Bir Üyemizi İş Kazasında Kaybettik

03/07/2020

Tekirdağ Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (TESKİ) çalışan üyemiz Yıldıray Çekiç

Şarköy'de belediyeye ait taş ocağından mıcır taşıyan kamyonun freninin patlaması sonucunda gerçekleşen olayda hayatını kaybetti.

Ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve işçi sınıfına başsağlığı diliyoruz.

Bu acıların yaşanmaması için işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

İşyerlerinde kullanılan tüm araç, gereç, makine, ekipman ve tesisatın belirli periyotlarda bakıma, onarıma ihtiyaçları vardır. Araçların bakımları, makine, ekipman bakımları, tesisat bakımları iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemlidir. Bakım onarım faaliyetleri öncesinde yapılacak çalışmalar ile ilgili risk analizi yapılmalı, örneğin bir kamyona taşıyacağı yükten fazlası yüklenmemeli ve muhtemel risklere karşı riski kaynağında ortadan kaldıran önlemler ve tedbirler alınmalıdır.

Bu çerçevede işveren şunları yapmakla yükümlüdür;

  • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri almak, organizasyonu yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlanmak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmek ve mevcut durumu iyileştirmek
  • İşyerinde alınan işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını takip etmek, denetlemek ve uygunsuzlukları gidermek.
  • Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak.
  • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak

 

İşçi Sağlığı
Atakum Belediyesi’nde İki Üyemizi İş Kazasında Kaybettik
Ağustos Ayında 208 İşçi İş cinayetlerinde Yaşamını Yitirdi
Bir Üyemizi İş Kazasında Kaybettik
İşe Bağlı Hastalıklar Dosyası - 3
Hiçbir Şey Yaşamdan Değerli Olamaz, Zorunlu Olmayan Tüm İşler Derhal Durdurulsun!
Öleceğim, Kaçış Yok...
İşe Bağlı Hastalıklar Dosyası 2-Türkiye’de Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Sorunlar
İşe Bağlı Hastalıklar Dosyası 1 “Meslek Hastalığı” mı? “İşe Bağlı Hastalık” mı?
Dünya Tuvalet Günü: Su ve Kanalizasyon İşçileri İçin Sağlık ve Güvenlik
Bu Bir İş Kazası Değildir
İşverenin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Genel Sorumlulukları
Bu Bir “İş Kazası” mıydı?
3 İş Kazası Örneğinde İşveren Sorumluluğu Ya da Sorumsuzluğu
Mülteciler Sınıf Kardeşimizdir: Beş Canımız Yandı
Yine Güvenliksiz İş Yine İş Cinayeti!
Belediye İşverenlerini Uyarıyoruz: Çalışırken Ölmek İstemiyoruz!
Belediye İşverenlerini Sorumluluğa Çağırıyoruz: Çalışırken Ölmek İstemiyoruz!
Batman Belediyesi’nde Çalışan Üyemiz Mehmet Mehdi Tenha’yı İş Cinayetinde Yitirdik
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İşverenin İnsafına Terkedildi
İşçi Sağlığında Bilinmesi Gerekenler
Çalışan Temsilcisinin Görev ve Sorumlulukları
Çalışma Hayatında Psikososyal Riskler 2
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Bilinmeyen Boyutu: Psikososyal Riskler 1
Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak İçin Son Tarih 31 Aralık 2016!
ILO'dan Türkiye'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Profili