Bir Üyemizi İş Kazasında Kaybettik

03/07/2020

Tekirdağ Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (TESKİ) çalışan üyemiz Yıldıray Çekiç

Şarköy'de belediyeye ait taş ocağından mıcır taşıyan kamyonun freninin patlaması sonucunda gerçekleşen olayda hayatını kaybetti.

Ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve işçi sınıfına başsağlığı diliyoruz.

Bu acıların yaşanmaması için işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

İşyerlerinde kullanılan tüm araç, gereç, makine, ekipman ve tesisatın belirli periyotlarda bakıma, onarıma ihtiyaçları vardır. Araçların bakımları, makine, ekipman bakımları, tesisat bakımları iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemlidir. Bakım onarım faaliyetleri öncesinde yapılacak çalışmalar ile ilgili risk analizi yapılmalı, örneğin bir kamyona taşıyacağı yükten fazlası yüklenmemeli ve muhtemel risklere karşı riski kaynağında ortadan kaldıran önlemler ve tedbirler alınmalıdır.

Bu çerçevede işveren şunları yapmakla yükümlüdür;

  • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri almak, organizasyonu yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlanmak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmek ve mevcut durumu iyileştirmek
  • İşyerinde alınan işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını takip etmek, denetlemek ve uygunsuzlukları gidermek.
  • Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak.
  • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak