“Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” Konulu PSI Konferansına Katıldık

Sendikamızın üyesi olduğu PSI (Kamu Hizmetleri Enternasyonali) ile Türkiye’den PSI üyesi sendikaların birlikte yürüttüğü proje kapsamında “Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” konulu konferans 17 Haziran’da yapıldı. Konferansa Ankara 1, 2 ve 3 Nolu şubelerimizin örgütlü olduğu işyerinden işçiler de katıldı.
Konferansın ilk kısmında sendika uzmanı İrfan Kaygısız, gençliğin nasıl tanımlandığı, işgücü piyasasındaki durumu, çeşitli araştırmalara göre sendikalara nasıl yaklaştıkları gibi konularda bir sunum yaptı. Ardından sendikalar, kendi sendikalarının gençliğe yaklaşımı, yönetimde ve temsilcilik düzeyinde gençliğin oranı gibi konularda temel bilgileri paylaştı. Sendikamız adına bu konularda bilgi veren Eğitim Uzmanı Gökhan Alpuğan, DİSK’e bağlı ve hakkında kapatma davası olan öğrenci ve gençlik sendikası Genç-Sen’in kuruluş sürecinden de bahsetti.
Sunumların ardından sözün katılımcılara bırakıldığı tartışma bölümünde üyelerimiz kendi deneyimlerini ve görüşlerini aktardılar. Konferansta aktarılan deneyimler ışığında, Türkiye’de sadece gençliğin değil, genel olarak örgütlenme özgürlüğünün çeşitli biçimlerde engellendiği ortaya konuldu.

Eğitim
2020 Kasım-Aralık Ayı Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Ocak-Şubat 2020'de Şube Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Kasım-Aralık 2019'da Şube Temsilciler Kurulu ve İşyeri Eğitimleri
Eylül - Ekim 2019 Eğitimlerinde Gündem
Temmuz-Ağustos 2019 Eğitimlerimiz
Kasım-Aralık Eğitimlerinde Gündem: Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!
Eylül-Ekim 2018 Eğitimlerimiz
Kadro Hakkımız İçin Mücadeleye, Haklarımız İçin Eğitime Devam!
Kadro İstiyoruz, Alacağız!
Tunceli Şube’de Eğitim: OHAL’e Karşı Sendikal Mücadele
2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri Başarıyla Tamamlandı
Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz” Şiarıyla Başladı
Farklı İşkolları ve Farkı Boyutlarıyla İşçinin Sağlığı ve Güvenliği
“Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” Konulu PSI Konferansına Katıldık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde İlk Eğitim
İstanbul Şubeleri Eğitimde Buluştu
“Emeğin Gündemi Konferansı”na Katıldık
Balıkesir/Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ndeki Temsilci Eğitimleri Tamamlandı
O-HAL’de Eğitim!
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Seminerlerimiz Aralıksız Devam Ediyor
Sendikamız Eğitimlerinin Dördüncüsü İzmir’de Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimlerimizin İlki Gerçekleştirildi!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
2014 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Seminerleri Ders İçerikleri
Ankara 1 Nolu Şubemizde Eğitim Semineri Düzenlendi (21-22 Kasım 2013)
Ankara’da ve Antalya’da Eğitim Semineri Düzenlendi
İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi Düzenlendi (16 Eylül-9 Ekim 2013)
Diyarbakır Şube'de Eğitim Semineri Düzenlendi
Balıkesir Ve Çanakkale Şubelerinde Eğitim Seminerleri Düzenlendi