Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın

Sendikamız Tunceli Şube Başkanı Erkan Yılmaz’ın 4 Eylül’de Tunceli Merkez Karakolu önündeki çatışmanın arasında kalarak yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden Ayten Gülhan’ın hastaneye taşınması için yardımda bulunduğu gerekçesiyle “Polise mukavemet”, “Adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme” suçlamalarıyla tutuklanmasına karşı dayanışma eylemleri sürüyor.

Aralarında Konfederasyonumuz DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Sendikamız Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Sendikamız Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı M.Salih Doğrul, Sendikamız Tunceli şube yönetici ve üyeleri ile Tunceli emek ve meslek örgütlerinin katılım gösterdiği basın açıklamasında; Sendikamız Genel Başkanı Remzi Çalışkan, hukuksuz ve antidemokratik bir şekilde gerçekleşen tutukluluğun bir an önce sona ermesini isteyerek, ulusal ve uluslararası dayanışma eylemlerinin Tunceli Şube Başkanı Erkan Yılmaz serbest bırakılıncaya kadar süreceğini söyledi.

Konfederasyonumuz DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise DİSK ve Genel-İş tarafından gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında; tutuklama müzekkeresinde, tutuklamanın nedeni olarak somut veriler bulunmadığını, sadece genel ve soyut bir madde olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinin dayanak gösterildiğini, Başkanın hangi nedenle tutuklandığının mahkemece belirtilmediğini ifade ederek, adaletin yerini bulmasını ve Şube Başkanımızın haksız şekilde tutukluluğunun sona erdirilmesini talep ettiklerini belirtti.

 

Kani Beko’nun okuduğu basın açıklaması metni:

BASINA ve KAMUOYUNA

Değerli basın mensupları değerli arkadaşlar son dönemde ülkede yaşanan anti demokratik hukuk dışı insanlık dışı uygulamalara Tanık oluyoruz. 7 Haziran sonrası akıl almaz bir şekilde tırmandırılan şiddet politikaları ile Silopi’de Nusaybin’de Cizre’de Silvan’da yüzlerce insanımızı kaybettik. 400 milletvekili hırsı ile yüzlerce canımızı toprağa verdik.

04.09.2015 tarihinde Tunceli şehir merkezinde çıkan bir çatışma esnasında oradan geçmekte olan Sendikamız üyesinin sivil kız kardeşi kör  kurşunlarla yaralanmıştır.

Tunceli Şube Başkanımız Erkan YILMAZ, bu yaralıyı yaşatmak ve  hastaneye yetiştirme amacıyla yardım istemek için  beyaz bir aracın yanına gitmiştir. Araçtakiler ise yardım etmeyerek orayı terk etmişlerdir. Ambulansın geç gelmesi ile yardım etmeye çalıştığı kadın hayatını kaybetmiştir.

Yaralı, sivil bir yurttaşımızı, bir işçimizin kızını kurtarmak için çabalayan Dersim Şube Başkanımızın hayat kurtarma çabasına karşı yardımcı olması gereken devletin güvenlik memurunun şikayeti üzerine polise mukavemet, ceza muhakemeleri Kanunu’nun 100 üncü maddesi gereği önce gözaltına alınmıştır. Başkanımız 23.10.2015 tarihinde  içeriği açıklanmayan bir nedenle de tutuklanmıştır.

Tutuklama müzekkeresinde, tutuklamanın nedeni olarak somut veriler bulunmamakta, sadece genel ve soyut bir madde olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesi gösterilmiştir. Başkanın hangi nedenle tutuklandığı mahkemece belirtilmemiştir.

Adaletin yerini bulmasını ve Şube Başkanımızın haksız şekilde tutukluluğunun sona erdirilmesini talep ediyoruz.

Konuyla ilgili yurt içi ve dışında girişimlerimizi sürdürüyoruz. Uluslararası sendikal kuruluşlar da konuya eğilmiş, Uluslararası sendikal kuruşlardan PSİ ve Avrupadaki kamu işçilerini temsil eden EPSU tutukluluğun sona erdirilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yapmışlardır. ETUC(Avrupa Sendikalar Birliği) ve İTUC(Uluslar arası Sendikalar Birliği) üzerinden de adalet arayışımız sürecektir.

DİSK ve Genel İş Sendikaları olarak bundan sonrada adaletin yerini bulması davanın takipçisi olacağız..

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!