Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!

HÜKÜMETİN 2016 YILI EYLEM PLANINA VE EMEĞE OLAN SALDIRILARINA KARŞI SENDİKAMIZIN BASIN AÇIKLAMASIDIR

Hükümetin açıklamış olduğu 2016 Eylem Planı’nın “Çalışma Hayatı Bölümü” ile ele alınan konular önümüzdeki dönem emeğe yapılacak saldırının boyutlarını gösteriyor. Eylem planında ortaya çıkan başlıkların hepsi emek ve meslek örgütlerinin itiraz ettiği konulardır. Kıdem tazminatının kaldırılması, istihdam büroları, esnek çalışma biçiminin genel çalışma biçimi olarak yeniden yapılandırılması ile sermayenin istekleri yerine getirilmeye çalışılıyor.

Hükümet açıklamış olduğu “eylem planıyla” ucuz, esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırarak “2013 Yılı Programı” kapsamına dâhil ettiği Ulusal İstihdam Stratejisi’ni uygulamaya devam ediyor.

Ulusal İstihdam Stratejisi emeğin kazanılmış haklarına yönelik, en önemli saldırıdır. Sermayenin beklentilerinin neredeyse bütününü karşılayan bu stratejiyle emeğin kazanılmış bütün hakları yok edilmeye çalışılmaktadır.

Başbakan’ın açıklamalarıyla amaçlanan, kayıt dışı sektörlerdeki kuralsızlığın, sömürünün ve güvencesizliğin, yasal çerçeveye kavuşturularak çalışma yaşamının bütününe yayılmasıdır. Bütün kötülüklerin sorumlusu haline getirilen kıdem tazminatı hakkının gaspı eylem planının başlıklardan yalnızca biridir. Esneklik de bu bütünlüklü saldırının üst başlığıdır.

Eylem planında özel istihdam bürolarına özel vurgu yapılmış. Haziran 2015 itibariyle 28 ilde sayısı 482’yi bulan özel istihdam büroları Türkiye’de 10 yılı aşkın süredir faaliyet yürütüyor. İşveren ve işçi arasında aracılık görevi yapan bu bürolar, kar amacı güden kuruluşlar. İstihdam bürolarını işlevi sadece aracılıkla sınırlı değil ayrıca taşeron uygulamasının “kiralık işçi” olarak adlandırılabilecek yeni bir versiyonudur.

Yine hükümet sıkça bahsettiği esneklik modeli ile olumlu bir algı yaratmaya çalışıyor. Esneklik, sanki çalışanların istediği doğrultuda ve çalışanların isteklerine göre düzenlenecekmiş gibi yansıtılıyor. Oysaki çalışma yaşamına dayatılan esneklik, tamamen işverenin ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Esnek çalışma biçimleri anlatıldığı gibi işsizliği giderecek bir çalışma biçimi de değildir.

Eylem planında taşeron çalışmanın ortadan kaldırılmayacağı ve göz boyamak için sınırlı sayıda alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanları kadroya alacağını ilan etmiş durumda.

Son günlerde hükümet yetkililerinin ortaya attığı taşeron işçileri kadroya alıyoruz yalanı burada bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hükümetin taşeron sistemi ortadan kaldırma diye bir derdi olmadığı gibi taşeron işçilerinin tümünün kadroya alınması da gündemlerinde yoktur.

Başbakan’ın açıklamasında yapmış olduğu asıl iş -yardımcı iş ayrımı, tek başına bir anlam da ifade etmemektedir. Asıl işlerde çalışan işçilerin kadroya geçirilmesi için ayrıca bir kanun çıkarılması zorunludur.

26. Hükümetin çalışma yaşamıyla ilgili olarak sunduğu eylem planı işimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz ve umudumuz olan işçinin can simidi olan kıdem tazminatlarımıza da göz dikmiş durumda.  Kıdem tazminatlarımızın kaldırılmasını veya fona devredilmesini daha önce birçok kez gündeme getirdiler. Başbakan yaptığı eylem planı açıklamasında kıdem tazminatı konusunda “Üçlü Danışma Kurulu’nda gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmaları çerçevesinde konunun sonuçlandırılması sağlanacaktır” demişti.

Defalarca söylediğimiz gibi kıdem tazminatı bir “mali yük” değildir haktır.  Bu tazminat işçinin ödenmesi sonraya bırakılmış ücretidir.

İşçi sınıfı için kıdem tazminatı işyeri ile işin sürekliliğine dair kurduğu en önemli güvencedir.

Kıdem tazminatları kaldırılırsa işçilerin iş güvencesi olmayacak. Bizim önceliğimiz iş güvencesidir.  İşçinin kıdem tazminat alacağı yoksa kesinlikle iş güvencesi de olmaz.

Kıdem tazminatının kaldırılmasını kesinlikle tartışmadık ve tartışmayız. Biz bu noktada sadece şunun düzeltilmesini isteriz.  Kıdem tazminatını alamayan işçiler için küçük bir düzenleme yaparak, taşeronda çalışan işçilerin kıdem tazminatı almasını isteriz.

Hükümetin eylem planı karşısında işçilerinde güçlü bir eylem planı olacaktır. Tüm bu saldırıların amacı, emeği güvencesiz, örgütsüz, ucuz hale getirmektir.  Anlaşılan o ki hükümet emeği daha da köleleştirmek ve ucuzlatmak istemektedir.

İşçi sınıfının güvenceli iş, örgütlenme özgürlüğü, insanca çalışma ve insanca yaşam talepleri doğrultusunda bir mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Emeğin haklarının gaspına karşı her türlü meşru direnme hakkımızı kullanacağız.

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!