Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak İçin Son Tarih 31 Aralık 2016!

15/12/2016

25 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanan "Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 40 adet mesleğe belge zorunluluğu getirmiş ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanların tebliğin ekinde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağını ortaya koymuştur. Mesleki yeterlilik belgesine başvurmak için son tarih 31 Aralık 2016.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 3 gruba ayrılan sektörler, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırıldı. Çok tehlikeli sınıfta yer alanların belge alması için 31 Aralık 2016 tarihine kadar zaman veriliyor. 40 meslek grubunda olanlar uyarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki ve Teknik Okullar, üniversitelerin meslek teknik bölümünden mezun olanlardan bu belge istenmeyecek. Belge almak isteyenler de illerin ticaret ve sanayi odalarına başvuru yapabilecek. Belge ve yeterliliği olmadan çalışanlara önce 500 TL ceza verilecek, ardından da çalışmaktan men edilecek.

Belediyelerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Alınması Zorunlu Olan Meslekler


Kaynak:DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Kitapçıkları-2, Belediyelerde "Vasıfsızlık" Bilmecesi ve Mesleki Yeterlilik Kitapçığı. Kitapçığın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İşçi Sağlığı
Atakum Belediyesi’nde İki Üyemizi İş Kazasında Kaybettik
Ağustos Ayında 208 İşçi İş cinayetlerinde Yaşamını Yitirdi
Bir Üyemizi İş Kazasında Kaybettik
İşe Bağlı Hastalıklar Dosyası - 3
Hiçbir Şey Yaşamdan Değerli Olamaz, Zorunlu Olmayan Tüm İşler Derhal Durdurulsun!
Öleceğim, Kaçış Yok...
İşe Bağlı Hastalıklar Dosyası 2-Türkiye’de Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Sorunlar
İşe Bağlı Hastalıklar Dosyası 1 “Meslek Hastalığı” mı? “İşe Bağlı Hastalık” mı?
Dünya Tuvalet Günü: Su ve Kanalizasyon İşçileri İçin Sağlık ve Güvenlik
Bu Bir İş Kazası Değildir
İşverenin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Genel Sorumlulukları
Bu Bir “İş Kazası” mıydı?
3 İş Kazası Örneğinde İşveren Sorumluluğu Ya da Sorumsuzluğu
Mülteciler Sınıf Kardeşimizdir: Beş Canımız Yandı
Yine Güvenliksiz İş Yine İş Cinayeti!
Belediye İşverenlerini Uyarıyoruz: Çalışırken Ölmek İstemiyoruz!
Belediye İşverenlerini Sorumluluğa Çağırıyoruz: Çalışırken Ölmek İstemiyoruz!
Batman Belediyesi’nde Çalışan Üyemiz Mehmet Mehdi Tenha’yı İş Cinayetinde Yitirdik
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İşverenin İnsafına Terkedildi
İşçi Sağlığında Bilinmesi Gerekenler
Çalışan Temsilcisinin Görev ve Sorumlulukları
Çalışma Hayatında Psikososyal Riskler 2
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Bilinmeyen Boyutu: Psikososyal Riskler 1
Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak İçin Son Tarih 31 Aralık 2016!
ILO'dan Türkiye'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Profili