Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır

21.06.2016

 

Sendikamız Genel Merkezi Önünde 'Devrimci İşçi Hareketi' tarafından yapılan eylemle ilgili Genel Yönetim Kurulumuz bir basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklamasını Sendikamız Genel Başkanı Remzi Çalışkan sunarak, yaşanılan sürece dair yapılan açıklamayı basın ve kamuoyu ile paylaşmıştır.

DİSK/Genel-İş, 54 yıldır işçi sınıfının hakları için mücadele eden bir sendikadır. Bu süreçte başta belediye işçileri olmak üzere Türkiye işçi sınıfının önemli kazanımlarına pek çok kereler önderlik etmiş ve hep bu mücadelenin içinde olmuştur. Bu mücadeleyi toplumsal bir sorumluluk içinde ele almış, işçi sınıfının daha iyi yaşam ve daha iyi çalışma koşulları mücadelesini demokrasi mücadelesi içinde değerlendirmiştir.

Durum bugün de aynıdır. Bugün de DİSK/Genel-İş köle gibi çalışmaya, güvencesiz çalışmaya, taşeron istihdamına tüm gücüyle karşı koymakta, işçileri aydınlatmaya, örgütlemeye devam etmektedir.

Çok çetin siyasi koşullar altında eğilmeden bükülmeden barış içinde bir ülke özlemiyle demokrasi mücadelesi ile işçi sınıfı mücadelesini bir arada yürütmek için zorluklarla yol kat etmeye çalışıyoruz.

SENDİKAMIZ BİR SİYASİ ÖRGÜTÜN TACİZİ ALTINDADIR

Bu koşullar altındayken sendikamız uzunca bir süredir bir siyasi örgütün tacizi altındadır. Söz konusu örgüt, kendi yandaşları olan bir personelin işten çıkarılmasını bahane ederek DİSK/Genel-İş’i yıpratmaya, kamuoyu gözünde itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır; sendika yöneticilerimiz bu örgütün sosyal medyada hakaretlerine maruz kalmakta; kişilik hakları ayaklar altına alınmaktadır.

Tüm bu gelişmeleri ilerici kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. DİSK ve Genel-İş’e karşı sürdürülen bu düşmanca tavrın kime hizmet ettiği sorusunu soruyoruz? Evet bu tavır kime hizmet ediyor?

Bu grubun eylemleri DİSK Genel Merkezi önünde devam ederken DİSK Yönetim Kurulu konuyla ilgili adımlar atmış; hatta bu işçinin işbaşı yaptırılması da söz konusu olmuştur. Ancak bu grubun işçinin işbaşı yaptırılması gibi bir tavrının da olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu grupla yapılan 8 Temmuz tarihli görüşmede, grup sözcüleri gelme nedenlerinin bu konu olmadığını başka bir konuyu görüşmek üzere geldiklerini söyleyerek DİSK Yönetimine iletilmek üzere yazılı bir talepte bulundular. DİH adına ofis olarak kullanmak üzere kendilerine DİSK binasında bir oda tahsis edilmesi taleplerini ilettiler ve yazılarında da bu talebin karşılanmamasını “halk düşmanlığı” olarak ifade ettiler. DİSK Genel Sekreteri böyle bir talebin doğru olmadığını kendilerine ifade etmesine rağmen taleplerinin ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme alınması konusunda ısrarlı olduklarını söyleyerek ayrıldılar. Aynı akşam DİSK Genel Merkez binasını işgal etmişler ve zarar vermişlerdir. Bu durum DİSK tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

Son zamanlara kadar DİSK Genel Merkezini işgal ederek işçi sınıfının onuru olan konfederasyonumuzu itibarsızlaştırma çabası içine giren bu örgütün eylemlerini Genel Merkezimize taşımaya çalıştığını görüyoruz.

İşten çıkarılan personel ile ilgili gerçekleri bugüne kadar defalarca ifade ettik şimdi bu örgütün eylemi nedeniyle yeniden ifade etmeyi zorunlu görüyoruz.

YALAN BEYANLA İŞE GİRİŞ

 • Bu işçi daha önce Fatih Belediyesi’nde çalışırken tazminatsız olarak iş akdi feshedilmiştir. İşten çıkarılan bu işçi için bu örgüt Fatih Belediyesi’ne karşı herhangi bir direniş yapmamış; açılan işe iade davası da kaybedilmiştir. İşten çıkarılma öncesinde Sendikamızın ve avukatlarımızın kendisine yapmış olduğu öneriler dikkate alınmamıştır. Bu konuda dönemin DİSK Genel-İş Genel Başkanı’nın bilgisine başvurulmalıdır.
 • Kendisi sendika içinde siyasi yakınlıklarını kullanarak iş talebinde bulunmuştur. İş talebi gerekçesi ise belediyeden haksız yere çıkarıldığı, emekliliğine 6 ay süre kaldığı ve bu süre ile sınırlı olarak sendikada istihdam edilerek mağduriyetinin giderilmesi yönünde olmuştur.
 • Bu işçi o dönemde sendikamızın kurumsal yapısı içinde olan İstanbul Avrupa yakası bölge başkanının ihtiyaç göstererek talep etmesiyle Genel Yönetim Kurulu tarafından 14 Mart 2011 tarihinde bölge başkanlığında hizmetli kadrosuyla göreve başlatılmıştır. Burada şunu da ifade etmek gerekir: sendikamızda iş başvuruları şubelere değil doğrudan Genel Merkez’e yapılmak durumundadır.
 • Ancak emeklilik hakkı gerekçesiyle işe başlatılan bu işçinin aslında emekli maaşı aldığı sosyal güvenlik bildirimi sırasında ortaya çıkmış; sendika SGK’ya düzeltme göndermek zorunda kalmıştır.
 • Sendikamız işçiyle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na sosyal güvenlik destek primi olarak bildirmesi gerekirken bildirimin yanlışlıkla tüm sigorta kolları sigortalısı olarak bildirildiğini ifade etmek zorunda kalmıştır. Yani bu işçi sendika yönetimine yalan söyleyerek mağduriyet söylemiyle işe başlamıştır.

