Kadro İstiyoruz, Alacağız!

01/02/2018

Burhaniye, Edremit, Balya, Bandırma ve Manyas Belediyeleri’nde Eğitim

Sendikamız Eğitim Dairesi Balıkesir Şubemizin örgütlü olduğu Burhaniye’de 23-24 Kasım’da, Edremit’te 27-29 Kasım’da, Balya’da 30 Kasım’da, Bandırma’da 4 Aralık’ta ve Manyas Belediyesi’nde 5 Aralık’ta eğitim yaptı. Eğitimlerde çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler tartışılırken taşerona ilişkin yapılacak düzenlemeye geniş yer verildi.

  

İzenerji İşçisi’ne Eğitim: Kadro Mücadelemiz Sürecek!

Hükümetin taşeron işçilere ilişkin açıklamaları ve Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan taşeron düzenlemesi işçiler için yeni bir süreç başlattı. Sendikamız Eğitim Dairesi de bu süreçte şubelerimizde ağırlıklı olarak taşeron düzenlemesinin üzerinde durduğu bir dizi eğitimle pek çok üyemizi bilgilendirdi, sorularını ve kaygılarını yanıtladı, sürece ilişkin belirsizlikler ve kafa karışıklıklarının tartışılmasını sağladı.

14 Aralık 2017 Bayındır Belediyesi’nde, 15 Aralık’ta Bergama Belediyesi’nde İzmir 2 No’lu Şubemizin örgütlü olduğu İzenerji Şirketi’nin İzmir çevre belediyelerinde çalışan işçilere yönelik, 18-22 Aralık tarihlerinde ise İzmir Merkez İzenerji işçilerine yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi. Seminerlere 2000’i aşkın üyemiz katıldı. Eğitimde temel işçi hakları, sendikal örgütlülük, taşeron düzenlemesi ve asgari ücret konusunda bilgilendirmeler yapılırken önümüzdeki dönemde neler yapılabileceği üzerine de tartışmalar sürdürüldü.

İzmir 2 No’lu İzenerji İşçisi: “Biz İzenerji işçisi olarak bugüne kadar verdiğimiz mücadele ile sendika hakkını kazandık, toplu sözleşme yapma hakkını kazandık. Bugüne kadar kazandığımız ne kadar şey varsa mücadele ile kazandık. Şu anda da işyerleri komiteleri kuruyoruz. Bugün Hükümetin kadro dediği şeyse mevcut durumdan bile daha kötü şartları dayatmak oluyor. Bizim istediğimiz kadro, bu değil. Ama kadro talebimizden de kadro hakkımızdan da vazgeçeceğimizi sanmasınlar. Vereceğimiz mücadele ile kadro hakkımızı kazanacağız.”


 Ankara 2 No’lu Şubemizde Eğitim: Kadro Bunun Neresinde?

Ankara 2 No’lu Şube’ye bağlı Ye-Pa şirketinde çalışan üyemiz işçilere belediye ana binası, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri’nde yapılan eğitimlerde hem güncel sorunlar konuşulmuş hem de KHK ile düzenlenen taşeron düzenlemesi ile ilgili bilgilendirme çalışması ardından sorulara yanıt verilmiştir. Hükümetin “Belediye teşekküllerinde çalışan taşeron işçiler kadrolu olacak, şirketi aradan çıkartıyoruz” söyleminin kadrolu çalışma anlamına gelmediğini söyleyen taşeron işçiler, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ankara 2 No’lu Taşeron İşçisi: “Biz kadro talebi için yıllarca mücadele eden, eylemler yapan işçileriz. Biz kadro derken eşit işe eşit ücretti, iş güvencesiydi, insan gibi muamele görmekti talebimiz. Şimdi kadro verdik diyorlar ama yabancı bir şirketten alınan işçinin belediyeye ait bir şirkete geçirtilerek ve eskisi gibi sendikaya üye olmasının, haklarının önüne set çekilecekse, maaşına pazarlıkla zam yapılmayacaksa bunun adı kadro olmuyor, düpedüz göz boyama oluyor.”

   

Ankara 1 No’lu Şube Temsilci Eğitimi: Belediye İktisadi Teşekküllerinde Çalışan İşçilerden Dilekçe ve Feragatname İstenemez

Ankara 1 No’lu Şubemizin örgütlü bulunduğu Çankaya Belediyesi temsilcilerine yönelik taşeron düzenlemesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini içeren 696 sayılı KHK’nin yayımlandığı günden beri taşeron işçilerin soruları ve kaygıları azaltmaktan ziyade daha da arttı. KHK ve tebliğlerin, dilekçe metinlerinin net ve anlaşılır olmaması, akla takılan sorulara resmi merciler tarafından doyurucu açıklamalar yapılmaması, çalışılan kurumun yöneticilerinin de aynı bilgi eksikliğine sahip olması gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan sorunlar hakkında bilgi verildi.
Bu süreçte taşeron işçilerinin belediye iktisadi teşekküllerinde çalışan işçilerden dilekçe ve feragatname istenmesinin kabul edilemeyeceği bir kez daha vurgulandı.

Kadro İstiyoruz, Alacağız!
Eğitim
2020 Kasım-Aralık Ayı Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Ocak-Şubat 2020'de Şube Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Kasım-Aralık 2019'da Şube Temsilciler Kurulu ve İşyeri Eğitimleri
Eylül - Ekim 2019 Eğitimlerinde Gündem
Temmuz-Ağustos 2019 Eğitimlerimiz
Kasım-Aralık Eğitimlerinde Gündem: Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!
Eylül-Ekim 2018 Eğitimlerimiz
Kadro Hakkımız İçin Mücadeleye, Haklarımız İçin Eğitime Devam!
Kadro İstiyoruz, Alacağız!
Tunceli Şube’de Eğitim: OHAL’e Karşı Sendikal Mücadele
2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri Başarıyla Tamamlandı
Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz” Şiarıyla Başladı
Farklı İşkolları ve Farkı Boyutlarıyla İşçinin Sağlığı ve Güvenliği
“Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” Konulu PSI Konferansına Katıldık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde İlk Eğitim
İstanbul Şubeleri Eğitimde Buluştu
“Emeğin Gündemi Konferansı”na Katıldık
Balıkesir/Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ndeki Temsilci Eğitimleri Tamamlandı
O-HAL’de Eğitim!
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Seminerlerimiz Aralıksız Devam Ediyor
Sendikamız Eğitimlerinin Dördüncüsü İzmir’de Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimlerimizin İlki Gerçekleştirildi!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
2014 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Seminerleri Ders İçerikleri
Ankara 1 Nolu Şubemizde Eğitim Semineri Düzenlendi (21-22 Kasım 2013)
Ankara’da ve Antalya’da Eğitim Semineri Düzenlendi
İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi Düzenlendi (16 Eylül-9 Ekim 2013)
Diyarbakır Şube'de Eğitim Semineri Düzenlendi
Balıkesir Ve Çanakkale Şubelerinde Eğitim Seminerleri Düzenlendi