Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi

Sendikamız Eğitim Dairesi’nin hazırlayıp programladığı 11 bölgeyi kapsayacak ve her bölgede hem şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerini hem de taşeron işyerlerini hedef alan eğitimlerin ikincisi 15-18 Aralık 2015 tarihleri arasında Bursa, Bandırma ve Çanakkale’de gerçekleştirildi.

15 Aralık’ta Bursa Şubemizde şube yöneticileri ve işyeri sendika temsilcilerimize yönelik gerçekleşen ve tüm gün süren kadro eğitiminin ilk bölümünde “İşçi Sınıfının Yapısal Dönüşümü” ve “Son Dönem İşçi Eylemlerinin Karakteri” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimin ikinci bölümü hem “Toplu İş Sözleşmesinde Yeni Düzen” başlığı altında kamuda taşeron işyerlerinde toplu iş sözleşmesinde getirilen değişiklikler, hem de “Ulusal İstihdam Stratejisi” başlıklı sunum çerçevesinde işçilerin iş güvencelerini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan kıdem tazminatının fona devredilmesi ve özel istihdam bürolarının faaliyet alanlarının yaygınlaştırılması planlarına yönelik gerçekleştirildi.

15 Aralık’ta gerçekleştirilen kadro eğitiminin ardından takip eden günlerde taşeron işçilerine yönelik işyeri eğitimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda;

* 16 Aralık’ta Nilüfer Belediyesi ve Mudanya Belediyesi kadrolu ve taşeron işçilerine verilen eğitim iki grup şeklinde Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde,

* 17 Aralık’ta Bandırma Belediyesi taşeron işçilerine verilen eğitim belediyenin toplantı salonunda,

* 18 Aralık’ta Çanakkale Belediyesi taşeron işçilerine verilen eğitim belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Sendikamız Eğitim Daire Başkanı Mahmut Şengül yaptığı açılış konuşmalarında, emek mücadelesinin sadece sahada olmadığını ifade ederek, eğitim ve taban bilinçlendirmesinin mücadelede çok önemli olduğunu, birlikte hareket ederek kendimizi geliştirmemiz gerektiğini ifade etti. Mahmut Şengül, Hükümetin seçim öncesi genel olarak ‘taşerona kadro’ dediğini ancak seçim bitti ve tek başına iktidar olduktan sonra şimdi asıl iş-yardımcı iş tanımı, belirli kriterler, belirli kurumlar diyerek ayrım yapmaya başladığını dile getirdi ve kıdem tazminatı fonu ile iş hayatında yeni bir sayfa açmak istediklerini ama bunun da işçiler açısından büyük zararlar vereceğini vurguladı.

Taşeron üye eğitimlerinde “Taşeron İşçisinin Hakları”, “Emeğe Yönelik Saldırı Politikaları” ve “Toplu İş Sözleşmesinde Yeni Düzen” konuları ele alındı ve taşeron işçilerinin soruları yanıtlandı. Kalabalık geçen taşeron üye eğitim seminerlerini, işçiler sorularıyla, katkılarıyla ve yaşadıkları deneyimlerini paylaşarak yoğun bir ilgiyle takip ettiler.

Bursa

Bursa

Bursa

Bursa

Bandırma

Bandırma

Bandırma

Çanakkale

Çanakkale

Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi
Eğitim
2020 Kasım-Aralık Ayı Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Ocak-Şubat 2020'de Şube Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Kasım-Aralık 2019'da Şube Temsilciler Kurulu ve İşyeri Eğitimleri
Eylül - Ekim 2019 Eğitimlerinde Gündem
Temmuz-Ağustos 2019 Eğitimlerimiz
Kasım-Aralık Eğitimlerinde Gündem: Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!
Eylül-Ekim 2018 Eğitimlerimiz
Kadro Hakkımız İçin Mücadeleye, Haklarımız İçin Eğitime Devam!
Kadro İstiyoruz, Alacağız!
Tunceli Şube’de Eğitim: OHAL’e Karşı Sendikal Mücadele
2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri Başarıyla Tamamlandı
Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz” Şiarıyla Başladı
Farklı İşkolları ve Farkı Boyutlarıyla İşçinin Sağlığı ve Güvenliği
“Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” Konulu PSI Konferansına Katıldık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde İlk Eğitim
İstanbul Şubeleri Eğitimde Buluştu
“Emeğin Gündemi Konferansı”na Katıldık
Balıkesir/Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ndeki Temsilci Eğitimleri Tamamlandı
O-HAL’de Eğitim!
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Seminerlerimiz Aralıksız Devam Ediyor
Sendikamız Eğitimlerinin Dördüncüsü İzmir’de Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimlerimizin İlki Gerçekleştirildi!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
2014 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Seminerleri Ders İçerikleri
Ankara 1 Nolu Şubemizde Eğitim Semineri Düzenlendi (21-22 Kasım 2013)
Ankara’da ve Antalya’da Eğitim Semineri Düzenlendi
İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi Düzenlendi (16 Eylül-9 Ekim 2013)
Diyarbakır Şube'de Eğitim Semineri Düzenlendi
Balıkesir Ve Çanakkale Şubelerinde Eğitim Seminerleri Düzenlendi