İŞ YOK İSTİHDAM VAR

 • Bu işçi, sendikamız tarafından 30 Haziran 2015 tarihinde işten çıkarılmıştır. Yani yalan beyanla sendikada istihdam edilen bu işçi 4 yılı aşkın bir süre sendikada idare edilmiştir. Üstelik görevlendirildiği bölge başkanlığı Anatüzük değişikliği ile ortadan kaldırılmış; 5 Ekim 2013 tarihi itibarıyla bölge başkanının görevi sona ermiştir. Buna rağmen kendisine ihtiyaç bulunmadığı halde çalışmasına olanak tanınmıştır.
 • Ayrıca, bölge başkanının görevinin sona ermesi nedeniyle görevlendirildiği şubede iş disiplini, iş arkadaşlarıyla uyum ve çalışma konularındaki olumsuzluklar kendisinin daha fazla idare edilmesini olanaksızlaştırmıştır. Son olarak sendikaya gelen üyelerimize, kapıcılara, hastanede temizlik işi yapan kadınlara, çay getirmeyerek ve “ kapıcılara hizmet edemem” diye tepki göstererek, yöneticilere bağırıp, çağırmıştır. Daha sonra şeker hastası olduğunu, artık çalışamayacağını, söyleyerek tazminat talep etmiştir. Sendikamız bu işçiyi incitmeden talebini karşılamış; tazminatı ödenerek sendikayla ilişkisi sonlandırılmıştır.
 • Durum böyleyken bu işçi kendisine haksızlık yapıldığı söylemiyle hareket etmekte, bağlı olduğu siyasi grup bu durumu kullanarak sendikamıza karşı siyasi bir nefret dili kurmaktadır.

İŞE İADE KARARINA UYULDU!

 • Bu konu Başkanlar Kurulu gündemlerinde de yer tutmuş ve tüm boyutlarıyla tartışılmıştır. En son 18-19 Mart 2016’da Ankara’da toplanan Başkanlar Kurulu, kamuoyunda DİSK ve Genel-İş’e karşı itibarsızlaştırma çalışması yapan, yöneticilerimize hakaret eden bu siyasi anlayışın taleplerine boyun eğilmemesi kararı almış ve bu işçinin kesinlikle işe alınmamasını tavsiye etmiştir.
 • Şimdi Genel Merkez binamızın önünde süren eylemin gerekçesi mahkemenin işe iade kararının uygulanması istemidir. Ancak Başkanlar Kurulu’nun tavsiye kararına rağmen Genel Yönetim Kurulu işe iade kararını uygulamak istemiş ve bu işçiye eski çalıştığı işyerine en yakın şube olan Kocaeli şubemizde istihdam olanağı sağlanacağını bildirmiştir. Sendikamızın Oya Baydak’a Kocaeli Şubemizde DİSK’e, Sendikamıza ve Genel Yönetim Kurulumuza yönelik yaptıkları tüm itibarsızlaştırma, karalama ve tacize rağmen çalışması için yaptığımız teklif Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından reddedilmiştir. Görevi sona ermiş bölge başkanına bağlı olarak çalışması işe alınan bu kişinin İstanbul Şubelerinde çalışması artık olanaklı değildir; çünkü kendisine yönelik bir güvensizlik oluşmuş ve birlikte çalışma uyumu ortadan kalkmıştır.

DİSK ve GENEL-İŞ BAŞKAN ve YÖNETİCİLERİNİ AFİŞE ETME VE TACİZ GİRİŞİMLERİNDE BULUNULDU

DİSK ve Sendikamız Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu ve şube yöneticilerinin fotoğrafları ile afişler hazırlanarak hakaretler edildi. Evlerinin önüne, mahallelerine afişler yapıştırıldı. Sosyal medyada taciz ve tehdit edildi.

Suç içeren bu tehdit ve tacizlerle ilgili çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştur. Bütün Genel Merkez ve Şube Yöneticilerimize herhangi bir zarar geldiğinde sorumluları daha sonra isimlerini açıklayacağımız şahıslar olacaktır.

DİSK ve GENEL-İŞ’E SALDIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

 • Sendikamız için herhangi bir siyasi örgütün, grubun zorlaması, baskısı kabul edilemezdir. Bu yöntemlerle DİSK/Genel-İş’e herhangi bir tavrın, kararın kabul ettirilmesi, dayatılması söz konusu değildir.
 • Sendikamız önünde yürütülen eylem bizim açımızda meşruiyeti olmayan bir eylemdir. Sendikamız yöneticilerine ve personeline hakaret ve tehditlerde bulunanlara hoşgörü ile bakmıyoruz.
 • Bahsedilen siyasi örgüt DİSK’e yazdığı yazıyla DİSK’ten bir oda talep etmeye kadar cüret etmiştir.
 • Bu eylemi sürdürmek isteyenler bunun sonuçlarına katlanacaklardır. Sendika binası önünde bu tür eylemlere izin verilemeyeceği açıktır; Genel-İş üyeleri buna izin vermeyeceklerdir.
Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!