Aydınlık Türkiye Mücadelesini Sürdürmeye Devam Edeceğiz

18/04/2017

Demokrasiden, hukuktan, eşitlikten, adaletten yana aydınlık bir Türkiye için mücadele edeceğimizi söylemiştik, bugün de aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 

DİSK Yönetim Kurulu’nun 16 Nisan Referandumu ile ilgili açıklaması: 

MEMLEKETİN VE İŞÇİLERİN GELECEĞİ İÇİN “HAYIR” DEMEYE DEVAM EDİYORUZ 

16 Nisan Referandumunun ilan edilen kesinleşmemiş sonuçları ülkemiz için yeni sorunlara, gerilimlere ve derinleşen ayrışmalara işaret etmektedir. 

Referandum sürecinin son aşamasına, oy verme ve sayım aşamasına dair itirazlar ve şüpheler sonuçları değiştirebilecek ciddiyettedir. Özellikle mühürsüz zarfların geçersiz sayılmasına ilişin yasa maddesinin son dakikada alınan bir kararla geçersiz hale getirilmesiyle hukuk ayaklar altına alınmıştır. Tüm itirazlar ve şüpheler bir yana bırakılsa bile, ortaya çıkan tablonun köklü bir anayasa değişikliği ve parlamenter rejimin değiştirilmesi için meşruluk sağladığı iddia edilemez. 

Neredeyse yarı yarıya çıkan evet ve hayır oyları tablosu, toplumun ikiye bölündüğüne işaret etmektedir. Temel özelliği toplumsal mutabakat olan anayasa oluşumu için gerekli toplumsal uzlaşma kesinlikle oluşmamıştır. Türkiye’de bu kapsamdaki bir anayasa oylamasına şimdiye dek verilmiş en zayıf destek söz konusudur.

DİSK referandum sürecinin başından beri “ülkenin yarısının evet, yarısının hayır dediği, büyük bir bölümünün içeriğini bilmediği bir Anayasanın ‘güçlü Türkiye’yi yaratmasının imkansız olduğunu; tersine bu dayatmanın siyasi istikrarsızlık, kutuplaşma ve kriz getireceğini” söylemektedir. Sonuç olarak yaşanan bir zafer veya yenilgi değil, maalesef derinleşen bir kutuplaşma ve ortak yaşam iradesinin zayıflaması olmuştur. 

Referandum sonuçları, meclis aşamasından 16 Nisan’a kadar süren adaletsiz, eşitsiz, hukuksuz, manüplasyona dayalı kampanya sürecinden bağımsız düşünülemez. Seçmenlerin bilgilenme olanaklarının ortadan kaldırıldığı, kamu kaynaklarının pervasızca kullanıldığı, kamu idarecilerinin hukuka aykırı biçimde açıkça taraf oldukları, işçilerin ve kamu çalışanlarının oy tercihlerinin türlü baskılarla tahakküm altına alındığı bir kampanya sürdürülmüştür. Hapishanelerin muhaliflerle doldurulduğu bir ortamda ve OHAL koşullarında gerçekleşen bu referandumun sağlıklı bir demokratik süreci yansıttığı iddia edilemez.

Hiç kimse sandıktan çıkan sonucu eşit bir yarışın sonucu gibi gösteremez. Tüm devlet olanaklarının seferber edildiği evet kampanyasında, Anayasa’nın 18 maddesini anlatmak yerine, yurttaşların hayır diyen yarısını düşmanlaştırıcı bir söylem izlenmiştir. Tüm bu olumsuz ve eşitsiz koşullara rağmen halkın özverisi, cesareti ve dayanışma ruhuyla sürdürdüğü “hayır” kampanyası Türkiye ve dünya demokrasi tarihine geçecek niteliktedir. DİSK halkın “hayır” iradesinin bir parçası olmaktan onur duymaktadır.

Topluma dayatılan anayasa değişikliği en başından itibaren halkın gerçek gündemiyle, gerçek sorun ve talepleriyle ilgili olmamıştır. Halkımızın ve temsil ettiğimiz işçi sınıfının gerçek gündemleri işsizliktir, iş güvencesidir, artan şiddettir, iş kazalarıdır, geçim derdidir. Toplumun çok büyük bölümünü ilgilendiren bu konularda başkanlık sisteminin sağlayacağı hiçbir ilerleme söz konusu olamaz.

Milyonlarca işçinin kıdem tazminatı hakları konusundaki endişeleri devam etmektedir. Her seçim dönemi umutları sömürülen taşeron işçilerinin kadro talebi devam etmektedir. Ülkenin her yerinde her gün işçiler iş kazalarında yaşamını yitirmeye devam etmektedir.

DİSK referandum sürecinde işçilerin bu gerçek taleplerini gündeme getirmiş, “emeğin hayırı”nı örgütlemeye çalışmıştır. İşsizlerin, emeklilerin, köylülerin, işçilerin, kamu çalışanlarının ve öğrencilerin ekonomik, demokratik haklarını geliştirecek bir öneri olmadığı için anayasa değişikliğine “hayır” demiştir. Tarih DİSK’in geliştirdiği bu tutumunun doğruluğunu gösterecektir. DİSK bundan sonra da memleketin ve işçilerin geleceği için mücadele vermeye devam edecek, oyunu ne şekilde kullanmış olursa olsun tüm işçilerin hak mücadelelerinin adresi olacaktır. DİSK memleketin ve işçilerin geleceği için bundan sonra da dikta heveslilerine, sermaye saldırılarına, savaşa ve adaletsizliğe “hayır” demeye devam edecektir.

Referandumda hayır oyu veren cesur insanlarımızı DİSK olarak kutluyoruz. Bu ülkede eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve sosyal bir anayasaya ihtiyacı vardır. Böyle bir anayasa ise ancak toplumsal mutabakatla yapılabilir. Şimdi yapılacak en doğru şey geniş mutabakata dayalı, parlamenter rejimi güçlendirmeyi esas alan yeni bir anayasanın hazırlanması olacaktır. Vakit varken başkanlık dayatmasından vazgeçilmesi en doğru tutum olacaktır.

 

Haber Arşivi
İzmir’de Ayrımsız Kadro İçin Alandayız!
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DİSK/Genel-İş Oturumu Yapıldı
Avrupa Parlamentosu’na Seslendik
10 Ayda 71 İşçi İntihar Ederek Yaşamına Son Verdi!
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Eskişehir'den Seslendik: Güvenceli Çalışma İnsanca Yaşam İstiyoruz!
Peş Peşe İki Büyük Acı: Başınız Sağolsun Erinç Hoca
Bu Kez Acı Haber Bursa'dan
İşkolumuzda 11 İşçi Kardeşimizi İş Cinayetinde Kaybettik
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
Taş Kömürüne Dokunmayın
Cumhuriyet’in 94. Yılı Kutlu Olsun!
Taşeron Şirket İşçilerini Ne Bekliyor?
Şirketlerin Gözü Aydın ÇED Kalkıyor!
Orta Vadeli Zam ve Yoksulluk Programı
12 Eylül Sürüyor
Savaşlar İşçi Sınıfı İçin Ölüm ve Daha Çok Sömürü Demektir!
Sendikamızın Bayram Mesajı
Adalet Kurultayındayız: Herkes İçin Adalet! İşçi Sınıfı İçin Adalet!
Vaatler Çöpe İşçiler Mücadeleye
Sakarya’da Tarım İşçileri Göz Göre Göre Öldü
DİSK Genel Başkanlarından Kemal Nebioğlu'nu Saygıyla Anıyoruz
Genel-İş Başkanlar Kurulu: Güçlü Bir İşçi Sınıfı İçin Görev Başına
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 10.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
Mahmut Seren'i Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Kenan Budak’ı Katledilişinin 36. Yılında Anıyoruz
İsmail Hakkı Önal’ı Saygı ve Özlemle Andık
İsmail Hakkı Önal’ı Ölümünün 15. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Unutulmaz İşçi Önderi Kemal Türkler'i Saygıyla Anıyoruz
Özcan Kesgeç'i Saygıyla Anıyoruz
İşçi Sınıfı İçin Adalet! Dedik
Sendikamızın Bayram Mesajı
15-16 Haziran’da Alanlarda Haykırdık: Kıdem Tazminatı Gaspına, Taşeron Köleliğine ve OHAL Adaletsizliğine Son!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan İşçilerin İşlerine İadesini İstedik
Mardin Valisi ile Görüştük, Üyelerimizle Buluştuk
15-16 Haziranın Işığında OHAL’in ve Taşeronun Kaldırılmasını Talep Ediyoruz
Dicle Üniversitesi'ndeydik
15-16 Haziranın Işığında OHAL’in Kaldırılmasını Talep Ediyoruz!
Çocuklara Kıymayın Efendiler!
Seni Unutmayacağız Belgüzar Başkan…
Zeytin Ağacı Fermanla Ölmez !
Kıdem Tazminatı İçin Eylem Günü
ODTÜ Rektörlüğü ile Görüştük
Kıdemi Değil Taşeronu Kaldır
Genel Yönetim Kurulu Çukurova’da
Grev Bir Haktır Yasaklanamaz!
L20 Zirvesi Berlin'de Yapıldı
Yüreğimiz Soma’da Öfkemiz Sokakta
Avusturya Modeli Değil Türkiye Modelinde Israrcıyız
Abdullah Baştürk'ün Adı Çankaya'da
Ahmet İsvan’ı Sonsuzluğa Uğurluyoruz
Afişlerimizle, Bayraklarımızla, Umutlarımızla, Taleplerimizle Alanlardaydık...
EPSU 1 Mayıs Açıklaması: Dünya İşçileri Birleşin!
ODTÜ’de 1 Mayıs Hazırlığı
Kaybettiklerini Unutma, Kalanlar İçin Savaş
İtiraf Ettiler: İşçinin Kıdemi Piyasayı Fonlayacak
İnsanca Yaşamak İçin Haydi 1 Mayıs'a
Afişlerimizle, Bayraklarımızla, Umutlarımızla Alanlardayız
Genel-İş Bir Çınarını Sonsuzluğa Uğurladı
İşsizin Parası İle İşveren Teşvik Edilemez!
Aydınlık Türkiye Mücadelesini Sürdürmeye Devam Edeceğiz
7.1 Milyon İşsize İş Bulun!
Bir Sendikanın Örgütlenmesi Suç Olamaz
Genel Yönetim Kurulumuz Van, Şırnak ve Silopi'de
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
Emek Gazetesi'nin 146. Sayısı Yeni Formatıyla Çıktı!
Bugün Dünya Su Günü: Su Yaşamdır
Hukuksuzluk Bitsin! İşçiler İşlerine Geri Dönsün!
El Attılar, İşsizliği Katladılar
Asbestli Yıkımın Durdurulması Sonrasında Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu
İçişleri Bakanı ile Görüştük
Sendikamız Hakkari Şube Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Referandum Sonrası Güvencesiz Memurluk Geliyor!
Karbel Grevinde Başarıya Ulaştık
Karabağlar Belediyesi İşçileri Grevde: İşçiler Köle Değildir, İş Ekmek Yoksa Barış da Yok!
Her Şey 37 Yıl Önce Başladı
