DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK binasının kapısının zincirlenerek işgal edilmesiyle ilgili basın açıklamasıdır:

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu, Sendikamızın İstanbul Avrupa Yakası Şubelerinde çalışan Oya Baydak isimli personelin iş akdini feshetmiştir. Bu fesihin muhatabı Sendikamız Genel-İş olmasına, Konfederasyonumuz DİSK’in bir tasarrufu olmamasına rağmen bu personel ve arkadaşları Konfederasyonumuz binasının kapısına zincir vurarak içeri giriş çıkışları engellemiş ve binayı işgal etmişlerdir. Kendilerini DİH diye ifade eden bu grup daha önce de benzeri durumlar yapmış, engelleme ve tacizlerine her defasında kendilerince gerekçeler uydurmuş ve kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır.

Oya Baydak’ın Genel Yönetim Kurulu’nu eleştirdiği ve bu sebeple işten çıkarıldığı doğru değildir.

Birincisi, hiç kimse DİSK binasını işgal edemez; 12 Eylül faşist darbecilerinin bile kapısına kilit vuramadığı Konfederasyonumuzun işgal edilmesine DİSK izin vermeyecektir.

İkincisi bu eylem haksız bir eylemdir ama bu personelin iş akdi feshi haksız bir fesih değildir. Çünkü kendisi 4,5 yıl önce Fatih Belediyesi’nden işten çıkarıldığında emeklilik için primlerinin yeterli olmadığını belirtmiş ve emeklilik hakkını kazanana kadar Sendikamızdan geçici süreli iş istemiştir. O zaman ki Genel Yönetim Kurulu da işten çıkarılan bu üyemizin emeklilik hakkını kazanana kadar geçici olarak DİSK/Genel-İş’in Avrupa Yakası Şubeleri emrinde görevlendirilmesine karar vermiştir.

Ancak bir süre sonra Oya Baydak’ın emeklilik hakkını kazanmış olduğu, emekliye ayrılmış olduğu, hatta emekli maaşı aldığı ve alırken Sendikamızda işe başladığı ortaya çıkmıştır. İşçinin herhangi bir kurumda işe başlarken kendi durumu ile ilgili doğru bilgi vermesi basit bir iyi niyet kuralıdır. Baydak, bir iş yerinde işe başlamanın en yalın ve etik kuralını en başından ihlal etmiştir ve aslında bu durum ortaya çıkar çıkmaz işine son verilmesi gerekirken zamanın Genel Başkanı Erol Ekici’nin koruması altında işine devam etmiştir.

Sendikamız şubelerinde çalışacak personel, şubelerin ihtiyacı ve talebiyle işe alınır. Ancak bu personel şubelerimizin istememesine rağmen çalıştırılmaya devam ettirilmiştir.

Sendikamızın Avrupa Yakası Şubeleri iyi tanıdıkları Oya Baydak’ın istihdamına en başından itibaren karşı çıkmışlar, iş ilişkisinin sonlandırılmasını defalarca talep etmişlerdir. Süreç içinde bu personelin görevlendirildiği sendika binasının temizlik, çay görevini aksattığı ve yapmadığı da ortaya çıkmıştır. Hatta bu durum Sendikamızın bir Başkanlar Kurulu toplantısında İstanbul Şubelerince dile getirilmiş ve gerekli işlemin yapılması istenmiştir.

En son gelinen aşamada ise bu personelin “kapıcıya hastane işçisine çay, kahve yapmam” tavrının ortaya çıkması sonrasında, İstanbul Avrupa Yakası Şubelerimiz bu personelin  iş akdinin fesh edilmesi talebini Genel Yönetim Kurulu’na iletilmişlerdir.

Genel Yönetim Kurulumuz bu personelin işe başvuru talebindeki hileli ve yanıltıcı tavrı, şubelerimizle, üyelerimizle defalarca yaşadığı sorunları da göz önüne alarak bütün haklarının ödenmesi koşuluyla iş akdini feshetmiştir.

Hadise bu kadar basittir. İşe başlaması yalan ve iyi niyeti suistimal üzerine kurulu, çalışması ise emekçi ahlakı ile bağdaşmayan bu kişinin işten çıkarılması DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun haklı ve meşru bir kararıdır.

