Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…

Sendikamız Eğitim Dairesi’nin hazırlayıp programladığı hem şube yöneticileri ve işyeri sendika temsilcilerini hem de taşeron işyerlerini kapsayan eğitimlerin beşincisi 1 – 15 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

1 Nisan 2016 tarihinde Genel Merkezimizde Ankara şubeleri ile Sinop ve Zonguldak şubelerimizden yönetici ve temsilcilere yönelik eğitimle başlayan program, daha sonraki günlerde örgütlü olduğumuz işyerlerinde taşeron üyelerimize yönelik gerçekleştirildi. Yenimahalle Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Numune, Yüksek İhtisas, Ankara Tıp, Ankara FTR, İbni Sina ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde gerçekleştirilen taşeron üye işyeri eğitimlerine 800’ü aşkın üyemiz katılmıştır.
Eğitim Daire Başkanı Mahmut Şengül, Daire Müdürü Faruk Özdemir ve Eğitim Uzmanları Pınar Abdal ve Gökhan Alpuğan’ın yer aldığı eğitimlerde TBMM Genel Kurul’unda görüşülmeyi bekleyen “Kiralık İşçilik” düzeni getiren yasa tasarısının işçi sınıfına yönelik saldırılarının boyutları ile Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamış oldukları “Taşeron İşçilere Kadro Yalanı” konularında eğitim verildi.

Kiralık İşçi Olmayacağız!

Eğitimlerde hükümetin hazırladığı ve emeğe yönelik saldırıların en kapsamlı belgesi niteliğini taşıyan “Ulusal İstihdam Stratejisi” belgesi doğrultusunda TBMM gündemine getirilen ve “Özel İstihdam Büroları”na işçi kiralama yetkisi veren yasa tasarısının yasallaşması halinde işçi sınıfının elinde kalan son hakların da nasıl tırpanlanmaya çalışıldığı tüm detaylarıyla anlatıldı. Özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi getirecek olan tasarı, yasallaştığı takdirde işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin gibi en temel yasal haklarını kullanamayacakları, işsiz kaldıkları dönemlerde de işsizlik sigortasından yararlanmaya hak kazanamayacakları ve emekliliğin de tamamen bir hayal olacağı anlatıldı. Kiralık işçilik sisteminin aynı zamanda sendikalaşmayı da tamamen ortadan kaldıracağı ve sendikal hakların da sadece kâğıt üzerinde kalan bir hak olacağı ortaya konuldu.

Taşeron İşçiler Kadro İstiyor!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 22 Mart’ta TBMM’de grup toplantısında 1 Kasım seçimlerinde “Taşerona Kadro” sözü verdiklerini ve şimdi bu sözü yerine getireceklerini açıkladı. Davutoğlu açıklamasında ayrıca daha önce sadece kamuda asıl işi yapan taşeron işçileri kadroya geçireceklerini söylediklerini, ancak daha sonra kapsamı genişletip kamuda yardımcı işlerde çalışan işçileri de kadroya alacaklarını açıkladı. Aradan daha 24 saat geçmeden Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında bunun bir kadro olmadığını ve taşeron işçileri yeni bir statüye geçireceklerini kamuoyuna duyurdu.
Eğitimlerimizde Başbakan ve Maliye Bakanının yapmış oldukları açıklamalar çerçevesinde taşeron işçilere kadro verilmeyeceğini üçer yıllık sözleşmeler yapılarak “Özel Sözleşmeli Personel” statüsüyle işçileri güvencesiz çalıştırmaya devam etmek istedikleri anlatıldı. Ayrıca tüm taşeron işçileri de bu kapsama almayacaklarını, devlet memurluğuna atanmak için öngörülen genel şartları taşıyan, kamu kurumlarının kendi inisiyatiflerinde yapacakları sınavlarda başarı sağlayan işçilerin bu statüye alınması yönünde bir planın olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı.
Eğitimlerimizde, henüz bir kanun tasarısı haline getirilmemiş, sadece sözlü olarak yapılan bu açıklamalar çerçevesinde, milyonlarca işçinin gözünü kulağını dikip güvenceli kadro beklediği bir ortamda işçilerin yine güvencesiz çalışmaya mahkûm edilmek istendiği anlatıldı.
İşçi sınıfının karşı karşıya olduğu bu saldırılar konusunda yapılan eğitimlerimize katılan üyelerimiz daha sonra işyerlerinde yürüyüşler düzenleyerek Kiralık İşçilik Yasasının geri çekilmesi ve ayrımsız tüm taşeron işçilere güvenceli kadro verilmesi için taleplerini haykırdılar.

 

Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim
2020 Kasım-Aralık Ayı Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Ocak-Şubat 2020'de Şube Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Kasım-Aralık 2019'da Şube Temsilciler Kurulu ve İşyeri Eğitimleri
Eylül - Ekim 2019 Eğitimlerinde Gündem
Temmuz-Ağustos 2019 Eğitimlerimiz
Kasım-Aralık Eğitimlerinde Gündem: Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!
Eylül-Ekim 2018 Eğitimlerimiz
Kadro Hakkımız İçin Mücadeleye, Haklarımız İçin Eğitime Devam!
Kadro İstiyoruz, Alacağız!
Tunceli Şube’de Eğitim: OHAL’e Karşı Sendikal Mücadele
2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri Başarıyla Tamamlandı
Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz” Şiarıyla Başladı
Farklı İşkolları ve Farkı Boyutlarıyla İşçinin Sağlığı ve Güvenliği
“Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” Konulu PSI Konferansına Katıldık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde İlk Eğitim
İstanbul Şubeleri Eğitimde Buluştu
“Emeğin Gündemi Konferansı”na Katıldık
Balıkesir/Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ndeki Temsilci Eğitimleri Tamamlandı
O-HAL’de Eğitim!
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Seminerlerimiz Aralıksız Devam Ediyor
Sendikamız Eğitimlerinin Dördüncüsü İzmir’de Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimlerimizin İlki Gerçekleştirildi!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
2014 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Seminerleri Ders İçerikleri
Ankara 1 Nolu Şubemizde Eğitim Semineri Düzenlendi (21-22 Kasım 2013)
Ankara’da ve Antalya’da Eğitim Semineri Düzenlendi
İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi Düzenlendi (16 Eylül-9 Ekim 2013)
Diyarbakır Şube'de Eğitim Semineri Düzenlendi
Balıkesir Ve Çanakkale Şubelerinde Eğitim Seminerleri Düzenlendi