Grev Yasağına Rağmen Direnen Metal İşçileri Kazandı
Metal İşçilerine Grev Yine Yasaklandı
Prof. Dr. Gürhan Fişek'i Kaybettik
C-AYALIM!
“İşiniz Var Daha Ne İstiyorsunuz”
İstanbul'da Yaşanan Katliamı Lanetliyoruz!
Sendikamızın Yeni Yıl Mesajı
Onayımız Yok! İşverenlere Hayırlı Olsun!
Asgari Ücret Eylemleri
Emek Büroları Açılışına Katıldık
Abdullah Baştürk'ü Andık
Abdi İpekçi Sordu Abdullah Baştürk Yanıtladı
Bugün de Kayseri: Artık Yeter
Hawking diyor ki: Paylaşmayı öğrenmemizin zamanı
İşte Asgari Ücret Gerçekleri!
Beşiktaş’ta Yaşanan Bombalı Terör Saldırısını Lanetliyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu Sendikamızı Ziyaret Etti
Engel Tanımayın, Hayata Katılın, Talep Edin!
Sendikamızın Taşınmazına OHAL Hukuksuzluğu!
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu: İşçi Sınıfı Güvencesizlikle Kuşatılıyor
12 Öğrencimizi Yangında Kaybettik: 5216 Madde 7/u
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara’da Yapıldı
Adana'daki Saldırıda Üyemizi Kaybettik
İşçi Sınıfının Derdi Eşitsizlik! Senin Derdin Ne?
Madenciler Niye Ölüyor?
10 Ekim Katliamı Davasının Takipçisiyiz
Çorum Belediye İşçilerinin Ankara Yürüyüşünün Gazetecisi Mete Akyol’u Kaybettik
Basın Özgürlüğünde Yüz Yıl Geriye Gittik
Özelleştirme ve Kapatılma Tehlikesi Altında İki Verimli Kurum: Türkiye Petrolleri ve Paşabahçe Cam Sanayii
Oyalama İstemiyoruz Kadro İstiyoruz!
Yoksulluk Sınırının Üzerine Çıkmak Mı Yoksa Eşitsizlikleri Ortadan Kaldırmak Mı?
Sendikamızdan Güney Koreli İşçilerin Mücadelesine Destek
Yönetmelik Değişti: YHK'da bağıtlanan 1 yıldan az süreli toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenecek
UNICEF'in Uluslararası Dünya Kız Çocukları Günü Açıklaması
Bergama’da Kültür Merkezi Açılışı
Birinci yılında Ankara Katliamı:“Yasaklarla acılar yok sayılamaz”
Halk Ekmeklere Sahip Çıkalım
ODTÜ’de Haykırdık: İnsanca Çalışmak İnsanca Yaşamak İstiyoruz!
DİSK Güvenlik-Sen Sendikamız Genel Yönetim Kuruluna Dayanışma Ziyaretinde Bulundu
Bayramımız Barış Olsun
İş Kazaları Hız Kesmiyor: Varto Temsilcimiz İş Kazası Geçirdi
Asgari Ücret 1300 TL'nin Altına Düşmeyecek Ama..
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Barış ve Demokrasi Talep Ediyoruz
OHAL Hukuku ve Sendikal Haklar
Türkiye Varlık Fonu: Hükümet A.Ş.
Belediyelere Kayyum Meclis'teki Uzlaşmayla Geri Çekildi!
Darbe Girişimi Püskürtüldü Artık Tam Demokrasi İstiyoruz!
İstanbul'dan Sonra İzmir'den Haykırdık: Darbeye Hayır! Demokrasi Hemen Şimdi!
2016 Temmuz Verilerine Göre Genel İşler İşkolunun Durumu‏
Uluslararası İşgücü Yasası Meclis'ten Geçti
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 9.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
ESHOT Şoförlerinden Kıdem Tazminatı Eylemi
Sendikamızın Bayram Mesajı
Sıra İş Mahkemelerine Geldi!
Diyarbakır 2 Nolu Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı
Mersin'de ve Hatay’da 15-16 Haziran Panelleri Yapıldı
Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yeniden Yayın Hayatına Döndü
15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi Mücadelemize Işık Tutmaya Devam Ediyor
İSİG: Son 3,5 Yılda En Az 194 Çocuk İşçi Yaşamını Yitirdi
DİSK 15-16 Haziran Direnişi 46. Yıl Etkinliği
Sendikamızın 65. Hükümet Programına İlişkin Basın Açıklamasıdır...
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Adana’da 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı
Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü Karnesi
DİSK-AR: Yeni İşsizlerin Yarısı Üniversite Mezunu
DİSK-AR: İşsizliğin Girdabında Kadınlar,Gençler ve Geçici İşçiler Var
DİSK-AR: Yöntem Değişikliği De İşsizliği Durduramadı
DİSK-AR: Orta Vadeli Program Güvencesizlik Ve Yoksulluk Programıdır
DİSK-AR: İşsizlik 42 Ayın Zirvesinde