ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı

18/12/2017

Uluslararası Göçmenler Günü: BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Göçmenler için Eşit Haklar ve İnsana Yakışır İş Sağlamalıdır 

Brüksel, 18 Aralık 2017

Uluslararası sendikal hareket, doğduğu ülkeden başka bir yerde yaşayanların sayısının 244 milyonu bulduğu bu süreçte, Birleşmiş Milletlerin Göç Hakkında Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin üçte ikisi işçilerden oluşan göçmenlere eşit haklar ve insana yakışır işler sağlaması çağrısında bulunuyor.

Çoğunlukla iş aramak amacıyla gönüllü olarak göç edenlerle birlikte, 60 milyon insan savaş ve çatışma yüzünden kalıcı olarak yerlerinden edilmiş durumda. Kenya'da 400 bin yerinden edilmiş Somalili varken üç milyon yerinden edilmiş Süryani ise Orta Doğu ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yaşıyor. On binlerce göçmen Libya'da köleliğe maruz kalıyor. Son yirmi yılda, tehlikeli kara ve deniz yollarında göç yolculuğu boyunca 60 binden fazla yetişkin ve çocuk öldü. 2016 yılında, güvenliksiz teknelerle Kuzey Afrika'dan Akdeniz'i geçmeye çalışan yaklaşık 5 bin kişi boğuldu. Aileler Orta Amerika'da yoksulluk ve şiddetten kaçıyorlar. 2017'de ABD - Meksika sınırı boyunca kaydedilen göçmen ölümlerinde yüzde 17'lik bir artış oldu.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, "BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan ve işçi haklarını koruyan bir emek göçü çerçeve oluşturmak ve hükümetler tarafından göçmenlerin ve mültecilerin haysiyetine saygılı davranılmasını, insana yakışır istihdama erişimlerinin olmasını ve yasal koruma altında olmalarını sağlamak için harekete geçme fırsatı sunuyor. ABD Yönetiminin Sözleşme’den çekilmesi -ki bu büyük bir sorumluluktan da kaçma anlamına gelir- diğer BM üye ülkelerinin adalet ve hakkaniyeti garanti eden ortak yaklaşımlar üzerinde ilerlemelerini engellememeli" dedi.

Farklı ekonomik sektörlerdeki Küresel Sendika Federasyonları ile birlikte çalışan ITUC, Sözleşme’nin bütün göçmenlerin ve mültecilerin sendikalarda örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına kavuşmasını, eşit muamele ve ayrımcılığa uğramama haklarının garanti altına almasını sağlaması çağrısında bulunuyor. Diğer temel talepler arasında göçün istihdamı için "bağlı" ikamet veya "sponsorluk" sistemlerinin sona erdirilmesi,  iş ve sürdürülebilir kalkınma için menşe ülke ve varış yerlerinde gerekli süreçlerin sağlanması, kadın göçmenlerin haklarına dikkat çekilmesi, adalete ve sosyal korumaya erişim, düzenlemelerin yolunun açılması ve istihdam süreçlerinin düzenlenmesi.

Burrow: "Göç, günümüz uluslararası gündemindeki en önemli konulardan biri ve çatışma ve iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmiş insanlar sayısının artmasıyla konunun önemi de artmakta. BM sürecine adalet sağlayacak ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı engellemeyecek, aksine destekleyecek çözümler geliştirmesi açısından bakıyoruz. Göç, insan gelişiminin her zaman merkezinde olmuştur ve yabancı düşmanlığı ve ırkçı yaklaşımın yükselişte olması, siyasetçilerin ırkçı söylemleriyle de tetiklendiği düşünüldüğünde, pek çok göçmen ve mültecinin günümüzde karşılaştığı ayrımcılık ve şeytanlaştırmayı sona erdirmek için küresel çözümler bulmak hayati önem taşımaktadır."

 

Türkiye’de Mülteciler ve Geçici Koruma Kapsamında Suriyeliler

Türkiye’de hukuksal düzenlemeler sonucu yalnızca Avrupa’dan gelenleri mülteci statüsünde kabul edilmekte, Avrupa dışından gelen yabancıları ise üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar uluslararası korumaya alarak şartlı mülteci statüsünde kabul etmektedir. Ancak 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı nedeniyle Türkiye “açık kapı politikası” izlemiş ve Suriyelilere Geçici Koruma Statüsü verilmiştir.

Türkiye’de Suriyeli Olmak

Geçici koruma statüsünde Türkiye’de 3 milyon 381 bin 5 (Türkiye nüfusunun yüzde 4,24’ü)  Suriyeli bulunmaktadır.  Türkiye’de geçici koruma kapsamında yer alan Suriyeliler sırası ile İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Mersin, Adana, Bursa, Kilis, İzmir, Kahramanmaraş illerinde yaşamaktadırlar. Bununla birlikte yüzde 93’ü (3 milyon 152 bin 481’i) barınma merkezleri dışında yaşarken, yüzde 7’si (228 bin 524’ü) 10 ile bulunan 21 barınma merkezlerinde yaşamaktadır.

Suriyelilerin 1 milyon 557 bin 426’sı (yüzde 46’sı) kadın, 1 milyon 823 bin 579’u (yüzde 54’ü) erkektir. Yine 1 milyon 547 bin 649’u (yüzde 46’sı) 18 yaşın altındadır.

 

Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!