Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri

01/05/2020

ILO COVID-19 Krizi Karşısında Ülkelerin Aldığı Sosyal Koruma Tedbirleri Raporu’nu Açıkladı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) COVID-19 krizinin yarattığı olağandışı koşullar karşısında ülkelerin attığı sosyal koruma adımlarını içeren bir rapor hazırladı. Rapora göre 1 Şubat- 22 Mart 2020 tarihleri arasında 46 ülke ve bölge COVID-19 krizi bağlamında sosyal güvenlik alanında 97 tedbir açıkladı. Dünya genelinde toplam tedbir açıklama oranı %21,5 iken pandeminin ilk baş gösterdiği bölge olan Asya ve Pasifik bölgesinde %28,9 (13 ülke), Avrupa ve Orta Asya’da %36,2 (11 ülke), Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında %24,4 (11 ülke) ve Arap ülkelerinde %8,3 (1 ülke) oranında sosyal koruma paketi açıkladı.

Tedbirlerin çoğu, sosyal harcama ve sosyal program düzenlemelerine ayrıldı.

Önlemlerin çoğu sosyal harcama veya sosyal program düzenlemeleri (toplamın %57,9’u) üzerine alınmıştır. Diğer önlemler ise, yeni program veya yardımların getirilmesi (%22,1), yönetimde iyileştirme (%10,5) veya sübvansiyonların getirilmesi (%7,4) veya vergi reformlarıdır (%2,1).

Sosyal korumanın işlevine göre en fazla tedbir sağlık ve işsizlik yardımlarında alındı.

COVID-19 krizi bağlamında açıklanan tedbirler, sosyal korumanın tüm işlevlerini kapsamaktadır. Bu dönemdeki tedbirlerin yaklaşık beşte biri (%18,9) sağlığa ilişkindir, bunun hemen ardından işsizlik yardımları (%17,9) gelmektedir. Düşük gelirli ailelere, bazen bütün aile bireylerine yeni veya artırılmış transferler (%17,9) geniş ölçüde uygulanmıştır; bunun ardından emekli maaşlarında düzenlemeler (%8,4), hastalık izni veya yardımları (%6,3), aile yardımları (%6,3), işgücü piyasası önlemleri (%5,3), barınma sübvansiyonları (%4,2), gıda ödeneği (%2,1) ve çocuklu ailelere yardım (%2,1) gelmektedir.

Raporun tamamı için; https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_741448/lang--tr/index.htm