ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!

18/02/2019

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2019 Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre 2018 yılında 3.3 milyara yaklaşan dünya çalışan nüfusunun çoğu güvencesiz koşullarda çalıştı.

ILO Genel Direktörü: “Bir işinin olması insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyini garanti etmiyor. 700 milyon kişi çalışmasına rağmen orta veya aşırı düzey yoksulluk koşullarında yaşıyor” diyor.

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerde çalışma yaşamında başta işgücüne katılım olmak üzere büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Üstelik sorunun çözümünde bir ilerleme de görülmüyor. Erkeklerin yüzde 75’i, kadınların ise yüzde 48’i işgücüne katılabiliyor. Kadınlar ayrıca güvencesiz emek koşullarına daha fazla maruz kalıyor.

Kayıt dışı istihdamciddiyetini koruyan diğer bir sorunlu alan. Dünya işgücünün yüzde 61’i (2 milyar işçi) bu grupta sayılıyor.

Gençlerin geleceği hala parlak görünmüyor: 25 yaş altı her beş gençten biri NEET diye adlandırılan grupta; yani ne okuyor, ne çalışıyor, ne de herhangi bir eğitim alıyor.

Bölgelere göre yapılan analize göre;

  • Afrika’da çalıma çağındaki nüfusun yalnızca yüzde 4.5’i işsiz ancak bunun nedeni başarılı istihdam politikaları değil çoğu işçinin başka seçeneği olmadığı için çok düşük nitelikli güvencesiz işleri dahi kabul etmek zorunda olmaları. Bölgede işgücünün yılda 14 milyon kişi artacağı ancak ekonomik büyümenin hızla artan işgücüne nitelikli istihdam yaratmada yetersiz kalacağı öngörülüyor.
  • Kuzey Amerika ülkelerinde işsizlik en düşük seviyesine ulaşacak. İstihdam ve ekonomik faaliyetin düşmesi bekleniyor.
  • Latin Amerika’da hızlı ekonomik büyümeye karşın bunun istihdama çok yansımayacağı tahmin ediliyor ve kayıt dışılık, niteliksizlik tüm istihdam türlerinde etkisini gösteriyor.
  • Arap ülkelerinde işsizliğin 2020’ye kadar 7.3 düzeylerinde kalması bekleniyor. Bölgedeki istihdamın yüzde 41’ini göçmen işçilerin oluşturması ve kadın işsizliğinin yüzde 15,6 ile erkeklerdeki işsizliğin üç katı olması dikkat çekiyor. Genç işsizliği ise yetişkin işsizliğinin dört katı.
  • Asya ve Pasifik bölgesinde ekonomik büyümenin önceki yıllara kıyasla daha yavaş olmakla beraber devam etmesi, işsizliğin ise 3.6 düzeyinde dünya ortalamasının altında kalması bekleniyor. Bu bölgede yapısal dönüşümler işçileri tarım dışında istihdama yöneltti ancak istihdamın niteliğinde bir artış getirmedi. İşçilerin çoğu iş güvencesinden, yazılı sözleşmelerden ve istikrarlı bir gelirden yoksun çalışıyor. Sosyal koruma bazı ülkelerde genişlemiş olsa da yoksulluk oranlarının yüksek olduğu ülkelerde sorun olmaya devam ediyor.
  • Avrupa ve Orta Asya bölgesinde uzun dönem işsizlik bazı ülkelerde yüzde 40’lara ulaşıyor. Kayıtdışılık yaygınlığını koruyor, Orta ve Batı Asya’da yüzde 43’e ulaşıyor. Çalışan yoksulluğu, düşük nitelikli işler ve işgücü içindeki eşitsizlikler sorun olmaya devam ediyor. Kuzey, Güney ve Batı Avrupa’da işsizlik son on yılın en düşük düzeyinde olup 2020’ye kadar da düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Türkiye

Türkiye raporda Avrupa ve Orta Asya bölgesi Orta ve Batı Asya alt bölgesinde Ermenistan, Azerbaycan, Kıbrıs, Gürcistan, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile birlikte yer alıyor. Bu alt bölgede 2017’de yüzde 6.1 ve 2018’de 3.6 olan üretim artışının büyük oranda azalarak 2019 yılında yüzde 1.8’e gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomik büyümenin 2020’de yüzde 3.1’e ulaşması bekleniyor.

Alt bölgenin ekonomik beklentilerini Türkiye’deki olumsuz ekonomik görünümün düşürdüğü belirtiliyor. Türkiye’de 2018’de yüzde 3.5 olan üretim artışının 2019 için yüzde 1’in altında kalması bekleniyor.

Türkiye için işsizlik tahminleri ise 2019 yılı için yüzde 11.9 ile 3.9 milyon kişi; 2020 yılı için ise yüzde 12.1 ile 4.1 milyon kişi.

Alt bölgede işsizliğin 2019 yılında yüzde 8.7’ye ulaşması ve 2020’de yüzde 9’a yani 2009’dan beri en yüksek düzeyine ulaşması bekleniyor. Bu eğilimin daha çok Türkiye’de kötüleşen emek koşullarından kaynaklandığı belirtiliyor çünkü bölgenin diğer ülkelerinde işsizliğin aynı kalacağı öngörülüyor. 

 

ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!