Terlikleri Kapınıza Bıraktırmayın!

09/11/2021

Covid-19 pandemisinin dünya genelinde yarattığı yıkımın etkileri sürüyor. Toplumun her kesimini sosyal ve ekonomik olarak farklı şekillerde etkileyen pandeminin özellikle güvencesiz ve düşük ücretli çalışanları ve öncelikli olarak salgının birincil muhatabı olarak sağlık çalışanlarını fazlasıyla olumsuz etkilediğini görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre pandeminin başından bu yana yaklaşık 180.000 sağlık emekçisi doktor, hemşire, hasta bakıcı ve hastane çalışanı yaşamını yitirdi.

 Sağlık çalışanları arasında seslerini görece daha az duyduğumuz ama özellikle son dönemde Covid-19 virüsünün yarattığı korkuya rağmen hastalarla en yakın teması kurarak bakımlarını gerçekleştiren, bakım evlerinde zor koşullarda çalışan bakım emekçilerinin sesini EPSU duyurdu.

Bakım işçilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU), 29 Ekim Bakım İşçileri İçin Küresel Eylem Günü kapsamında Avrupa Parlamentosu önünde sembolik bir eylem gerçekleştirdi. EPSU üyesi sendikalardan gelen bakım işçilerinin oluşturduğu bir delegasyonun da katıldığı eylemde, son iki yılda mesleği bırakan 421 bin bakım işçisini temsil eden onlarca beyaz hastane terliği Parlamento önüne bırakıldı. Bu bağlamda bir de rapor yayımlayan EPSU, raporunda Avrupa çapında yaklaşık yarım milyon bakım işçisinin artan stres, düşük ücretler ve güvencesizlik sebebiyle yaşadıkları sorunlarla işlerini terk ettiklerini ortaya koydu.

EPSU, Avrupa Parlamentosu önünde gerçekleştirdiği sembolik eylemle bu eğilimin tersine çevrilmesi için daha fazla kamu yatırımı çağrısında bulundu. EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan, Parlamento önünde yaptığı konuşmada hâlihazırda kötü koşullarda çalışan bakım işçilerinin çalışma koşullarının pandemi ile daha da ağırlaştığına dikkat çekti.

Mevcut durumun bakım işçilerinin hastalara hak ettikleri bakım hizmetini sağlamasına engel olduğunu belirten Goudriaan, yıllardır süren kemer sıkma politikalarının kamusal bakım hizmetini baltaladığını, bu durumu tersine çevirmenin tek yolunun sektöre daha fazla kamu bütçesi ayrılması, daha etkili toplu pazarlıkların ve daha iyi toplu sözleşmelerin yapılması olduğunu belirtti.

Sektöre yeterli kaynak sağlanması, finansman modellerinde reform yapılması ve sektörü güçlendirilmiş kamu sağlık sistemleriyle bütünleştirme yoluyla uzun vadeli bakımın güçlendirilmesine acil bir ihtiyaç” olduğu vurgusunun ön plana çıktığı raporda, kötü çalışma koşulları, ücretli hastalık izni eksikliği, COVID-19 ile sözleşme yapmış işçiler için bile, yetersiz personel ve aşırı kalabalık tesisler, virüsün personel ve alıcılar arasında hızla yayılması anlamına geldiği bir kez daha hatırlatıldı.

Raporun dikkat çeken bir diğer yönü ise, sektörde çalışanların büyük çoğunluğunu oluşturan kadınların yaşadığı sorunların da dile getirilmiş olmasındır: “AB'deki bakım iş gücünün %80'inin kadındır ve sektör yüksek oranda cinsiyete dayalıdır. Çalışma koşullarındaki zorluklar, çalışma sürelerinin esnekliği ve düşük ücret nedeniyle Avrupa’da özellikle yatılı bakım iş gücü arasında benzeri görülmemiş ölçekte bir işgücü göçü durumuyla karşı karşıya kalındı.

