Eylül-Ekim 2018 Eğitimlerimiz

Ankara 1 No'lu Şubemizde Yeni Üyelerimize Eğitim

 

21 Eylül’de Çankaya Belediyesi şirketi olan Çanpaş’a geçişleri yapılan yeni üyelerimize yönelik eğitim çalışması yapıldı. Eğitim Daire Başkanı, Eğitim Daire Müdürü ve eğitim uzmanlarının katıldığı eğitimde üyelerimiz geçiş sonrası süreç hakkında bilgilendirildi, üyelerimizin bu konu hakkındaki sorularına yanıt verildi.

 

Ankara 2 No'luda Eğitim

 

Ankara 2 No'lu Şubemizin örgütlü bulunduğu Yenimahalle Belediyesi şirket işçilerine 19 Eylül’de eğitim düzenlendi. Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Doğrul’un açılışını yaptığı eğitime 250’ye yakın üyemiz katıldı. Doğrul konuşmasında kadro adıyla kamuoyuna sunulan sürecin yeni bir güvencesizlik ve mağduriyet süreci yarattığı, derinleşen ekonomik kriz dönemlerinde emeğe yönelik ciddi saldırılar yaşanacağı ve bu saldırılara karşı krizin bedelini ödemeyi reddeden bir örgütlü mücadele ortaya koymanın öneminden bahsetti. Eğitimlerde sendikamızın mücadele tarihi ile  sınıf bilinci üzerinde duruldu.

Eğitimde 696 sayılı KHK ile başlayan yeni süreç ile 2020’ye kadarki toplu sözleşme süreci ve sonrası değerlendirildi. Özel istihdam büroları ve toplum yararına çalışma gibi yeni esnek çalışma biçimleri, kıdem tazminatının fona devri, zorunlu bireysel emeklilik gibi politikalar ele alındı. Bunun yanı sıra başkanlık sisteminin emekçilere yansıması ve ekonomik kriz koşullarında başta “Yeni Ekonomi Programı” olmak üzere, emekçilere dayatılmak istenen ekonomi programları değerlendirildi. Krizin bedeli ödetilmek istenen emekçilerin nasıl bir örgütlü mücadele yükseltmesi gerektiği tartışıldı.

 

Hekimhan Belediyesi’nde İlk Eğitim

Hekimhan Belediyesi şirket işçileri, Yazıhan Belediyesi ve Divriği Belediyesi’nde çalışan üyelerimizle 21 Ekim’de Hekimhan’da bir araya gelindi. Yapılan eğitim çalışmasında Türkiye işçi sınıfı tarihi içerisinde sendikamızın ve DİSK’in tarihsel dönemeçleri, sınıf bilinci, işçi hakları ve 696 sayılı KHK ardından belediye şirket işçiliğine ilişkin bilgiler verildi. 40’ı aşkın üyemizin bulunduğu eğitimde üyelerimizin sorunları tartışıldı, işyeri ve çalışma yaşamıyla ilgili sorular yanıtlandı. 

 

İzmir 7 No'luda E€itim

 

Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Doğrul’un açılışını yaptığı 10 Ekim’de başlayan eğitimler, 19 Ekim’de son buldu. Eğitimler boyunca İzmir 7 Nolu Şube’nin Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi işyerlerinde çalışan üyelerimize eğitim verildi. Eğitimler boyunca Eğitim Daire Müdürü Faruk Özdemir, Eğitim Daire uzmanları Gökhan Alpuğan ve Pınar Abdal emek gündemine yönelik sunumlarını gerçekleştirdi.

 

Muğla Şubesine Bağlı İşyerlerinde Eğitim

 

Muğla Şubesi’ne bağlı Muğla Büyükşehir, Menteşe, Marmaris, Datça, Bodrum, Milas, Kuşadası ve Didim Belediyelerinde çalışan üyelerimizle 22-30 Ekim tarihleri arasında eğitim çalışması yapıldı. Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Doğrul’un 22 Ekim’de yaptığı açılış işle başlayan eğitimlere 1500’ü aşkın üyemiz katıldı. 

 

Eğitim
2020 Kasım-Aralık Ayı Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Ocak-Şubat 2020'de Şube Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Kasım-Aralık 2019'da Şube Temsilciler Kurulu ve İşyeri Eğitimleri
Eylül - Ekim 2019 Eğitimlerinde Gündem
Temmuz-Ağustos 2019 Eğitimlerimiz
Kasım-Aralık Eğitimlerinde Gündem: Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!
Eylül-Ekim 2018 Eğitimlerimiz
Kadro Hakkımız İçin Mücadeleye, Haklarımız İçin Eğitime Devam!
Kadro İstiyoruz, Alacağız!
Tunceli Şube’de Eğitim: OHAL’e Karşı Sendikal Mücadele
2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri Başarıyla Tamamlandı
Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz” Şiarıyla Başladı
Farklı İşkolları ve Farkı Boyutlarıyla İşçinin Sağlığı ve Güvenliği
“Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” Konulu PSI Konferansına Katıldık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde İlk Eğitim
İstanbul Şubeleri Eğitimde Buluştu
“Emeğin Gündemi Konferansı”na Katıldık
Balıkesir/Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ndeki Temsilci Eğitimleri Tamamlandı
O-HAL’de Eğitim!
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Seminerlerimiz Aralıksız Devam Ediyor
Sendikamız Eğitimlerinin Dördüncüsü İzmir’de Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimlerimizin İlki Gerçekleştirildi!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
2014 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Seminerleri Ders İçerikleri
Ankara 1 Nolu Şubemizde Eğitim Semineri Düzenlendi (21-22 Kasım 2013)
Ankara’da ve Antalya’da Eğitim Semineri Düzenlendi
İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi Düzenlendi (16 Eylül-9 Ekim 2013)
Diyarbakır Şube'de Eğitim Semineri Düzenlendi
Balıkesir Ve Çanakkale Şubelerinde Eğitim Seminerleri Düzenlendi