Diyarbakır Şube'de Eğitim Semineri Düzenlendi

Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği seminerlerin birinci gününe Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve işyeri sendika baştemsilci ve temsilcileri katıldı.

İkinci günkü seminere ise taşeron firmalarda çalışan üyelerimiz katıldı.

Üçüncü günkü seminere ise merkez belediyelerde çalışan üyelerimiz katıldı.

Birinci günkü seminerde katılımcılara;

– Kurumsal işleyişimiz,
– Kurul çalışması ve kurul üyelerinin görev sorumlulukları,
– Baştemsilci ve temsilcilerin görev ve sorumlulukları,
– DİSK ve Genel-İş’in kısa tarihi ve sendikal ilke ve anlayışımız,
– Taşeronlaştırma ve taşeron şirketlerde örgütlenme,
– İşçi sınıfının güncel sorunları bağlamında Ulusal İstihdam Stratejisi ve stratejinin içeriğini oluşturan kıdem tazminatının tasfiyesi, işçi kiralama, bölgesel asgari ücrete geçiş ve işgücü piyasasının esnek yapıya kavuşturulması için yapılması planlanan çalışmalar anlatıldı.

İkinci günkü seminerde ise katılımcılara;

– Taşeronlaştırma ve taşeron şirketlerde örgütlenme,
– Kamu ihale hukuku ve taşeron firmalar,
– Taşeron işyerinde çalışanların iş hukukundan doğan temel hakları,
– DİSK ve Genel-İş’in kısa tarihi ve sendikal ilke ve anlayışımız,
– İşçi sınıfının güncel sorunları bağlamında Ulusal İstihdam Stratejisi ve stratejinin içeriğini oluşturan kıdem tazminatının tasfiyesi, işçi kiralama, bölgesel asgari ücrete geçiş ve işgücü piyasasının esnek yapıya kavuşturulması için yapılması planlanan çalışmalar anlatıldı.

Üçüncü günkü seminerde ise katılımcılara;

– DİSK ve Genel-İş’in kısa tarihi ve sendikal ilke ve anlayışımız,
– Taşeronlaştırma ve taşeron şirketlerde örgütlenme,
– İşçi sınıfının güncel sorunları bağlamında Ulusal İstihdam Stratejisi ve stratejinin içeriğini oluşturan kıdem tazminatının tasfiyesi, işçi kiralama, bölgesel asgari ücrete geçiş ve işgücü piyasasının esnek yapıya kavuşturulması için yapılması planlanan çalışmalar anlatıldı.
Eğitim Daire Müdürümüz Faruk Özdemir’in sunum yaptığı eğitim seminerlerinin başlangıcında Diyarbakır Şube Başkanı M. Salih Doğrul da kısa bir değerlendirme yaparak katılımcılara teşekkür etti ve “sistemli bir şekilde ayrıştırılan emek alanı örgütsüz ve mücadeleden uzak bir noktaya getirilmeye çalışılmaktadır. Daha çok dayanışarak, örgütlenerek, eğitime ağırlık vererek mücadele edeceğiz.” tespitini yaptı.

Diyarbakır Şubemizin başarıyla organize ettiği, üyelerimizin büyük bir ilgi gösterdiği, eğitim seminerleri son derece verimli geçti.

Şube Başkanı ve yöneticilerin baştan sona hazır bulunduğu, üyelerimizin soru ve katkılarıyla aktif bir biçimde katıldığı seminerlere 300’e yakın işçi katıldı.

Eğitim
2020 Kasım-Aralık Ayı Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Ocak-Şubat 2020'de Şube Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Kasım-Aralık 2019'da Şube Temsilciler Kurulu ve İşyeri Eğitimleri
Eylül - Ekim 2019 Eğitimlerinde Gündem
Temmuz-Ağustos 2019 Eğitimlerimiz
Kasım-Aralık Eğitimlerinde Gündem: Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!
Eylül-Ekim 2018 Eğitimlerimiz
Kadro Hakkımız İçin Mücadeleye, Haklarımız İçin Eğitime Devam!
Kadro İstiyoruz, Alacağız!
Tunceli Şube’de Eğitim: OHAL’e Karşı Sendikal Mücadele
2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri Başarıyla Tamamlandı
Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz” Şiarıyla Başladı
Farklı İşkolları ve Farkı Boyutlarıyla İşçinin Sağlığı ve Güvenliği
“Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” Konulu PSI Konferansına Katıldık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde İlk Eğitim
İstanbul Şubeleri Eğitimde Buluştu
“Emeğin Gündemi Konferansı”na Katıldık
Balıkesir/Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ndeki Temsilci Eğitimleri Tamamlandı
O-HAL’de Eğitim!
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Seminerlerimiz Aralıksız Devam Ediyor
Sendikamız Eğitimlerinin Dördüncüsü İzmir’de Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimlerimizin İlki Gerçekleştirildi!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
2014 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Seminerleri Ders İçerikleri
Ankara 1 Nolu Şubemizde Eğitim Semineri Düzenlendi (21-22 Kasım 2013)
Ankara’da ve Antalya’da Eğitim Semineri Düzenlendi
İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi Düzenlendi (16 Eylül-9 Ekim 2013)
Diyarbakır Şube'de Eğitim Semineri Düzenlendi
Balıkesir Ve Çanakkale Şubelerinde Eğitim Seminerleri Düzenlendi