Genel Yönetim Kurulu’nun bu kararını haksız bir karar olarak kamuoyuna sunan ve bunu bir siyasi propaganda malzemesi olarak kullanan bir siyasi eyleme dönüştürmek isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz. Hele buradan yola çıkarak sendikal hak ve özgürlükler için, iş cinayetlerini durdurmak için, taşeronlaştırmayı önlemek için ciddi bir mücadele veren ve hatta bu mücadeleyi çoğu zaman tek

başına yürütmek zorunda kalan Konfederasyonumuz DİSK’in karalanmasına, hırpalanmasına, mücadelesinin gözden düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz.

Daha önce Taylan Tanay şimdi de Oya Baydak senaryo aynı rol verilen, görev verilen kişiler farklı.

Siyasal iktidarın Sendikamızı itibarsızlaştırma operasyonu yaklaşık iki yıl önce ‘devrimci’ olduklarını iddia eden (DİH) adlı grup tarafından devralınmıştır. Buradaki DİSK’in önüne çadır, kapısına zincir vurulması basit bir hak arama tepkisi değildir. Buradaki sözde hak arama organizasyonu DİH adlı grup tarafından yapılmaktadır. Aynı grup DİSK ‘in kuruluş yıldönümünde ortaya çıkmış ve daha sonra hain ilan ettikleri “Avukat Taylan Tanay onurumuzdur işe alınsın” gerekçesiyle DİSK’in 47. kuruluş programını sabote eden gruptur. Hemen her hafta yayın organlarında devrimci dil ve kaleme yakışmayan hakaret, küfür içeren ve haddini de aşan yazılar yazdılar. Kamusal alanda Genel Başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kadromuzun resimlerinin yer aldığı pankart, afiş ve dövizlerle bizleri bir yerlere hedef gösterdiler.

AKP iktidarının yapmaya çalıştığı itibarsızlaştırma operasyonunu ısrarla devam ettirdiler. Bu grup şimdi de Oya Baydak’a rol verip esasen alışılagelmiş görevlerini sürdürmeye çalışıyor.

Soruyoruz bu sistemli saldırı da, niyet nedir, kim kiminle yan yanadır ve siz Genel-İş yöneticilerini hedef göstererek kime hizmet ediyorsunuz? Devrimci anlayış ve devrimciler, emekçilerin alınteri ve emeğine göz dikmez, el koymaz, emeğin kurumundan kendisine çıkar sağlamaz. Emekçilerin örgütlülüğüne, mücadelesine katkı sunarlar.  Emekçilerin onurlu çalışma ve yaşam koşullarını yaratmak için katkı sunar yol gösterir mücadele ederler.

Kendilerini DİH diye tanımlayan bu gruba ve mensuplarına önerimizdir, Abdullah BAŞTÜRK, İ. Hakkı ÖNAL, Mahmut SEREN ve adını sayamayacağımız yüzlerce önder ve yöneticilerimizin mücadelesiyle inşa edilen Genel-İş Sendikası emin ellerdedir. Sendikamızda etkinlik kuramadığınız ve nemalanamadığınız için saldırdığınızı Genel-İş üyeleri çok iyi biliyor. Sizin yok etmeye çalıştığınız DİSK ve DİSK’e bağlı sendikalarımızın bedeller ödeyerek elde edilen bu itibarı Genel-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların onurlu üyeleriyle ve üyelerin kararlı mücadelesiyle korunmaktadır. Korunmaya devam edilecektir.

DİSK’in kapısına zincir vurmaya kalkışanlar DİSK’in önderlerini idamla yargılayıp DİSK’in kapısına, binasına dahası bütün değerlerine saldıran 12 Eylül faşist darbecilerinin yandaşıdırlar. DİSK’i zayıflatmak ve yok etmek isteyen bu sermaye düzeninin yandaşıdırlar. Bunlar DİSK’in mücadelesine karşı olanların işbirlikçisidirler.

DİSK ve Genel-İş örgütlerinin bu önemli tarihsel dönemde sürdürdükleri işçi sınıfı mücadelesini engellemeye çalışan neye hizmet ettiği anlaşılmayan ama işçi sınıfı mücadelesine hizmet etmediği bilinen DİH ve benzeri grupların eylem ve tacizleriyle Konfederasyonumuz DİSK’in ve Sendikamız Genel-İş ‘in itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz.

 Yaşasın DİSK! Yaşasın Genel-İş!

Kamuoyuna ve basın kuruluşlarına saygıyla duyururuz.

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!