İşsizlik Sigortası Fonu İşsize ve İşçiye Değil Sermayeye Kaynak

18/01/2021

Konfederasyonumuz Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından  14 Ocak 2021 tarihinde İşsizlik Sigorta Fonu Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. 

Covid-19 döneminde İşsizlik Sigortası Fonu: İşsize ve işçiye derman olamayan fon!

Covid-19 salgınının en ciddi toplumsal tahribatı işsizlik ve gelir kaybı olmaya devam ediyor. Salgın ve krizin etkisi nedeniyle ekonomi yeni iş yaratamıyor, istihdam azalıyor, işletmeler kapanıyor veya üretime ara veriyor. Sigortalı işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor. Dolayısıyla Covid-19’un yarattığı derin toplumsal tahribatla birlikte İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) daha da yaşamsal hale geliyor. İSF sigortalı işçilerin salgına karşı korunmasında temel araçlardan biri.

Ancak İşsizlik Sigortası Fonu’nun Covid-19 ile mücadele sürecinde etkin ve işçi lehine kullanıldığını söylemek mümkün değil. Temel amacı işsizlik sigortası ödemeleri ve işsiz kalanların yeniden işe kazandırılması olan İşsizlik Sigortası Fonu’nun son yıllarda adeta bir işveren destek fonuna dönüştüğü ve amacı dışında kullanıldığı biliniyor. Son yıllarda yapılan çeşitli düzenlemelerle Fon’un giderleri ilgisiz konularla çeşitlendirildi. Bu nedenle İşsizlik Sigortası Fonu giderleri içinde işsize ödenen pay azaldı ve amaç dışı bir biçimde işverenlere teşvik ve destek kapsamı altında kaynak aktarımı devasa boyutlara ulaştı. Bu tablo 2020’de salgın koşullarında da devam etti. Bu rapor ile İŞKUR’un Aralık 2020 verileri esas alınarak İşsizlik Sigortası Fonu’nun Covid-19 döneminde nasıl kullanıldığı ortaya konması amaçlandı.

Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.