Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.

BASINA VE KAMUOYUNA

Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde çalışan Oya Baydak’ın iş akdinin feshedilmesinin ardından DİSK önünde başlattığı eyleme yönelik zorunlu açıklamadır:

İş akdini feshettiğimiz Oya Baydak 4,5 yıl önce Eminönü Belediyesi’nde çalışırken Belediye’nin kapatılıp işçilerinin Fatih Belediyesi’nde iş başı yaptığı dönemde Fatih Belediyesi’nin kendisine verdiği görevi kabul etmediği için tazminatsız işten çıkarılmıştı. Baydak, o dönemin Genel-İş Sendikası Genel BASINA VE KAMUOYUNA

Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde çalışan Oya Baydak’ın iş akdinin feshedilmesinin ardından DİSK önünde başlattığı eyleme yönelik zorunlu açıklamadır:

İş akdini feshettiğimiz Oya Baydak 4,5 yıl önce Eminönü Belediyesi’nde çalışırken Belediye’nin kapatılıp işçilerinin Fatih Belediyesi’nde iş başı yaptığı dönemde Fatih Belediyesi’nin kendisine verdiği görevi kabul etmediği için tazminatsız işten çıkarılmıştı. Baydak, o dönemin Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Erol Ekici ve İstanbul Avrupa Yakası Bölge Başkanı Mehmet Karagöz tarafından Fatih Belediyesi’ne karşı hiçbir direniş gösterilmeden İstanbul Avrupa Bölgesi’nde çay ve temizlik işlerinden sorumlu personel olarak işe alınmıştır.

O dönem Ekici ve Karagöz tarafından Baydak’ın işe alınmasına karşı çıkan İstanbul Avrupa Bölgesi Şubelerine, Baydak’ın emekliliğine az kaldığı, prim gününü doldurulduğunda işten çıkarılacağı söylenmiştir. Ancak Baydak’ın işe başlamasının ardından zaten emekli olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine şubeler, Baydak’ın işe alınmamasını tekrardan talep etmiştir. Ancak Genel-İş Sendikası eski Başkanı Erol Ekici İstanbul Avrupa Yakası Şubeleri’ne rağmen Baydak’ı işe almıştır. Baydak’ın işe başlatılma şekli, emekli olmuş ve emekli maaşı alan bir kişinin bir de Genel-İş Sendikası’ndan maaş alması o yıllarda İstanbul Avrupa Bölgesi Şubeleri tarafından Genel-İş Sendikası Başkanlar Kurulu’nda dile getirilmiş ve eleştirilmiştir.

Sendikamızda işe başlama süreci sorunlu olan Baydak, kendisini şubelerin itirazlarına rağmen işe alan Ekici’nin 2013 yılında başkanlık seçimlerini kaybetmesine rağmen aynı yerde çalışmaya devam etmiştir. Ancak geçtiğimiz ay Baydak’ın sendikamıza gelen üyelerimize çay ve kahve servis etmeyi reddetmesi bardağı taşıran son damla olmuştur.

Baydak, şube binamıza gelen üyelerimize çay ve kahve servis etmesi istendiğinde, üyelerimizin, şube başkanlarımızın ve personellerimizin arasında “Bana kapıcılara ve temizlikçilere hizmet ettiriyorsunuz” diyerek bağırmıştır. Biz Genel-İş Sendikası olarak temizlik işçilerini ve konut işçilerini örgütleyen bir sendikayız. Sendikamızın başkanları ve personelleri de üyelerimizin verdikleri aidatlar sayesinde maaşlarını almaktadır. Bu yüzden sendikadaki görevi şubemize gelen üyelerimize çay servis etmek olan bir personelin üyelerimizi hor görmesi, kendini onlardan üstün görmesi ve üyelerimize çay, kahve servisi yapmayı reddetmesi kabul edilemezdi. Yaşanan bu olayın ardından Genel-İş Sendikası İstanbul Şubelerinin çoğunluğunun kararıyla Oya Baydak’ın iş akdinin feshedilmesini Genel Merkezimizden talep ettik.

Sendikamızın Genel Merkezi de bu talebi değerlendirmiş ve şubelerimizin kararına uyarak tüm hakları verilmek üzere Oya Baydak’ın iş akdini feshetmiştir. Normal koşullarda tazminatsız işten çıkartmayı gerektirecek bu sebeplere rağmen sendikamızın ilkeleri doğrultusunda Baydak’ın tazminatını alabilmesi için iş akdi bu gerekçeler belirtilmeden feshedilmiştir.

Baydak ise iş akdinin feshedildiği tarihten bir hafta sonra 7 Temmuz tarihinde muhatabı Genel-İş Sendikası İstanbul Avrupa Bölgesi olmasına rağmen DİSK Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak çadır kurma eylemine geçmiştir. Baydak’ın yaptığı basın açıklamasında da görüleceği gibi sorun kendisinin işten çıkarılması değil DİSK’i ve Genel-İş Sendikası’nı iftiralarla karalamaya yöneliktir. Zaten Baydak’ın çadır eylemine başlamasının ardından eylemine destek veren “Devrimci İşçi Hareketi” isimli grubun, yaptıkları çalışmalar için DİSK Genel Merkezi binasından yer talep etmesi ve ardından DİSK Genel Merkezi binasına zincir vurarak girişleri engellemesi yapılan eylemin amacının farklı olduğunu göstermektedir. Bu grup daha öncede DİSK önünde benzer eylemlerde bulunmuş, yine eski başkan Erol Ekici tarafından işe alınan ve sendika üyesi tek bir işçinin bile davasına bakmamasına rağmen Genel-İş Sendikası’ndan maaş alan Av. Taylan Tanay içinde benzer bir eylemde bulunmuş, sonra eylemlerini herhangi bir gerekçe göstermeden sonlandırmışlardı. Bu eylemde sadece DİSK’e ve işçi sınıfının mücadelesine zarar vermek için kurgulanmış bir eylemdi. Aynı senaryo bugünde Oya Baydak üzerinden sergilenmektedir.

DİSK’in ve Genel-İş Sendikası’nın birçok işyerinde direnişte ve grevde olduğu, taşerona karşı mücadele ve işçi sınıfının kazanımlarını arttırmak için örgütlenme faaliyetlerine hız verdiği bir dönemde iftira kampanyaları ile sendikamızın ismi karalanmak istenmektedir. Yapılan eylemde ve açıklamalarda her ne kadar işçi sınıfından ve mücadeleden bahsedilse de bu eylem biçimi işçi sınıfına değil, sermayeye, iktidara ve sarı sendikalara hizmet etmektedir. İşçi sınıfı bu saldırıyı da boşa çıkartacaktır.

Yaşasın DİSK! Yaşasın Genel-İş!

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!