İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

DİSK’in bütün sendikalarını içeren “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi” 14-15 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Büyükada’da yapıldı.

Eğitime Sendikamız Genel-İş’ten 44 kadın işçi olmak üzere DİSK üyesi sendikalarla birlikte yaklaşık 86 kadın üye katıldı.

“Kadın mücadelesi büyüyor”

Eğitimin açılış konuşmasını DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptığı açılış konuşmasında ailenin ve dinamik nüfusun korunması paketi, kayıt dışı çalışma, kadına şiddet, savaş ve göç gibi konulara değindi. Çerkezoğlu “ İşçi sınıfı mücadelesinde kadın işçilerin örgütlenmesi oldukça önemlidir. Kadın mücadelesinin büyümesinde, kendini ve emeğini savunan DİSK’li kadınlara büyük görevler düşüyor” dedi.

DİSK üyesi sendikalardan kadın üyelerin katıldığı eğitimin birinci gününde ilk sunumu DİSK Sosyal-İş üyesi Başak Tuğsavul “ Toplumsal Cinsiyet” başlığı altında “Cinsiyet nedir?, Nasıl kurulur?, Ataerkillik ve Kadın emeği” sunumunu yaptı.

İlk günün ikinci sunumunu DİSK Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş yaptı. Yurttaş, “Güvencesizlik” başlığı altında “Esneklik, güvencesizlik kıskacında emek, Güvencesiz çalışmanın cinsiyeti ve Aile ve iş yaşamının uyumlulaştırılma söylemi ve stratejisi” sunumunu yaptı.

Eğitimin ikinci gününde DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Sinem Derya Çetinkaya, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” başlığı altında “Sınıf mücadelesi ve işçi sağlığı güvenliği, İş yerlerinde cinsiyet körlüğü” sunumunu yaptı.

Eğitimin son sunumunu ise Sendikamızın Eğitim Dairesi Uzmanı Pınar Abdal yaptı. Abdal, “Örgütlenme” başlığı altında “Sendikalı kadınlar/Sendikalarda kadınlar, Emek alanında kadın örgütlenmeleri” sunumunu yaptı.


Kadın Yaşam Özgürlük!

Sunumların bitiminde Sendikamız İstanbul Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin ile Emekli Sen Genel Sekreteri Nevin Kızılöz yönetiminde farklı sektörlerde çalışan kadınlar işyerlerinde ve işkollarında kadın işçiler olarak yaşadıkları sorunları ve deneyimlerini aktardılar. Aktarılan deneyimler sonrası çeşitli sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirildi.

Eğitim, kadınların “Kadın Yaşam Özgürlük!, Jin Jiyan Azadi” sloganıyla son buldu.

Eğitimde alınan kararlara yönelik sonuç metni yakın tarihte ayrıca yayınlanacaktır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
Eğitim
2020 Kasım-Aralık Ayı Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Ocak-Şubat 2020'de Şube Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Kasım-Aralık 2019'da Şube Temsilciler Kurulu ve İşyeri Eğitimleri
Eylül - Ekim 2019 Eğitimlerinde Gündem
Temmuz-Ağustos 2019 Eğitimlerimiz
Kasım-Aralık Eğitimlerinde Gündem: Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!
Eylül-Ekim 2018 Eğitimlerimiz
Kadro Hakkımız İçin Mücadeleye, Haklarımız İçin Eğitime Devam!
Kadro İstiyoruz, Alacağız!
Tunceli Şube’de Eğitim: OHAL’e Karşı Sendikal Mücadele
2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri Başarıyla Tamamlandı
Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz” Şiarıyla Başladı
Farklı İşkolları ve Farkı Boyutlarıyla İşçinin Sağlığı ve Güvenliği
“Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” Konulu PSI Konferansına Katıldık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde İlk Eğitim
İstanbul Şubeleri Eğitimde Buluştu
“Emeğin Gündemi Konferansı”na Katıldık
Balıkesir/Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ndeki Temsilci Eğitimleri Tamamlandı
O-HAL’de Eğitim!
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Seminerlerimiz Aralıksız Devam Ediyor
Sendikamız Eğitimlerinin Dördüncüsü İzmir’de Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimlerimizin İlki Gerçekleştirildi!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
2014 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Seminerleri Ders İçerikleri
Ankara 1 Nolu Şubemizde Eğitim Semineri Düzenlendi (21-22 Kasım 2013)
Ankara’da ve Antalya’da Eğitim Semineri Düzenlendi
İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi Düzenlendi (16 Eylül-9 Ekim 2013)
Diyarbakır Şube'de Eğitim Semineri Düzenlendi
Balıkesir Ve Çanakkale Şubelerinde Eğitim Seminerleri Düzenlendi