EPSU Toplu Pazarlık Konferansı'na Katıldık
25 Ülkeden Uzman ve Sendikacılarla “Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine Hayır” Dedik
EPSU’nun Sendikamızın IŞİD Terörüne Duyarlılık Çağrısı ile AB’ye Yazdığı Mektuba Yanıt Geldi
EPSU YÖNETİM KURULU’NA KATILDIK
Sofya’da “KAMU İŞÇİLERİ İÇİN İNSANA YAKIŞIR İŞ” Dedik
EPSU, Sendikamızın Acil Çağrısı Üzerine IŞİD Terörünü Kınadı ve AB’ye Mektup Yazdı
EPSU ve PSI/EPSU: Katliamdan dolayı derin üzüntü ve sarsıntı içerisindeyiz!
Çatışmanın arasında kalan yaralıya yardım ettiği için tutuklanan Sendikamız Tunceli Şube Başkanı serbest bırakılsın!
Belediye hizmetleri tekrar belediyelere mi dönüyor?
EPSU Güney Doğu Avrupa Sendikaları Romanya’da Bir Araya Geldi
ILO Konferansına Katıldık: Kamu İşçilerine İnsana Yakışır İş İstiyoruz!
Kamu Hizmetleri Sendikaları Mülteci Hakları İçin Bir Arada
Kamu Hizmetleri Sendikaları Mülteci Hakları İçin Bir Arada
EPSU Güney Doğu Avrupa Sendikaları Romanya’da Bir Araya Geldi