ILO Konferansına Katıldık: Kamu İşçilerine İnsana Yakışır İş İstiyoruz!

Konferansa Sendikamız adına Araştırma Daire Başkanı Mehmet Güleryüz katıldı.

Konferansta, ILO standartlarının kamu hizmetlerine uygulanması; İş yasası reformları ve endüstriyel ilişkiler sistemlerine etkisi; Kamu hizmetlerinde toplu pazarlık; Sendikaların internet siteleri ve sosyal medya kullanımı ve AB üyesi ve aday ülkelerde sendikal örgütlenmeyi geliştirme temel başlıkları ele alındı.

Mehmet Güleryüz konferansta bir sunum yaptı ve artan tutuklamalar, yükselen polis şiddeti, çıkma yasakları gibi insanların yaşam haklarına yönelik saldırıların yanı sıra yaşanan siyasi istikrarsızlık, savaş süreci, Suriyeli mülteci sorunu gibi Türkiye’deki yaşam ve çalışma koşullarını etkisi altına alan süreçlere değindi. Güleryüz, sendikal mücadeleye dair ise toplu iş sözleşmesi süreci, grev hakkı gaspları, çalışma yaşamına yönelik yasal düzenlemelerin güvencesizliği pekiştirmeye nasıl hizmet ettiği konularında görüş bildirdi.

Güleryüz son olarak da Sendikamızın başlattığı Taşeron İşçilerin Kadrolu İşçi Statüsüne alınması için başlattığı eylem programını anlattı. Bu süreçte yürüttüğümüz imza kampanyası, basın açıklamaları gibi çalışmalara değinerek Avrupalı meslektaşlardan da destek istedi.

Gençler de uluslararası sendika gündeminde!

EPSU’nun son dönemde üyelerinin gençlik faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarının bir parçası olarak ise konferans kapsamında genç temsilciler için paralel bir çalıştay düzenlendi ve gençlere “iş yerinde genç hakları” konusunda eğitim verildi. Bu çalıştaya EPSU Gençlik Ağı’nda Sendikamızı temsil eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Gonca Acaray katıldı.

Tüm dünyada gençlerin sendikalaşma oranının düşüklüğü vurgulandı. Gençlerin esnek çalışma, kısa süreli sözleşmeler, esnek ücret düzenlemeleri gibi emek piyasası koşullarından daha fazla etkilendiğine dikkat çekildi ve bu bağlamda ILO uluslararası çalışma standartları ele alındı.

Uluslararası İlişkiler
Terlikleri Kapınıza Bıraktırmayın!
Dünya Nüfusunun Yarısından Fazlası Ulusal Sosyal Korumadan Yoksun
EPSU: Kamuya Gereken Değer Yeniden Verilsin!
Gelecek Kamuda: Kamu Hizmetlerinin Demokratik Sahipliğine Doğru…
EPSU’dan Salgının Birinci Yılı Değerlendirmesi: “Kamu Hizmetlerine Yeniden Değer Verme İhtiyacı!”
PSI: Covid-19 Aşısı Ücretsiz Olmalı, Kârâ Öncelik Vermeyi Durdurun!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Romanya Metro İşçileri Sendikası’nın Genel Kurulu’na Katıldık
EPSU Bölge Toplantısı Moldova’da Yapıldı
ILO Türkiye Ofisi Tarafından Düzenlenen Çalıştaya Katıldık
İngiltere'nin En Büyük Kamu Hizmetleri Sendikasından İzmir Eylemimize Destek Mesajı
EPSU İzmir Eylemimizi Dayanışmayla Selamladı
Nitelikli Kamu Hizmetleri İçin Nitelikli İstihdam
Kâr Değil İnsan İçin PSI Kongresi’nde Olacağız
EPSU'dan Sendikamıza Ziyaret
EPSU Bölge Toplantısına Katıldık
Karbel Grevimize Uluslararası Dayanışma
EPSU Genel Sekreteri'nin Yeni Yıl Mesajı
Sendikamız EPSU Güney – Doğu Avrupa Bölge Toplantısı’na Katıldı
EPSU Toplu Pazarlık Konferansı'na Katıldık
25 Ülkeden Uzman ve Sendikacılarla “Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine Hayır” Dedik
EPSU’nun Sendikamızın IŞİD Terörüne Duyarlılık Çağrısı ile AB’ye Yazdığı Mektuba Yanıt Geldi
EPSU YÖNETİM KURULU’NA KATILDIK
Sofya’da “KAMU İŞÇİLERİ İÇİN İNSANA YAKIŞIR İŞ” Dedik
EPSU, Sendikamızın Acil Çağrısı Üzerine IŞİD Terörünü Kınadı ve AB’ye Mektup Yazdı
EPSU ve PSI/EPSU: Katliamdan dolayı derin üzüntü ve sarsıntı içerisindeyiz!
Çatışmanın arasında kalan yaralıya yardım ettiği için tutuklanan Sendikamız Tunceli Şube Başkanı serbest bırakılsın!
Belediye hizmetleri tekrar belediyelere mi dönüyor?
EPSU Güney Doğu Avrupa Sendikaları Romanya’da Bir Araya Geldi
ILO Konferansına Katıldık: Kamu İşçilerine İnsana Yakışır İş İstiyoruz!
Kamu Hizmetleri Sendikaları Mülteci Hakları İçin Bir Arada
Kamu Hizmetleri Sendikaları Mülteci Hakları İçin Bir Arada
EPSU Güney Doğu Avrupa Sendikaları Romanya’da Bir Araya Geldi