İstihdam Tükendi

10/09/2021

DİSK-AR yayımladığı raporda salgında istihdam kaybının bilançosunu çıkardı. 

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

  • TÜİK’in istihdam arttı iddiasının aksine salgın döneminde (2020-2021) yaşanan eşdeğer tam zamanlı istihdam kaybı oranı yüzde 13,2!
  • Salgın döneminde eşdeğer tam zamanlı istihdam kaybı ortalama 3 milyon 613 bin!
  • Salgın döneminde eşdeğer tam zamanlı istihdam kaybı kadınlarda yüzde 15,5, erkeklerde 12,4!
  • Türkiye’de eşdeğer tam zamanlı istihdam kaybı, yüzde 8,8 olan dünya ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti.
  • Covid-19, 2020 yılında tüm dünyada 255 milyon eşdeğer tam zamanlı istihdam kaybı yarattı!

2020 yılı başında tüm dünyaya yayılan ve halen devam eden Covid-19 salgını tüm dünyada başta işçiler olmak üzere yurttaşların büyük istihdam ve gelir kayıpları yaşamalarına yol açıyor. Türkiye’de de salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkileri sürüyor.

Covid-19 salgını sonrasında tüm dünyada çalışma saatlerinde düştü ve işbaşında olanların sayısında büyük azalma meydana geldi. Bu durum çok ciddi bir istihdam ve buna bağlı olarak gelir kaybına yol açtı. Aradan geçen bir buçuk yılın ardından salgının istihdamda yarattığı bilanço çok daha net olarak ortaya çıktı.

Bu raporda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından dünya ölçeğinde hesaplanan salgının yarattığı istihdam kayıpları ve DİSK-AR tarafından Türkiye için yapılan tahminler bir arada ele alınıyor ve salgının istihdam bilançosu çıkarılmaya çalışılıyor.

Salgının Küresel Bilançosu: 2020’de 255 Milyon İstihdam Kaybı

ILO Monitor raporlarına göre 2020’de, 2019 4. çeyreğe göre küresel olarak çalışma süreleri yüzde 8,8 oranında azaldı. ILO çalışma sürelerindeki bu düşüşün 255 milyon eşdeğer tam zamanlı istihdam kaybınakarşılık geldiğini hesapladı. ILO, bu kaybın 2008/2009 ekonomik krizinin yaklaşık 4 katı düzeyinde olduğunu belirtiyor. 2008/2009 ekonomik krizinin son derece büyük bir durgunluk ve iş kaybı yarattığı ve salgın öncesinde etkilerinin hala sürdüğü düşünülecek olursa Covid-19 salgının yarattığı istihdam kaybının boyutları ve etkisi daha iyi anlaşılabilir.

Eşdeğer tam zamanlı istihdam kaybının sebeplerini çalışma sürelerinin kısalması ile Covid-19 sebebiyle işsiz kalanlar, daha az süreli çalışanlar ve işgücünden çekilenlerdeki artıştır. Bilindiği gibi salgın nedeniyle alınan önlemler çalışma biçimini de ciddi biçimde etkiledi. İş saatleri kısaldı, kısa çalışma ve izin uygulamaları ile uzaktan çalışma ve işten çıkarmalar yaygınlaştı.

ILO raporlarına göre Covid-19’un yarattığı eşdeğer tam zamanlı istihdam kayıpları ülke gruplarına göre büyük farklılıklar gösteriyor. Bu farklar ülkelerde Covid-19’un yaygınlığına ve alınan önlemlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Raporun tamamına erişmek için buraya tıklayınız.