DİSK-AR: COVID-19 ile İşçilerin Gelirleri Azaldı, Borçları ve Kaygıları Arttı

08/07/2020

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) DİSK üyesi işçilere yönelik, “Covid-19 İşçileri Nasıl Etkiledi?” başlıklı alan araştırmasının sonuçları, 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası’ndaki basın toplantısıyla paylaşıldı.

DİSK-AR’ın "Salgının Çalışma Yaşamına Etkileri: Covid-19 İşçileri Nasıl Etkiledi" başlıklı araştırmasının özetini DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sundu ve işçilerin salgın süresince gelirlerinin azaldığına, borçlarının ve kaygılarının arttığına dair verileri paylaştı. 

Raporda öne çıkanlar şöyle: 

 • İşçilerin yüzde 41’inin çalışma süresi Covid-19 nedeniyle azaldı
 • İşçilerin bir bölümünün ücret, bir bölümünün ise fazla çalışma ve sosyal haklarında kayıplar yaşandı.
 • Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 36’sı ücret ve gelir kaybı yaşadı.
 • İşçilerin yüzde 25’ten fazlasının borçları arttı.
 • Kadın işçilerin yüzde 42’si Covid-19 döneminde ücret kaybı yaşadı.
 • İşçilerin yüzde 63’ü geliri kesilirse 1 aydan daha az süreyle geçinebileceğini beyan etti.
 • İşçilerin yüzde 24’ü kısa çalışma ödeneği aldı.
 • İşçilerin yüzde 91’i İŞKUR dışında bir yardım almadı.
 • İşçilerin yüzde 29,4’ü kendilerinin veya arkadaşlarının Covid-19’a yakalandığını bildirdi.
 • İşçilerin yüzde 53’ü işyerlerinde salgına karşı alınan önlemleri yeterli bulmuyor.
 • Koruyucu önlemlerin yeterliliğine ilişkin olumlu kanaat yüzde 50’nin altında.
 • İşçilerin yüzde 82’si Covid-19 nedeniyle işini ve/veya kendisini tehlikede hissediyor.
 • İşçilerin yüzde 53’ü salgının yayılma hızının artacağını düşünüyor.
 • İşçilerin yüzde 84’ü Covid-19’u kişisel ekonomik durumu için büyük tehlike olarak görüyor.
 • İşçilerin yüzde 90’a yakını Covid-19’u ülke ve dünya ekonomisi için tehdit olarak görüyor.

Raporun tamamına ulaşmak için linki tıklayınız: http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/07/DISK-COVID-19-Alan-Arast%C4%B1rmas%C4%B1-Rapor-8-7-2020.pdf

 

DİSK-AR: COVID-19 ile İşçilerin Gelirleri Azaldı, Borçları ve Kaygıları Arttı