İşkolumuzda 11 İşçi Kardeşimizi İş Cinayetinde Kaybettik

07/11/2017

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) tarafından Kasım 2017’de yayınlanan rapora göre Ekim ayında en az 182 ve yılın ilk on ayında ise en az 1683 işçi kardeşimizi iş cinayetlerinde kaybettik.

Ekim 2017’de iş cinayetlerinde yitirdiğimiz işçilerin çalıştığı işkollarına dağılımı ise şöyle:  İnşaat, Yol işkolunda 46 işçi; Tarım, Orman işkolunda 37 işçi; Taşımacılık işkolunda 16 işçi; Madencilik işkolunda 12 işçi; Genel İşler işkolunda 11 işçi; Ticaret, Büro işkolunda 10 işçi; Metal işkolunda 10 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 8 işçi; Gıda, Şeker 4 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 4 işçi; Enerji işkolunda 4 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 3 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 3 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 2 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 2 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 2 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 1 işçi; İletişim işkolunda 1 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 1 işçi; Gemi, Tersane işkolunda 1 işçi ve çalıştığı işkolunu belirlenemeyen 4 işçi.