Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!

03/11/2020

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”  ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve emeklilik hakkının gasp edilmesine yönelik düzenlemelere karşı Ankara’da DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği önünde basın açıklaması yapıldı.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından yapılan basın açıklamasına, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sosyal-İş Genel Başkanı Mustafa Ağuş, Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ayvaz Şeker, Şubelerimizin başkan, yönetici ve üyeleri ile DİSK üyesi sendikaların yöneticileri katıldı.

Torba Yasa’nın geri çekilmesine dair sık sık sloganların atıldığı basın açıklamasında, “Kıdem Tazminatıma Dokunma”, “Çocuklarımın Emekliliğine Dokunma” ve “Torba Yasa Geri Çekilsin” dövizleri ile “Çocuklarımızın Kıdem Tazminatına, Çocuklarımızın Emekliliğine Dokunma, Torba Yasa Geri Çekilsin” pankartı açıldı. 

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan basın açıklamasında yaptığı konuşmada, AKP TBMM Grup Başkanlığı tarafından meclise sunulan AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla komisyondan geçen yasa teklifi ile iş güvencemizin, kıdem tazminatımızın, emeklilik hakkımızın, sendikal hak ve özgürlüklerimizin bir kez daha tehdit altında olduğunu vurgulayarak “Kazanımlarımızı ve temel haklarımızı, sizlere asla vermeyeceğiz. Ucuz işgücü yaratma hayallerinizi yok edeceğiz. Emeğimizin, alın terimizin hakkını alacağız. Yürüttüğümüz mücadeleden bir an olsun geri adım atmayacağız. Bugüne kadar gasp edilen haklarımızı da, bir bir geri alacağız!” dedi.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı aşağıdadır:

DOKUNMA KIDEM TAZMİNATIMA!

DOKUNMA EMEKLİLİK HAKKIMA!

TORBA YASA GERİ ÇEKİLSİN!

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında işçiler meydanlarda, ama aklımız ve yüreğimiz İzmir’de, enkaz altlarından ve yaralı olanlardan gelecek umutlu haberlerde. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa diliyoruz. Enkazlarda ve hastanelerde canlarımızı kurtarma mücadelesi veren tüm emekçileri selamlıyoruz.

İşçiler-emekçiler başta olmak üzere tüm ülke salgının ve depremin yarattığı ağır sorunlar ile boğuşurken, ülkeyi yönetenlerin gündeminin de bunlar olmasını bekliyoruz. Ancak maalesef onların gündemi başka.

AKP TBMM Grup Başkanlığı tarafından meclise sunulan ve AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla komisyondan geçen yasa teklifi ile; iş güvencemiz, kıdem tazminatımız, emeklilik hakkımız, sendikal hak ve özgürlüklerimiz bir kez daha tehdit altında.

Sendikaların görüş ve önerilerine başvurmaksızın hazırlanan tasarıda, kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere destekler açıklanırken, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için ise, koşulsuz olarak belirli süreli sözleşme yapılabilecek.

Halbuki, işçilerin haklarını korumak için belirli süreli iş sözleşmeleri İş Hukuku yasasıyla sınırlandırılmıştır ve ancak istisnai durumlarda ve objektif şartlar oluştuğunda yapılabilir. Öyle sınırsız, koşulsuz, şartsız, kuralsız belirli iş sözleşmesi olmaz.  Çalışma yaşamının temel prensibi iş sözleşmesinin sürekliliği üzerine kuruludur ve şimdi bu temel prensip bir torba yasayla, sosyal tarafların görüşü alınmadan bir oldu bittiye getirilerek çıkarılmak istenmektedir. İş Kanunu’nun işçiyi koruma ilkesi bu tasarıyla çiğnenmektedir.

Belirli süreli sözleşme demek;

 • Geçici işçilik demektir
 • İşçinin işten çıkarılmasını kolaylaştırmak demektir.
 • İşçilerin sendikal hak ve özgürlüklerinin önüne engel çıkarmak demektir.
 • Emekli olmanın önüne bir engel daha getirmek demektir.
 •  15-25 yaş arası, 50 yaş ve üzeri 9 milyon 149 bin kişinin iş güvencesinin ortadan kalkması, kıdem ve ihbar tazminatı hakkı başta olmak üzere haklarının ellerinden alınması demektir.

Genç işçilere ve ileri yaştaki işçilere yapılan bu ayrımcılık Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Sırf farklı yaş grubunda oldukları için işçilere ayrımcılık yapamazsınız. 25 yaş altındaki ve 50 yaş üstündeki işçilere yapılan bu ayrımcılığın nedenini biz biliyoruz.

İşçi sınıfını bölmeye çalışıyorsunuz. İşçi sınıfının kazanılmış haklarını bu şekilde gasp edeceğinizi düşünüyorsunuz. Kıdem tazminatımızı bu şekilde gasp edeceğinizi düşünüyorsunuz. Ama bizler çocuklarımızın geleceğini, kazanımlarımızı ve temel haklarımızı sizlere vermeyeceğiz. Ucuz işgücü yaratma hayallerinizi yok edeceğiz. Emeğimizin, alınterimizin hakkını alacağız. Yürüttüğümüz mücadeleden bir an olsun geri adım atmayacağız. Bugüne kadar gasp edilen haklarımızı da bir bir geri alacağız!

Bu tasarıyla;

 • 15-24 yaş arası istihdam edilen 3 milyon 559 bin genç işçiyi etkileyecek ve onları güvencesiz hale getirilecektir.
 • Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen işçilere bir mağduriyet daha yaşatılacaktır. Çalışma yılı ve pirim gün sayısını doldurup yaş koşulu nedeniyle bekleyen işçiler genellikle 50 yaş üzeri işçilerden oluşuyor. Bu teklif yasalaşırsa emeklilikte yaşa takılanlar belirli süreli sözleşmeyle çalışmaya zorlanacak ve daha güvencesiz koşullarda çalışmış olacaklar.
 • Ayda 10 günün altında çalışan 25 yaş altı gençlerin emeklilik primi bile yatırılmayacak. Yani bu çalışma süresi emekliliklerine sayılmayacak. Üç ayrı işverende, üç ayrı sözleşme ile ayda 30 gün çalışan bir gencin emeklilik hakkı da gasp edilmiş olacak.

Torba yasa adaletsizlikle dolu. Neler yok ki bu torba yasa da;

 • İşverenlere bol bol teşvik var.
 • Adı üstünde olan işsizler için oluşturulan işsizlik fonunun işverenler tarafından yağmalanması var.
 • Kayıt dışı işçi çalıştıranlara ceza değil ödül bir de üstüne prim teşviki var. Kayıt dışı işçi çalıştıran işveren mevcut yasalarımıza göre suç işlemektedir. Ancak tasarıya göre işverenin suçunu kabul etmesi durumunda af getirilmekte ve prim teşviki verilmektedir.

Pandemi koşullarında hayatı yaratan işçiler, her türlü zorluğa rağmen yaşam ve geçim savaşı veren işçiler; iktidar tarafından daha fazla açlığa, daha fazla zorluğa, daha fazla adaletsizliğe, daha fazla vicdansızlığa uğratılmaktadır.

İktidarı bir kez daha uyarıyoruz:

Adaletsizliğinize, vicdansızlığınıza karşı duracağız!

Haklarımıza sahip çıkacağız!

Çocuklarımızın emanetinin ve geleceğimizin gasp edilmesine sessiz kalmayacağız!

Direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz!

 

Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!