Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor

24/09/2019

Ağrı Belediyesi Şirketi’nde Devam Toplu Sözleşme Sürecine İlişkin Zorunlu Açıklama

Sendikamız Ağrı Belediyesi’nde 2002 yılından beri örgütlü sendikadır. Ağrı Belediye’sine bağlı bir şirket olan Öz Ağrı Şirketi’nde sendikamız yetkili olup bu işyerinde toplu iş sözleşme görüşmelerimiz yasal prosedürü içerisinde devam etmektedir. Ancak son günlerde gerek yerel gerekse ulusal basında işyerinde devam eden toplu sözleşme süreci üzerinden belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri sendikamız Ağrı Şube Başkanı Ersin Erincik şahsında Sendikamızı ve Konfederasyonumuzu hedef alan kimi açıklamalarda bulunmuştur. Belirtmek gerekir ki; işveren konumunda bulunan yetkililerden gelecek her türlü müdahaleye asla müsamahamız olmamıştır, olmayacaktır. Bu mahiyette olan belediye meclis üyeleri imzası ile geçtiğimiz gün yapılan açıklamayı asla kabul etmediğimizin bilinmesini isteriz.

Sendikamız, belediye yetkililerinden gelen bu tür müdahalelere yönelik açıklamalar karşısında, kamuoyu önünde bu tartışmayı devam ettirme tarafı değildir. Ancak söz konusu açıklamalarda ifade edilen kimi hususlara da değinmeyi bir zorunluluk olarak görmektedir.

Belediye meclis üyeleri imzası ile yapılan bu açıklamanın gerçekle ilgisi yoktur; kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir.

Toplu sözleşme yapma tarihi gelmeden önce sözleşme yapıldığı ifade edilmektedir. Bu yasal olarak mümkün değildir. Sendikamız toplu sözleşme yetkisini yaz başında almış ve buna göre de toplu sözleşme görüşmeleri yürütülmüştür.

Yapılan açıklamalarda işverenin sözleşme tutanakları imzalandıktan sonra 15 gün toplu sözleşmenin tümünü inceleme hakkı olduğu ifade edilmektedir. Böyle bir hak nerede vardır, hangi yasada yer almaktadır tarafımızca bilinmemektedir. Toplu görüşmeler sendika teklif taslağı üzerinden sürdürülmekte, taraflar bu teklif taslağı üzerinden incelemelerini ve müzakerelerini sürdürmektedir. Toplu görüşmeler her toplantı sonrasında tutanak altına alınır ve anlaşılan anlaşılmayan maddeler belirlenir. Müzakereler bittikten sonra tekrardan tüm maddeler üzerinden yeniden bir müzakere anlamına gelecek bir inceleme süreci işin doğasına aykırıdır.

Hiçbir belediyenin vermediği zammı Ağrı Belediyesi’nin verdiği belirtilmektedir. Durum böyle ise sendika olarak bundan sizin ve üyelerimiz adına en çok bizim memnun olacağımızın bilinmesini isteriz. Ancak basın toplantısında, anlaşılan zam miktarına uygun olarak açıklama yapıldıktan hemen sonra işverenliğiniz tarafından, anlaşılan zam tutarını yarı yarıya indirmeye çalışmak ve sözleşmeyi buna göre değiştirmeyi istemek gerçek anlamda hiçbir belediyede karşılaşmadığımız bir durumdur.

Sözleşme üzerinden belediyeye “kumpas” kurulduğu ve seçimle gelen belediyenin yetkilerinin sözleşme aracılığıyla alınmak istendiğine ilişkin iddialara söyleyecek söz bulmakta zorlanıyoruz. Kastedilen her toplu iş sözleşmesinde bulunan işyeri Disiplin Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Hasar ve Zarar Tespit Kurulu gibi kurulların işyerinde oluşturulması ve sendika temsilcilerimizin de bu kurullarda görev yapması ise; bu kurullar bir toplu iş sözleşmesinin olmazsa olmazıdır. Buradan bir yetki gaspı, hele de bir kumpas çıkarmak olsa olsa yalnızca çok güçlü bir hayal gücüne işaret eder.

Öz Ağrı Şirketi’nde toplu sözleşme sürecimiz halen devam etmektedir. Buradan Ağrı Belediyesi işverenliğine çağrımız, toplu sözleşme masasında taraflar olarak varmış olduğumuz mutabakata bağlı kalarak toplu sözleşmemizi bir an önce imzalamaktır.

Sendikamız, toplu sözleşme sürecinin herhangi bir siyasi polemik ve malzeme konusu haline getirilmesine izin vermeden, her türlü fikir ayrılığı ve uyuşmazlığın kamuoyu önünde değil tarafların yüz yüze diyaloğuyla giderilmesi beklentisindedir.

 

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!