DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır

19/01/2023

İçinde bulunduğumuz sosyal, ekonomik ve siyasal kriz koşullarında üyelerimizin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarını savunuyor, bu haklar için kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Çiğli Belediyesinde çalışan üyelerimiz de yüksek enflasyon altında geçim mücadelesi veriyor ve haklı olarak ücretlerinde iyileştirme yapılmasını istiyor. Bu son derece haklı bir taleptir. Ancak Çiğli Belediyesi Şirketinde çalışan çok az sayıdaki Genel-İş temsilcisi ve üyesi işçilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu temel atma töreninde gerçekleştirdikleri eylemi kabul etmediğimizi; yapılan eylemin ne usul ne de esas bakımından Genel-İş Sendikasının usullerine de esaslarına da uymadığının da altını çizmek isteriz. Bu eylem ne işçi sınıfı eylemidir ne de DİSK/Genel-İş’i temsil eden bir eylemdir. Yaşadığımız dönemin zorlu siyasal koşullarında gerçekleştirilen tutarsız ve sendikal disiplinden, işçi sınıfı bilincinden uzak bir eylemdir.

Sendikamızın demokratik ve kurumsal işleyişinde yeri olmayan bu eylemi gerçekleştiren temsilciler, tüzüğümüz ve kurumsal işleyişimiz gereği görevden alınmıştır. Ayrıca bu konunun tüm boyutlarıyla araştırılması, soruşturulması hususunda da tüm çalışmaları, eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Aynı zamanda Çiğli Belediyesinde çalışan üyelerimizin ücretlerde iyileştirme yapılmasına yönelik talepleri bizim de talebimiz olup bu konudaki haklı talebin savunuculuğunu da sürdüreceğiz.

Öte yandan bu olayın Çankaya Belediyesi başta olmak üzere birçok yerde önemli ve değerli TİS süreçlerini gerçekleştirdikten, üyelerimizin haklarında birçok iyileştirme ve “eşit işe eşit ücret” gibi kazanımlarını sağladıktan hemen sonra ve örgütlenme faaliyetlerimizin hızla ve başarılı bir şekilde sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi son derece manidardır.

“Demokrasi işçinin ekmediğidir!” ilkesini benimsemiş olan Sendikamızın, böyle çirkin bir olayla gündeme gelmesi, Sendikamızı temsil eden bir durum değildir. Dolayısıyla herkes şunu bilmelidir ki; sendikamız, eşit, adalet içinde ve demokratik bir ülke ile aydınlık yarınlarımız için tüm demokrasi güçleriyle bu demokrasi mücadelesini vermeye devam edecektir.