17. Olağan Genel Kurulu'nun Ardından DİSK Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

DİSK’in 17. Genel Kurulu 9-11 Şubat 2024 tarihleri arasında “Yüzyılın Emeği, Emeğin Yüzyılı” şiarıyla gerçekleşti. Genel Başkanlığa Arzu Çerkezoğlu ikinci kez seçildiği Genel Kurul'da Genel Sekreterliğe ise Tayfun Görgün Yönetim Kurulu asil üyeliklerine de Gnel Başkanımız Remzi Çalışkan, Alaaddin Sarı ve Özkan Atar, Kazım Doğan ve Şükret Sevgener seçildi.

DİSK 17. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu 22 Şubat 2024’te DİSK Genel Merkezi’nde ilk toplantısını yaptı. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki toplantıda Yönetim Kurulu kendi içinde görev dağılımı yaparak uzmanlık dairelerinin başkanlarını şu şekilde belirlemiştir:

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu (DİSK Kadın Dairesi)

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün (Eğitim, Eşgüdüm, İletişim ve Uluslararası İlişkiler Daireleri)

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan (Örgütlenme Dairesi)

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı (Mali İşler Dairesi)

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar (Araştırma ve Genç İşçiler Daireleri)

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan (Hukuk Dairesi)

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener (Çevre Sorunları, Göçmen İşçiler, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daireleri)

Ayrıca;

"Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılının ilk yılında toplanan DİSK 17’nci Genel Kurulu, geçmiş yüzyılın emeğini savunma, kazanımlarına sahip çıkma ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını, “emeğin yüzyılı” olarak örgütleme iradesini ortaya koymaktadır" denilerek önümüzdeki dönem misyonunu açıklayan DİSK, "17. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi ve Kararları"nı bu doğrultuda şekillendirmiş ve kamuoyunun bilgisine sunmuştur.

 

 


DİSK 17. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi ve Kararları için: (pdf)