Rapor, bu eğilimleri ve sektörün gelecekte sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir. Özellikle vurgulanan “uzun süreli bakım sektörünün esnekliği ve düşük ücret seviyeleriyle zayıflatılması ile ücretlerin Avrupa'daki tüm ülkelerde işgücü ortalamasının altında” olduğu vurgusu son derece önemlidir.

Dikkat çekildiği gibi sadece Avrupa’da değil ülkemizde de bakım işçisi ya da yaygın adıyla hasta bakıcıların sorunları hâlâ çözüm beklemektedir. Pandemiyle artan iş yükleri, çalışma sürelerinin uzunluğu ve Avrupa’nın aksine ülkemizde bu işin güvencesiz de yapılabilen bir iş olduğu gerçeği sorunları derinleştirmektedir.

 

Uluslararası İlişkiler
Terlikleri Kapınıza Bıraktırmayın!
Dünya Nüfusunun Yarısından Fazlası Ulusal Sosyal Korumadan Yoksun
EPSU: Kamuya Gereken Değer Yeniden Verilsin!
Gelecek Kamuda: Kamu Hizmetlerinin Demokratik Sahipliğine Doğru…
EPSU’dan Salgının Birinci Yılı Değerlendirmesi: “Kamu Hizmetlerine Yeniden Değer Verme İhtiyacı!”
PSI: Covid-19 Aşısı Ücretsiz Olmalı, Kârâ Öncelik Vermeyi Durdurun!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Romanya Metro İşçileri Sendikası’nın Genel Kurulu’na Katıldık
EPSU Bölge Toplantısı Moldova’da Yapıldı
ILO Türkiye Ofisi Tarafından Düzenlenen Çalıştaya Katıldık
İngiltere'nin En Büyük Kamu Hizmetleri Sendikasından İzmir Eylemimize Destek Mesajı
EPSU İzmir Eylemimizi Dayanışmayla Selamladı
Nitelikli Kamu Hizmetleri İçin Nitelikli İstihdam
Kâr Değil İnsan İçin PSI Kongresi’nde Olacağız
EPSU'dan Sendikamıza Ziyaret
EPSU Bölge Toplantısına Katıldık
Karbel Grevimize Uluslararası Dayanışma
EPSU Genel Sekreteri'nin Yeni Yıl Mesajı
Sendikamız EPSU Güney – Doğu Avrupa Bölge Toplantısı’na Katıldı
EPSU Toplu Pazarlık Konferansı'na Katıldık
25 Ülkeden Uzman ve Sendikacılarla “Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine Hayır” Dedik
EPSU’nun Sendikamızın IŞİD Terörüne Duyarlılık Çağrısı ile AB’ye Yazdığı Mektuba Yanıt Geldi
EPSU YÖNETİM KURULU’NA KATILDIK
Sofya’da “KAMU İŞÇİLERİ İÇİN İNSANA YAKIŞIR İŞ” Dedik
EPSU, Sendikamızın Acil Çağrısı Üzerine IŞİD Terörünü Kınadı ve AB’ye Mektup Yazdı
EPSU ve PSI/EPSU: Katliamdan dolayı derin üzüntü ve sarsıntı içerisindeyiz!
Çatışmanın arasında kalan yaralıya yardım ettiği için tutuklanan Sendikamız Tunceli Şube Başkanı serbest bırakılsın!
Belediye hizmetleri tekrar belediyelere mi dönüyor?
EPSU Güney Doğu Avrupa Sendikaları Romanya’da Bir Araya Geldi
ILO Konferansına Katıldık: Kamu İşçilerine İnsana Yakışır İş İstiyoruz!
Kamu Hizmetleri Sendikaları Mülteci Hakları İçin Bir Arada
Kamu Hizmetleri Sendikaları Mülteci Hakları İçin Bir Arada
EPSU Güney Doğu Avrupa Sendikaları Romanya’da Bir Araya Geldi