İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa

26/12/2019

Fransa işçi sınıfının mücadele tarihinde önemli tarihsel olayların mekanı olan bir ülke. Mesela 19 yüzyılın ortalarında vahşi kapitalizmin ağır sonuçları kapitalist üretimin sorgulanmasına; iktisadi, sosyal-siyasi ve felsefi açıdan irdelenmesine yol açtı.  Kapitalizmdeki vahşet ve ağır sömürü koşulları sonucunda Fransa’da 1848 Devrimleri patladı, bu dalga Avrupa’ya yayıldı.

Devrimler hedefine ulaşamasa bile öncelikle işçi sınıfı örgütlenmesinin ilerlemesine neden oldu ve 1864’te toplanan 1. Enternasyonal doğrudan bir sonuç olarak karşımıza çıktı. Fransız ve İngiliz işçi sınıfının birlikteliğinin adı Londra’da toplanan ve resmi adı Uluslararası İşçi Birliği olan 1. Enternasyonal oldu.

Denir ki kapitalizmi irdeleyen düşüncenin temelinde Alman felsefesi, İngiliz sanayisi ve Fransız siyaseti vardır. Alman felsefesinin eleştirisinden ayakları havada gezinen felsefeyi ayakları üzerine oturtan bilimsel bir düşünce sistemi, İngiliz sanayisinin eleştirisinden artı değer sömürüsünün kaynağı, Fransız siyasetinden ise 1848 Devrimi, Uluslararası İşçi Birliği ve 1871’de 2 ay 10 gün süren bir sosyalist hükümet deneyimi olarak Paris Komünü kaldı.

Bunlar işçi sınıfı mücadelesinin 19. Yüzyıldaki ana durakları olarak tarihimize kazındı ama Fransız işçi sınıfının 2. Dünya Savaşında Nazi işgaline karşı verdiği Direniş Mücadelesini ve daha öncesinde İspanya İç Savaşında Cumhuriyetçilere verdiği desteği de unutmamak gerekir.

1968 Paris’inde, tüm Dünyada daha sonraki on yılları felsefi ve siyasi olarak etkileyecek düzeni değiştirme eyleminin içinde de Fransız işçi sınıfı vardı.

Fransız işçileri örgütsel olarak ve siyasi olarak güçlü geleneklere sahiptir. Yaklaşık bir aydır Fransa’yı sarsan grevler gücünü örgütlü işçi sınıfından alıyor. Diğer yandan sarı yeleklileri işçi sınıfından koparabilir miyiz?

Fransa’da Başkan Macron ya emeklilik yaşını uzatacağız ya da emekli maaşını düşüreceğiz restini çektiğinde, bunun kolay olamayacağını biliyordu ama bu kadarını herhalde beklemiyordu.

Macron yenilmeye mahkûmdur. Çünkü karşısında hafızası örgütleri ve mücadelesi olan, tarihinden güç alan bir işçi sınıfı var.

Fransız işçi sınıfının eylemleri dünya işçilerine çok şey katacaktır.