Nitelikli Kamu Hizmetleri İçin Nitelikli İstihdam

13/07/2018

6-7 Haziran’da 24 ülkeden 70’i aşkın sendika temsilcisi Brüksel’de EPSU Sosyal Diyalog ve Toplu Pazarlık Konferansı’nda bir araya geldi. “Nitelikli Kamu Hizmetleri İçin Nitelikli İstihdam” temasıyla düzenlenen konferansta katılımcılar çocuk bakım hizmetleri ve hapishane çalışanları, kadın işçilerin ağırlıkta olduğu sektörlerde durum, dijitalleşme, ücret eğilimleri gibi çeşitli konuları tartıştı. 

Konferans, başta çocuk bakımı ve hapishane hizmetleri olmak üzere nitelikli kamu istihdamına odaklanan bir projenin son ayağı oldu Leuven Üniversitesi’nden araştırmacılar bu sektörlerde sendikaların karşılaştıkları zorlukları ortaya koyan çalışmalar sundular. Çocuk bakımında en önemli sorunlar düşük ücret ve işin değersizleştirilmesi, eksik istihdam olarak ifade edildi. Hapishanelerde de personel yetersizliği vurgulanırken çalışanlara yönelik şiddetin de önemli bir sorun olduğu vurgulandı.

Kadınların yoğunlukta olduğu sektörlerde yaşanan düşük ücret sorunu uzun zamandır EPSU üyelerinin aşmaya çalıştığı zorluklar arasında yer aldığı ifade edildi. 

Dijitalleşmenin kamu hizmetlerine etkisi üzerine sunulan araştırma yeni teknolojilerin beraberinde getirdiği eğitim yetersizliği gibi kaygıların psiko-sosyal riskler barındırdığı ve sosyal diyalog ve toplu pazarlık zayıf olduğunda işçiler açısından olumsuz sonuçlar getireceği ifade edildi. 

Kamu ve özel sektör içerisinde ücret eğilimlerinin karşılaştırmalı olarak sunulan analizi, kemer sıkmanın bazı ülkelerde hala etkilerini sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

EPSU Gençlik Ağı üyeleri kısa bir panel düzenleyerek EPSU’nun ve üye sendikalarının genç işçileri örgütleme ve sendikal yapılarda faaliyetlerini artırmasının önemine dikkati çekti.

Sendikamız adına toplantıya Toplu Sözleşme Uzmanı Mehtap Akpınar ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Gonca Acaray katıldı. EPSU Toplu Pazarlık sorumlusu ile sendikamızın toplu pazarlık çalışmaları tartışıldı ve önümüzdeki süreçte ortak çalışmalar yapılması öngörüldü.

 

 

Uluslararası İlişkiler
Terlikleri Kapınıza Bıraktırmayın!
Dünya Nüfusunun Yarısından Fazlası Ulusal Sosyal Korumadan Yoksun
EPSU: Kamuya Gereken Değer Yeniden Verilsin!
Gelecek Kamuda: Kamu Hizmetlerinin Demokratik Sahipliğine Doğru…
EPSU’dan Salgının Birinci Yılı Değerlendirmesi: “Kamu Hizmetlerine Yeniden Değer Verme İhtiyacı!”
PSI: Covid-19 Aşısı Ücretsiz Olmalı, Kârâ Öncelik Vermeyi Durdurun!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Romanya Metro İşçileri Sendikası’nın Genel Kurulu’na Katıldık
EPSU Bölge Toplantısı Moldova’da Yapıldı
ILO Türkiye Ofisi Tarafından Düzenlenen Çalıştaya Katıldık
İngiltere'nin En Büyük Kamu Hizmetleri Sendikasından İzmir Eylemimize Destek Mesajı
EPSU İzmir Eylemimizi Dayanışmayla Selamladı
Nitelikli Kamu Hizmetleri İçin Nitelikli İstihdam
Kâr Değil İnsan İçin PSI Kongresi’nde Olacağız
EPSU'dan Sendikamıza Ziyaret
EPSU Bölge Toplantısına Katıldık
Karbel Grevimize Uluslararası Dayanışma
EPSU Genel Sekreteri'nin Yeni Yıl Mesajı
Sendikamız EPSU Güney – Doğu Avrupa Bölge Toplantısı’na Katıldı
EPSU Toplu Pazarlık Konferansı'na Katıldık
25 Ülkeden Uzman ve Sendikacılarla “Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine Hayır” Dedik
EPSU’nun Sendikamızın IŞİD Terörüne Duyarlılık Çağrısı ile AB’ye Yazdığı Mektuba Yanıt Geldi
EPSU YÖNETİM KURULU’NA KATILDIK
Sofya’da “KAMU İŞÇİLERİ İÇİN İNSANA YAKIŞIR İŞ” Dedik
EPSU, Sendikamızın Acil Çağrısı Üzerine IŞİD Terörünü Kınadı ve AB’ye Mektup Yazdı
EPSU ve PSI/EPSU: Katliamdan dolayı derin üzüntü ve sarsıntı içerisindeyiz!
Çatışmanın arasında kalan yaralıya yardım ettiği için tutuklanan Sendikamız Tunceli Şube Başkanı serbest bırakılsın!
Belediye hizmetleri tekrar belediyelere mi dönüyor?
EPSU Güney Doğu Avrupa Sendikaları Romanya’da Bir Araya Geldi
ILO Konferansına Katıldık: Kamu İşçilerine İnsana Yakışır İş İstiyoruz!
Kamu Hizmetleri Sendikaları Mülteci Hakları İçin Bir Arada
Kamu Hizmetleri Sendikaları Mülteci Hakları İçin Bir Arada
EPSU Güney Doğu Avrupa Sendikaları Romanya’da Bir Araya Geldi