Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!

DİSK Yönetim Kurulu’nun, son gelişmelere ilişkin açıklaması:

Saray darbesine karşı demokrasi, barış ve adalet mücadelesine!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Rize’de yaptığı bir açıklamada “İster kabul edilsin ister edilmesin, Türkiye’nin yönetim sistemi değişmiştir. Şimdi yapılması gereken bu fiili durumun hukuki çerçevesinin yeni bir Anayasa ile netleştirilmesi, kesinleştirilmesidir” demiştir.

Cumhurbaşkanı’nın açıklaması 12 Eylül askeri darbecilerinin “yönetime el koyma” açıklamasını anımsatmıştır. Nitekim o darbede de 12 Eylül 1980’de yönetime el konulmuş, 61 Anayasası “ilga edilerek”yönetim şekli değiştirilmiş, fiili durumun hukuki çerçevesi de 7 Kasım 1982’de yapılan halk oylaması sonucu yeni bir Anayasa ile “kesinleştirilmiştir”.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamasındaki “İster kabul edilsin ister edilmesin” ifadesinin altını çizmek gerekmektedir. Cumhurbaşkanı, yönetim şekli değişikliği için  halkın kabul etmesini gerekli görmediğini ilan etmektedir. Nitekim 7 Haziran 2015’de yapılan Genel Seçimler de “Başkanlık” olarak ifade edilen yeni yönetim şeklinin oylaması biçiminde yaşanmıştır. Cumhurbaşkanı Anayasayı hiçe sayarak alanlara inmiş, kendi “Başkanlığı” için iktidar partisine oy istemiş, Anayasayı değiştirmek için “400 vekil” istemiş ve halk bu talebi reddetmiştir. Halkın %59’u fiili duruma hukuki çerçeve kazandırma planlarına “hayır” demiştir.

Bu koşullar altında yasal yollarla değil fiilen değiştirilen yönetim şekli halktan onay almamıştır. “400 vekil verin bu iş huzur içinde çözülsün” diyenler bu sonucu hazmedememiş, 400 vekil bir yana AKP’ye tek başına iktidar yetkisi dahi vermeyen halkın iradesi yok sayılmıştır. Bugüne kadar sürekli “sandık demokrasisi” masalları anlatan iktidar, sonunda sandığı da ortadan kaldırmıştır. Dayattıkları yeni yönetim şeklini “huzur içinde” yasallaştıramayanlar, bugün ülkeyi yangın yerine çevirerek bir uçuruma sürüklemektedir.

Türkiye büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır!.. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak başta işçi sınıfı olmak üzere tüm halkımıza Suriye’de yaşananları hatırlatmayı gerekli görmekteyiz. Türkiye’yi yönetenler Suriye’de kışkırttıkları etnik-mezhepçi çatışmaların sonuçlarından ders almaktan ziyade, benzeri bir çatışmayı ülkemize taşımakta çok hevesli görünmektedirler. Böylesi bir çılgınlığın sonucuna sadece TV ekranlarındaki savaş ve ölüm görüntülerinden tanık olmuyoruz. Milyonlarca göçmenin kentlerimizde ne koşullarda yaşadığına, işyerlerinde ne koşullarda çalıştırıldığına hepimiz tanığız. Onların da  10 yıl öncesinde hayal bile edemeyecekleri yaşam ve çalışma koşullarına tanığız ve endişe duyuyoruz.

Kim olursa olsun, hiç kimse, kendi kişisel ikbali için bu ülkenin yurttaşlarının geleceğini büyük bir tehlikeye atamaz! Hiç kimsenin kendi ikbalini, halka kabul ettirene kadar oylatma hakkı yoktur. Genç ölümler ülkenin dört bir yanına taşınırken, milyonlarca insan savaş riskiyle ölümle yüzyüze kalırken, işçiler işyerlerinde ölmeye devam ederken, milyonlarca işçi açlık sınırının altında ücretle çalışırken, emekliler yoksulluğa mahkum edilirken, taşeron işçilere verilen sözler tutulmamışken, ekonomik krizin tehdit edici sinyalleri artarken tek bir kişiyi mutlu etmek için Türkiye’yi ateşe atanların aklını başına alma olasılığı giderek yok olmaktadır.

Bugün tanık olduğumuz “yönetim şekli değişikliği” ilanı işçi sınıfının yıllardır yaşadığı hukuksuzluğun genelleşmesidir. Anayasa Mahkemesi’nin son kararında da görüldüğü gibi işçilerin grev hakkı, Anayasa’ya aykırı bir biçimde gasp edilmiştir. Taşeron işçilerin kazandıkları mahkeme kararları hiçbir şekilde uygulanmamaktadır. Her gün 3-4 işçi ölürken devletin tüm imkanları işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almayan işverenleri korumak için seferber edilmiştir, halkın tek başına yönetme yetkisi vermediği AKP hükümeti madenlerde cinayet işlemeyi 5 yıl daha serbest bırakan nitelikteki bir düzenlemeye imza atmıştır. İşçilere karşı sermaye çıkarı söz konusu olduğunda yıllardır yasa ve hukuk tanımayan iktidar, bugün aynı hukuk tanımazlığı kendi amaçları için sürdürmektedir.

Halkın iradesini yok sayanlar, koalisyon görüşmelerini bir oyalama süreci olarak geçirmişlerdir. Cumhurbaşkanı, birinci partinin hükümet kuramamasının ardından ikinci partiye hükümet kurma yetkisi vermemek için bin dereden su getirmeye devam etmektedir. Bu süreçte Cumhurbaşkanı her tutum ve davranışı ile Cumhurbaşkanlığı vasfını bir kenara bırakmayı sürdürmüştür.

Unutulmasın ki bu ülkedeki darbelerin, savaşların ve ekonomik krizlerin bedeli en fazla işçi sınıfı tarafından ödenmektedir. Akan bizim kanımız, küçülen bizim ekmeğimiz, gasp edilen bizim haklarımızdır. Bu nedenle demokrasi için, barış için, adalet için mücadele en başta işçi sınıfının görevidir.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu demokrasi, barış ve adalet mücadelesini dostlarıyla birlikte yükseltmeye devam edecektir.

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!