Türkiye İşgücüne Dahil Olmayan Nüfusta Birinci!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) işgücüne dahil olmayan nüfus araştırması, ülkemizin ekonomik ve sosyal durumunu anlamamız açısından oldukça önemli veriler sunuyor.

Rapor Ülkedeki İşgücünün Vahim Durumunu Gözler Önüne Seriyor

İşgücüne dahil olmayanlar; çeşitli nedenlerle bir iş aramayan, önceden iş arayıp uygun iş bulamayan, iş bulma ümidini yitiren ve mevsimlik işçi, öğrenci, emekli ya da çalışamayacak durumda olanlar gibi kategorilerdeki insanları içermektedir.

Bu kategoriler içerisinde olan; ümitsiz ve diğer iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar istihdamda olmadıkları gibi “işsiz” olarak da sayılmamaktadır.

Covid-19’un emekçiler üzerindeki olumsuz etkisinin yansımalarından birisi de işgücüne dahil olmayan nüfustaki büyük artış oldu.

Türkiye’de iş aramayıp çalışmaya hazır olanların (ümitsiz ve diğer) sayısı son bir yılda yüzde 84,8 artarak 2020’de 4 milyon 219 bin kişi oldu.

Ülkede hem işgücüne katılım düşüyor hem de işsizlik artıyor. Yani yeni iş yaratılmazken var olan işyerleri de ya kapanıyor ya da işçi çıkarıyor.

DİSK-Ar’ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Avrupa’da 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfusun en yüksek olduğu ülke!

Eurostat verilerine göre, Covid-19 salgını nedeniyle 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfusun tüm dünyada artış eğiliminde olduğu görülüyor.

  • AB ortalamasında işgücüne dahil olmayan nüfusun oranı yüzde 27 iken Türkiye’de yüzde 45,1!
  • Türkiye’de işgücüne dahil olmayan kadınların oranı yüzde 65!

AB-27 ortalamasında 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfusun oranı 2019 ve 2020 arasında 0,5 puan artarak 2020’de yüzde 27,1 oldu. İzlanda, İsviçre, İsveç, Hollanda ve Estonya 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu 5 Avrupa ülkesi oldu.

Avrupa’da 15-64 yaş arasında en yüksek işgücüne dahil olmayan nüfus oranına sahip Türkiye’de, işgücüne dahil olmayan nüfusun oranı 1 yılda 3,5 puan artarak yüzde 45,1 oldu.

Covid-19 salgını sebebiyle 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfus oranı Avrupa’da birçok ülkede artmıştır. En yüksek artış Karadağ’dadır (4,7 puan)

Covid-19’a rağmen işgücüne dahil olmayan nüfusun azaldığı ülkeler de oldu

15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfus oranının azaldığı ülkeler ise Estonya, Litvanya, Finlandiya, Letonya, Malta, Macaristan, Lüksemburg, Polonya, Romanya ve Hırvatistan’dır. 

İşgücüne Dahil Olmayan Kadınların Oranı Türkiye’de AB Ortalamasının 2 Katı!

Kadınların yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığı eşitsizlik ve ayrımcılık Covid-19 döneminde daha belirgin hale geldiğine ilişkin önemli bir gösterge de bu olmuştur. Kadınların salgın öncesinde de hali hazırda işgücüne katılmada yaşadıkları zorluklar (çocuk ve yaşlı bakımı gibi) salgın döneminde daha da artmıştır. Böylece kadınlar Covid-19 ile beraber erkeklere göre iş gücü piyasalarından daha fazla oranda çekilmiştir.

Türkiye’de işgücüne dahil olmayan kadınların oranı yüzde 65’tir. Bu oran, Avrupa’daki en yüksek orandır.

AB ülkeleri içinde 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan kadınların oranının en düşük olduğu beş ülke yüzde 17,7 ile İzlanda, yüzde 19,7 ile İsveç, yüzde 20 ile İsviçre, yüzde 22,8 ile Litvanya ve yüzde 23 ile Hollanda’dır.