2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz

05/02/2020

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2020 raporunu yayımladı. Raporda 2020 yılında yaklaşık 2,5 milyon kişinin daha işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

ILO’nun her yıl yayımladığı bu rapor, işsizlik, işgücü eksik kullanımı, çalışan yoksulluğu, gelir eşitsizliği, emeğin gelir payı ve insanları insana yakışır işlerden dışlayan faktörler gibi ekonomik ve sosyal verilere bakarak genel eğilimleri tespit ediyor.

Bu yıl raporda çalışma yaşamındaki eşitsizliklerin ve güvenceli işlerin yetersizliğinin insanların daha iyi bir yaşama kavuşmalarını zorlaştırdığı ön plana çıkarılıyor. ILO’ya göre mevcut çalışma koşulları ve mevcut işler yaşamı iyileştirmeye olanak vermiyor. Rapora göre bu koşullar yarım milyar insanı olumsuz etkiliyor. 165 milyon kişi yeterli ücretli işe erişemezken 120 milyon kişi ise ya iş aramaktan vazgeçmiş durumda ya da iş gücü piyasasına erişimden yoksun.

Son dokuz yılda küresel işsizlik oranı değişmese de ILO, ekonomilerin işgücündeki artışı karşılayabilecek istihdamı yaratamadığını bu nedenle 2,5 milyon kadar kişinin işsizlerin arasına katılacağı öngörülmektedir. İşsizlik bir tehdit olmaya devam ederken ücretli bir işe sahip olmak da sorunu çözmüyor çünkü çalışanların koşulları giderek kötüleşiyor. Rapora göre 2019 yılında dünya çapındaki toplam 3,3 milyar çalışanın pek çoğunun geliri yetersiz düzeydeydi. Çalışan yoksulluğu ise, “bugün için 630 milyonu aşkın çalışanı, diğer bir deyişle, dünyada çalışan nüfusun beşte birini etkiliyor”. Yani tüm dünyada, çalışanların yaklaşık beşte biri yoksul.

Mevcut işlerin yetersizliği ve mevcut işlerin koşullarındaki yetersizlik, rapora göre, işçileri kayıt dışı işlere mecbur bırakabiliyor. Kayıt dışı işler sosyal güvence ve diğer haklardan yoksunluk anlamına geliyor ve dünya çapında yaklaşık 2 milyar işçi bu şekilde çalışıyor, bu da dünyadaki tüm işçilerin yüzde 61’inin kayıt dışı çalıştığı anlamına geliyor.   

Çalışma yaşamındaki eşitsizlikler küresel düzeyde çözülemeyen bir diğer sorun olmaya devam ediyor ve gençler ve kadınlar bu durumdan daha fazla etkileniyor. Dünya çapında 15-24 yaş arasında olup ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç sayısı 267 milyonu bulmuş durumda. Çalışan gençlerin çoğu ise güvencesiz istihdam koşullarında yer alıyor. Kadınların iş gücüne katılımı erkeklere kıyasla daha düşük olmaya devam ediyor. 2019 yılında kadınların işgücüne katılımı yüzde 47 iken erkeklerin işgücüne katılımı yüzde 74 düzeyinde oldu. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler yalnızca işgücüne katılımla da kalmıyor. Bölgesel olarak değişiklikler göstermekle birlikte işlerin niteliği de toplumsal cinsiyet algısından etkileniyor.

Görülmektedir ki mevcut sosyal ve ekonomik düzen ve bu düzenin politikaları sorunları çözmek bir yana bu sorunları derinleştirmektedir. Bir yanda işsizlik artarken diğer yanda çalışma koşulları kötüleşmekte ve işe bağlı sorunlar artmaktadır. Küresel olarak işlerin niteliği, ücretler kötüleşmekte; eşitsizlikler artmakta; çalışan yoksulluğu derinleşmekte; emeğin gelirden aldığı pay küçülmektedir. Dolayısıyla bugün işçi sendikaları olarak küresel düzeyde tüm işçilerin birlikte ve dayanışma içinde çözüm arayışına yönelmesini sağlamak acil önem taşımaktadır. 

Raporun tamamını görüntülemek için tıklayın.

Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!