Tunceli Şube’de Eğitim: OHAL’e Karşı Sendikal Mücadele

Eğitim Dairesi 9-11 Ağustosta Sendikamız Tunceli Şubesi’nin örgütlü olduğu işyerlerinde ziyaretler gerçekleştirdi eğitimler yaptı. Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi; Altınbaşak, Geçit ve Mollaköy Belediyeleri’ne işyeri ziyaretleri gerçekleştirilirken; Tunceli merkezde ve Hozat Belediyesi’nde de eğitimler yapıldı.

Sağlık Emekçilerinin En Büyük Problemi: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Tunceli Şubemizin örgütlü olduğu Tunceli Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gibi işyerleri ziyaret edilip, üyelerimizin çalışma koşulları ile ilgili problem ve talepleri dinlendi. Üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucu hastanelerde ve diğer sağlık merkezlerinde çalışan işçilerin en büyük probleminin işçi sağlığı ve güvenliği bakımından risk altında olmaları. Hastane ve sağlık merkezlerinde taşeron şirket üzerinden işe alınan işçiler için işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yeterince alınmaması, eğitim verilmeyen alanlarda çalıştırılması ve iş yükünün fazlalığı en büyük problemler olarak ifade edildi.

Örgütlüysek Umut Var

İşyeri ziyaretlerinin yanı sıra Tunceli’de Tunceli Belediyesi, Pülümür Belediyesi, Nazımiye Belediyesi, Mazgirt Belediyesi, Tunceli Hastanesi ve diğer sağlık merkezlerindeki üyelerimizin katıldığı bir eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitim Daire Başkanı Mahmut Şengül ve Eğitim Dairesi müdür ve uzmanının katıldığı eğitimde işçi hakları ile güncel yasal değişiklikler ve politikalarla ilgili bilgiler verildi. Bunun yanında olağanüstü süreci ve hukuksuzluklarının emek alanına yansıması ve sendikal mücadele ile ilgili tartışmalar yapıldı.

Şubemizin çalışma yürüttüğü işyerlerinde de çok sayıdaki ihraç ve olağanüstü hal  hukuksuzluğuna değinen işçiler, olağanüstü hal aracılığıyla daha kötü çalışma koşullarının, sindirilmişliğin ve kuralsızlığın kendilerine dayatıldığını ifade ederek, sendikal mücadelenin böyle bir dönemde daha da önemli olduğuna değindi. Belediyede çalışan bir üyemiz: “Bir her şeye rağmen birlikte durabilen, toplanabilen, sorgulayıp itiraz edebilen bir sendikada üye olduğumuz için şanslıyız. Ama olağanüstü hal sürecinde işçilere dayatılan bambaşka bir şey. Haksız yere bir arkadaşımız işten atıldığında mesela ya da işyerinde ya da dışarıda bir haksızlık yaşandığında itiraz etme, kimse kimsenin hakkını savunamasın, herkes yalnızlaşsın ki mücadele edemesin isteniyor. Bizden istedikleri bu, ama sessiz kalmayacağız. Bu konuda sendikalara da çok şey düşüyor. Bu hukuksuzluğa, haksızlığa karşı onlar da sesini çıkarmayacaksa başka kim çıkaracak?” dedi.
Tunceli Eğitimi’nin ardından Hozat Belediyesi’nde de kadrolu ve taşeron üyelerimizle bir eğitim çalışması gerçekleştirildi. Ardından Erzincan Altınbaşak, Geçit, Mollaköy ve Çağlayan Belediyesi’ndeki üyelerimizin katıldığı bir buluşmada bilgilendirmeler yapıldı.

OHAL’de Sendikal Eğitimlerin Önemi

Türkiye’nin her köşesinde olağanüstü hal eliyle emekçiler üzerinde yaratılan büyük bir korku ve sinmişliğin hakim olduğu bir dönemde, her türlü baskının yoğun olduğu bir bölgede sendikal çalışma yürütmenin önemi görülmektedir. Dönemin baskısının aşılması ancak temel hak ve özgürlüklerin kullanımı odaklı çalışmaların sürekli hatta artan bir biçimde yapılması aracılığıyla aşılacaktır. Bir demokratik kitle örgütü olarak Sendikamızın sendikal faaliyetler aracılığıyla emekçiler nezdindeki çalışmalarımızı olağanüstü halin “olağanlaşmasını” da önleyecek biçimde daha güçlü bir biçimde yapılması şarttır. Bu dönemde yapılan sendikal eğitim çalışmaları ve özellikle de bazı yerlerde bu çalışmayı yürütebilmek oldukça önemlidir.

 

 

Eğitim
2020 Kasım-Aralık Ayı Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Ocak-Şubat 2020'de Şube Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Kasım-Aralık 2019'da Şube Temsilciler Kurulu ve İşyeri Eğitimleri
Eylül - Ekim 2019 Eğitimlerinde Gündem
Temmuz-Ağustos 2019 Eğitimlerimiz
Kasım-Aralık Eğitimlerinde Gündem: Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!
Eylül-Ekim 2018 Eğitimlerimiz
Kadro Hakkımız İçin Mücadeleye, Haklarımız İçin Eğitime Devam!
Kadro İstiyoruz, Alacağız!
Tunceli Şube’de Eğitim: OHAL’e Karşı Sendikal Mücadele
2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri Başarıyla Tamamlandı
Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz” Şiarıyla Başladı
Farklı İşkolları ve Farkı Boyutlarıyla İşçinin Sağlığı ve Güvenliği
“Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” Konulu PSI Konferansına Katıldık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde İlk Eğitim
İstanbul Şubeleri Eğitimde Buluştu
“Emeğin Gündemi Konferansı”na Katıldık
Balıkesir/Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ndeki Temsilci Eğitimleri Tamamlandı
O-HAL’de Eğitim!
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Seminerlerimiz Aralıksız Devam Ediyor
Sendikamız Eğitimlerinin Dördüncüsü İzmir’de Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimlerimizin İlki Gerçekleştirildi!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
2014 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Seminerleri Ders İçerikleri
Ankara 1 Nolu Şubemizde Eğitim Semineri Düzenlendi (21-22 Kasım 2013)
Ankara’da ve Antalya’da Eğitim Semineri Düzenlendi
İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi Düzenlendi (16 Eylül-9 Ekim 2013)
Diyarbakır Şube'de Eğitim Semineri Düzenlendi
Balıkesir Ve Çanakkale Şubelerinde Eğitim Seminerleri Düzenlendi