Edirne Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık

12/02/2021

Sendikamız ile Edirne Belediyesi Personel A.Ş.’de çalışan 1022 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesinde işçilerin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında kazanımlar sağlandı.

Toplu iş sözleşmesinin imza törenine Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eğitim Dairesi Başkanı M. Salih Doğrul, Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Araştırma Dairesi Başkanı Nevzat Karataş, Trakya Şube Başkanı Salim Şen ve şube yöneticileri, belediye ve şirket yöneticileri ile belediyede çalışan temsilci ve üyelerimiz katıldı.

İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız Remzi Çalışkan şunları söyledi:

Bu sıkıntılı, zorlu dönemde bu tabloları oluşturmak gerçekten kolay değil. Hem pandeminin getirdiği hem de ülkenin içinde bulunduğu zorluklar içerisinde kayıplarımız da oldu. Kaybettiğimiz arkadaşlarımıza rahmet, henüz tedavisi devam eden işçi kardeşlerime de geçmiş olsun diyorum ve bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Bu zor şartlarda, salgın riskine rağmen, Park ve Bahçeler’de, Fen İşleri’nde çalışan arkadaşlarıma, bulaşma riskine rağmen sokak sokak temizlik yapan Temizlik İşleri’nde çalışan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum.

Pandemi hem ekonomik krizin, hem ülkede var olan bir demokrasi krizinin üzerine geldi. Birçok şey zaten zordu, pandemi bu zorluğu daha da arttırdı. Gittikçe artan işsizlik, çalışma yaşamındaki güvencesizlik, kuralsızlık ve geleceksizlik tehdidi altında adaletin, hukukun olmadığı, demokrasinin en temel değerlerinin alaşağı edildiği bir dönemde salgına yakalandık. Bu durum bizlere daha fazla ağır görev ve sorumluluklar yüklüyor. Hem halkın sağlığını korumak durumundayız, hem halka hizmet görevini yürütmek zorundayız ama hem de hakkımızı, alın terimizin karşılığını da talep etmek zorundayız. Ama bu talebi yaparken hem ülkemizin durumunu,  hem halka hizmetin sürekliliğini, hem de ülkenin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini asla göz ardı etmemeliyiz. Bizim açımızdan sendikal mücadele hem emek mücadelesi hem de demokrasi mücadelesidir. Ülkede yaşananlar bizleri gerçekten zorluyor.

4+4 zulmüne karşı mücadele ettik bugün ise özgür toplu sözleşme sürecine geçtik ama bizim talebimiz şirket işçiliği değildi. Biz kadro talep ettik. Belediyeleri zora sokan, işçileri şirket işçiliğine mahkûm eden ve bunun sonucu olarak da 4+4 gibi işçileri açlık ve yoksulluk sınırında yaşatmayı reva gören adaletsizliğe karşı mücadele ettik. Bugün de anamızın ak sütü gibi hakkımız olan kadro mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Bir zorluk daha yaşadık, torba yasa adı altında meclise getirilen yasa tasarısı ile temel haklarımıza el uzattılar ama yürüttüğümüz kararlı mücadelemizle bu saldırıyı boşa çıkardık. Örgütlü olmamızın mücadelemizi başarıya ulaştırdığına bir kez daha şahit olduk. Hükümet boş hazinenin kaynak ihtiyacını bizim sırtımızdan karşılamaya çalıştı. Kıdem tazminatımıza el uzattı. Türkiye’nin her tarafında DİSK üyeleri, Genel-İş üyeleri ayağa kalktı ve buna müsaade etmedi. Bu toplu sözleşmenin başta Edirne halkına ve Edirne Belediyesi’ne ve belediyede büyük bir özveriyle çalışan tüm üyelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’da konuşmasında şunları söyledi:

Bizim bir örgütlenme hasretimiz vardı. Bir emek mücadelesi hasretimiz vardı. Bir toplu sözleşme hasretimiz vardı. Disk Genel - İş Sendikası ile birlikte son imzaları da atarak, bu hasreti şimdilik dindirdik. Çünkü bunun sonrası var. Biz taşeron kaldırılsın derken, yeni bir taşeron sistemi yaratılsın demedik. Taşeron özel sektörün elinden alınıp, belediyeler aracılığıyla yapılsın demedik. Bir öncekinden iyi midir? İyidir. Ama en iyisi midir? Değildir. Şimdi yurt genelinde bunun mücadelesini vereceğiz, hep beraber. Yaşamının büyük kısmını emek mücadelesi ile geçirmiş bir belediye başkanı olarak, örgütlülükten hak, hukuk, adalet için savaşan bir yurttaş noktasına gelmiş birisi olarak, bu mücadelede de yine sizlerle beraber olacağız. Emek mücadelemiz, özgürlük mücadelemiz, demokrasi mücadelemiz, insan hakları mücadelemiz, sonuna kadar birlikte devam edecek. Hepimize hayırlı olsun.

Edirne Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık
Edirne Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık
Edirne Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık
Edirne Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık
Edirne Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık
Edirne Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık
Edirne Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık
Edirne Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık