Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):

DİSK/Genel-İş Sendikası tarafından taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili olarak Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun görüş ve değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmak üzere yapılan basın açıklaması metnidir:

TAŞERON İŞÇİSİ KAMU İŞÇİSİDİR
TAŞERON SİSTEMİ HUKUK DIŞIDIR
ŞİRKET İŞÇİLERİ KADROYA ALINMALIDIR!

Yaklaşık 30 yıllık geçmişi olan kamudaki taşeron işçiliği artık sürdürülemez noktaya gelmiştir; sistem çökmüştür. Taşeronluk neden sürdürülemez? Çünkü;
1- Bugüne kadar açılan binlerce muvazaa davasında mahkemeler, kamu idarelerinin ucuz işçi çalıştırmak için taşeron uygulamasına gittiğine karar vermişlerdir. Bu durumun kanuna karşı hile olduğunun tespitini yapan mahkemeler taşeron işçilerin kıdem tazminatları ve izin hakları konusunda asıl işveren olan kamu kurumlarını sorumlu tutmuşlardır. Ortaya çıkan fatura nedeniyle Hükümet bu konuda mahkeme kararlarının gereği olarak taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kıdem tazminatları ve izin hakları konusunda düzenleme yapmak zorunda kalmıştır.

2- İhale sürelerinin 1 yıl olması, şirketlerin kazançlarından taviz vermemek için sendikalaşmayı engellemek istemeleri; toplu sözleşme yetkisi ve sözleşme sürecinin uzun sürmesi nedeniyle taşeron şirketlerde sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme hakları yıllardır ihlal edilmiş ve bu durum çok sayıda davaya konu olmuş, işçi hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelerin çiğnenmesi sürekli gündemde olmuştur.

3- Taşeron şirketlerde çalışan işçiler sendikalaşma nedeniyle işten atılmışlar; işten atılmalar binlerce işçinin içinde yer aldığı eylemlere sebep olmuştur.

4- Taşeron şirketlerdeki ilkel çalışma koşulları binlerce işçinin ölümüne, yaralanmasına ve sakat kalmasına yol açmıştır. Son olarak Soma ve Ermenek’te madenlerde yaşanan iş cinayetleri taşeron sisteminin çürüklüğünü güçlü bir biçimde ortaya koymuştur.

5- Bu durum, İş Yasasının 2. maddesinde istisnai olarak teknolojik ve uzmanlık gerektiren işlerde alt işverenlerin çalıştırılmalarına izin verecek bir düzenleme yapılmasını; ve kamuda asıl işlerde taşeron çalıştırılmasına olanak sağlayan eklemelerin kaldırılmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu düzenlemeler taşeron işçilerin hak ihlallerinin başlıca nedenidir.
Bu nedenlerle Hükümet, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme hakları konusunda da düzenleme yapmak zorunda kalmıştır.
Yine bu nedenlerle 7 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimlerinin en önemli gündem konularından birisi taşeron şirketlerde çalışan işçilerdir.
Muhalefet partileri taşeron işçiliğine son vereceklerini ilan etmişlerdir. Bu güne kadar Mahkeme kararlarını uygulamaktan kaçınan Hükümet ise asıl işlerde çalışan işçilere kadro verileceğini ilan etmiştir.
Bu gelişmeler, seçim vaatleri ve gerçekler karşısında artık taşeron sistemi sürdürülemez. Gelinen aşama kararlılıkla hukuk mücadelesi veren işçilerin, işten atılmalara karşı direnen işçi sınıfının ve işçi sınıfının örgütlenmesi, hakları ve talepleri doğrultusunda çalışan sendikaların eseridir. Soma’da Ermenek’te, tersanelerde, inşaatlarda, karayollarında, çöp kamyonlarının altında yaşamlarını bırakan işçi kardeşlerimizi ise hiç unutmuyoruz.
Şimdi taleplerimizi çok daha net ve açık olarak ortaya koymanın zamanıdır.
Şimdi artık taşeron sistemine son noktayı koymanın zamanıdır.
Hukuk ve işçi sınıfı mücadelesi göstermiştir ki,

1- KAMU HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIĞI İÇİN TAŞERON ŞİRKET İŞÇİSİ KAMU İŞÇİSİDİR!
2- KAMU HİZMETİ SÜREKLİ OLDUĞU İÇİN KAMU İŞLERİ DAİMİ İŞLERDİR!
3- DAİMİ NİTELİKTEKİ KAMU HİZMETLERİNDE İHALE OLMAZ!
4- KADRO LÜTUF DEĞİL HAKTIR, TALEBİMİZ KAZANIMLARIMIZIN TESCİL EDİLMESİDİR!
5- KAMUDA ASIL İŞ YARDIMCI İŞ AYRIMI YAPILMADAN ŞİRKETLERDE ÇALIŞAN 1,5 MİLYONU AŞKIN TAŞERON İŞÇİSİNE KADRO İSTİYORUZ!
HÜKÜMET’İN YAKLAŞIMI TAŞERON İŞÇİSİNİN SORUNUNU ÇÖZMEZ!
HÜKÜMET’TEN ŞU KONULARDA SOMUT AÇIKLAMA BEKLİYORUZ!

Hükümet taşeronda çalışan işçilerin kadro beklentisini ve mağduriyetini seçim yatırımına dönüştürmek istemekte ve asıl işlerde taşeron uygulamasına son vereceğini ifade etmektedir. Bu söyleme göre;

1- Belediyelerdeki taşeron uygulamalarına tümüyle son verilmesi ve şirketlerde çalışan işçilerin belediye kadrolarına alınması gerekmektedir. Çünkü belediyelerin hizmet alım ihalelerinin tümüne yakını belediyelerin asıl işleridir. Bunun için belediyelerdeki norm kadro uygulamasının kaldırılması; belediyelerde işçi istihdamı için konulan kısıtlamanın kaldırılması ve işçi istihdamının belediye meclislerinin yetkisine bırakılması zorunludur.

2- Hükümet’in asıl işlerde taşeron uygulamasına son verileceği vaadi başta hastaneler ve üniversiteler olmak üzere kamu kurumlarında temizlik, yemek, park bahçe, ulaşım hizmetleri vb tüm yardımcı hizmetlerde çalışan şirket işçilerini taşeron işçiliğine mahkum bırakacaktır.

Bu durumda Hükümet’ten şu sorularımıza somut yanıt istiyoruz:

– Belediyelerde taşeron uygulaması tümüyle yasaklanacak mıdır?
– Kamuda asıl işlerde taşeron uygulamasına son verileceği sözü somut olarak kaç işçiye karşılık gelmektedir?

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!