Sınıf Sendikacılığında 50. Yıl

13/02/2017

DİSK bundan 50 yıl önce işçilerin doğrudan iradesi ile, Türkiye Maden-İş, Lastik-İş, Gıda-İş, Basın-İş ve Türk Maden-İş sendikaları tarafından 13 Şubat 1967 tarihinde kuruldu.

Devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsızlığı; demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı; tabanın söz ve karar sahibi olması ilkelerini şiar edinen DİSK işçi sınıfının hakları için verdiği mücadeleyle büyüdü.

DİSK toplumun emekçi kesimlerinin sorunlarına ve ülke sorunlarına duyarsız kalmadı. Bağımsızlık, demokrasi ve eşitlik mücadelesinin ön saflarında yer aldı.

1970’deki 15-16 Haziran Direnişi'ni, 1 Mayısları, 1976 DGM Direnişi'ni, 1978'deki 16 Mart Faşizme İhtar Eylemini ve Demokrasi Mitinglerini örgütledi.

1 Mayıs 1977 Taksim Mitingi kontrgerillanın saldırısına uğradı, 37 yoldaşımız yaşamını yitirdi. Kurucu Genel Başkan Kemal Türkler bir suikast ile öldürüldü. 12 Eylül askeri darbesi sonrası yöneticileri hapishanelere atıldı, faaliyetleri yasaklandı ve mal varlığına el konuldu. DİSK İlerici Deri-İş Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak 25 Temmuz 1981 de katledildi. DİSK’in 261 yöneticisi ve 3 uzmanı cunta mahkemelerinde toplam 2053 yıl hapis cezası aldı.

1991’de askeri mahkemenin kararının ardından 1992’de DİSK’in faaliyetleri yeniden başladı. O tarihten bugüne emek ve demokrasi mücadelesini büyüten DİSK, bugün 22 sendikasıyla mücadelesini sürdürüyor.

Sendikamız 5 Haziran 1976’da toplanan Olağanüstü Genel Kurul’da sendikacılığı bir sınıf hareketi olarak gören ve toplumun sınıf mücadelesi ile değiştirileceğine inanan DİSK’e katılma kararı aldı.

DİSK’  in 50 yıllık mücadele deneyimi ve birikimi işçi sınıfının yolunu aydınlatmaya devam edecek.

İnadına Sendika İnadına DİSK !