ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı

04/06/2020

ETUC ve üye Avrupa federasyonları, üst kuruluşumuz EPSU da dahil olmak üzere, Avrupa Komisyonu’ndan Covid-19’u tüm AB işyerlerinde geçerli olmak üzere meslek hastalığı olarak kabul etmesini talep etmektedir. Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, ekonominin tüm sektörlerinde işçilerin gördüğü zarar ve yaşanan kayıpların bir karşılığı olması bakımından önem taşımaktadır. Federasyonlara göre bu, Covid-19’in mesleki boyutuna görünürlük getireceğinden, önleyici bir düzenleme işlevi de görecektir ve Avrupa meslek hastalığı ve bilgi toplama şemasına dair Komisyon tavsiyesinin (2003/670/EC) yeniden düzenlenmesi bunu sağlayabilir.

ETUC, iki gerekçeyle yüksek risk grubuna alınması gerektiğini savunmaktadır: Birincisi, virüsün, salgınla mücadelede yaşamı riske giren kamu hizmetleri çalışanları için sağlık açısından büyük zararlara yol açıyor olması, ikincisi ise henüz virüsün tedavisi veya aşısı olmaması. EPSU, ETUC ile birlikte AB İSG bakımından yasal önlemler konusunda aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır:

- 2000/54/EC sayılı biyolojik etkenler direktifinin yeniden düzenlenmesi: Avrupa Komisyonu 3 Haziran’da bu konuda bir taslak çıkaracak. ETUC’un talebi ile SARS-Cov-2, söz konusu taslağın kapsamına alındı ancak koronavirüs’ün hangi risk kapsamına alınacağına dair tartışma devam etmekte.

- 2003/670/EC sayılı tavsiye kararının yeniden düzenlenmesi: Bu düzenleme ile ETUC, Covid-19’un meslek hastalığı kapsamına alınmasını talep etmektedir. Komisyon, taslak oluşturulduktan sonra üçlü iş sağlığı ve güvenliği komitesini danışma için toplayacağını ifade etmiştir.

Personel yetersizliği ve fazla çalışma da sorun

EPSU, bu önlemlerin özellikle personel yetersizliği ve fazla çalışma gibi tüm sağlık ve güvenlik sorunlarını çözmeyeceğine dikkat çekmekle beraber hayati önemini vurgulamaktadır. Çünkü söz konusu düzenlemeler, işverenin virüs bulaşma riskini değerlendirmesi, gerekli önlemleri alması ve uygun bir çalışma düzeni sağlaması için sorumluluğunu zorunlu kılacaktır.

Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi AB üyesi olmayan ülkelerdeki sendikalar için de AB yasal düzenlemelerinin bir ölçüt oluşturması bakımından önem taşıdığı EPSU tarafından ifade edilmektedir.

Covid-19 nedeniyle yaşanan ölümlerin çoğu iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliğinden kaynaklı

EPSU, bu süreçte aynı zamanda sendikalar olarak bilgi toplamamızın da çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 20-65 yaş aralığındakilerin çoğunlukla işyerinde yetersiz önlemler, sosyal mesafenin sağlanmaması, kişisel koruyucu ekipmanların, test uygulamasının yetersizliği ve halihazırdaki güvencesiz ve zor çalışma koşulları olduğunu belirten EPSU, bazı işyerlerinde koşulları iyileştiren faktörün sendikal mücadele olduğuna dikkat çekmektedir.

Toplu pazarlık, güvenli koşulların sağlanmasında kilit rol oynayacağından, EPSU bu konuda üyelerini, tehlike ve risk durumunda çalışmadan çekilme hakkının kullanımında da destekleyeceğini belirtmektedir.

Kamu hizmetlerinin kamusal kalması talebimiz geçerlidir

EPSU, bu süreçte uzun dönemli taleplerin de hala önemli ve geçerli olduğunu hatırlatmaktadır: kamu hizmetlerinin kamusal kalması, kadın işçilerin ve tüm kamu işçilerinin eşit haklara ve adil koşullara sahip olması, son olarak da toplumsal ve ekolojik sorunlar göz önüne alınarak, yalnızca mal ve hizmetlerin nasıl üretileceği değil, aynı zamanda hangilerinin üretimine devam edileceği konusunda demokratik bir tartışmanın açılması gerekmektedir.