Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)


DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası’nın Hükümetin Metal işkolunda uygulamaya koyduğu anti-demokratik grev yasağına karşı;

“Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal işçilerinin grev hakkı derhal iade edilmelidir!” konulu ortak basın açıklaması metnidir:

Değerli basın emekçileri ve emek dostları, mücadele yoldaşları!
Hükümet işçi sınıfına açıktan savaş ilan etti!

Hükümet, DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş’in 29 Ocak’ta 10 kent 22 fabrikada 15 bin metal işçisiyle başlattığı greve Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün erteleme kararı verdi. Bu, Hükümetin ilk grev yasaklaması da değil. Aynı hükümet 2003-2004’te lastik ve cam, 2005’te maden ve 2014’te de cam ve maden grevlerini yasaklamıştı. Bunlar gösteriyor ki; grev yasaklamaları bugün AKP’nin sistematik olarak kullandığı emek düşmanı politikaları ve baskı araçları haline gelmiştir. Bakanlar Kurulu’nun son toplantısı 26 Ocak’ta olduğu halde 29 Ocak’ta metal grevini yasaklayan hayali Bakanlar Kurulu’nun gerekçesi ise “milli güvenliği tehdit” olmuştur. Anayasal demokratik bir hak olan grev yasaklanmıştır.

Bu yasak hukuksuzdur!

Milli güvenliği tehdit ettiği bahanesiyle alınan grev erteleme kararı açıkça hukuksuzdur. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63. Maddesine göre yasal olarak başlamış olup devam etmekte olan grev, Bakanlar Kurulu Kararı ile “milli güvenliği bozucu” nitelikte olduğu öne sürülerek 60 gün ertelenmiştir. Bu erteleme değil, grevi fiilen yasaklamadır. Grev yasaklama, Anayasa ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bu kararla Bakanlar Kurulu, açıkça Türkiye’nin taraf olduğu ILO sözleşmelerince güvence altına alınmış sendikal özgürlükleri çiğnemektedir. İşçi sınıfının tarihsel mücadeleleri sayesinde kazandığı grev hakkını engellemek aynı zamanda sendikal özgürlükleri engellemektir.

Hukuksuz yasağı tanımıyor, grevi sokağa taşıyoruz!

Örgütlenme konusundaki engeller, işkolu barajları, yetki sistemi uygulamaları demokrasi ile bağdaşmayan ve emek düşmanı politikalardır. ‘Milli güvenliğe aykırı’ gerekçesiyle grev yasaklamak ile AKP, sermayenin “güvenlikçi”liğini yaptığını bir kez daha ilan etmiştir.
Yaşananlar polis devletinin ayak izleridir. AKP Kendine karşı çıkan, muhalif olan tüm unsurları baskı ve zor kullanarak ezme yoluna gitmektedir. Metal grevini yasaklayan hükümet bir kez daha safını belli etmektedir. 12 Eylül faşist darbesinin örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile 12 Eylül’ün ürünü AKP’nin çıkarları ve zihniyeti aynıdır. Ancak, DİSK buna yabancı değildir. DİSK, 12 Eylül askeri darbesinde kapatılarak ve düzmece 12 Eylül mahkemelerinde idamla yargılanan sendika önderleriyle daha önce de “milli güvenliği tehdit ettiği” iddialarına maruz kalmıştı.Ancak hükümet de, MESS de unutmamalıdır, DİSK bu baskıların hiçbirine boyun eğmemiş, demokrasi ve sınıf mücadelesini her koşulda sürdürmeye devam etmiştir. Ve devam da edecektir.

Yolumuz işçi sınıfının yoludur!

20 yılın en büyük işçi grevi olan metal işçilerinin grevinin yasaklanması yalnızca metal işçilerinin grevine değil tüm işçi sınıfına indirilmiş bir darbedir. Tam da bu yüzden, Metal işçisinin grevi olarak başlayan ve AKP Hükümeti tarafından yasaklanan bu grevi savunmak ve sürdürmek artık tüm işçi sınıfının ve emek dostlarının boynunun borcu olmuştur.
Bugün, işçi sınıfını bir kez daha düşmanı olarak ilan eden hükümete safımızı bir daha belirterek haykırıyoruz. Özgür toplu pazarlık, insan onuruna yakışan ücret ve çalışma koşulları için başlattıkları ve işçi sınıfının onurlu bir geleceği için grevlerini savunan metal işçisinin tarafındayız.

Metal işçisinin haklı ve meşru mücadelesinin yanındayız!

İşçi sınıfının bedeller ödeyerek sokakta kazandığı grev hakkını da, sendikal özgürlükler mücadelesini de, masada kaybetmeyeceğiz. AKP’ye de, MESS’e de yenilmeyeceğiz.
Hükümetin zorbalığı bizi susturamayacak, aksine mücadele azmimizi pekiştirecektir. Bu yasak bizi yıldıramadığı gibi, metal grevini tüm işçi sınıfına ve bütün kentlerin sokaklarına, fabrikalarına, parti binası önlerindeki gösterilere açacak, grevin alanı büyüyerek devam edecektir.
Hem insanlık dışı çalışma koşullarında bizi topluca katledeceksiniz. Hem de insanca çalışma ve insanca yaşama talebimizi yok sayıp adeta toplu ölümlere devam edin diyeceksiniz. Üstüne işçi sınıfının insanca yaşayabilmesi için mücadele eden metal işçilerinin grevini yasaklayacaksınız.

Değerli basın emekçileri,

Bu hukuk dışı kararlarıyla hükümet bir savaşı körüklüyor.
Bu savaş açıkça sermaye ve yanlıları ile işçi sınıfının savaşıdır.
Köleliği reddetmek, teslim olmamak, direnmek, mücadele etmek, yangına körükle gitmekse, bizler işçi sınıfının neferleri olarak yangına körükle gidiyoruz!
Tavrımız susmak değil, mücadele ve haykırış olacaktır!
AKP’nin yasağı gayri meşrudur, sokakta ve işyerinde direnişi esas alacağız. Grev karşıtı bu ablukayı dağıtacağız!

Grev bizim hakkımız, söke söke alırız!
Yaşasın metal işçilerinin haklı ve onurlu direnişi!
Yaşasın işçilerin emekçilerin birliği ve sınıf dayanışması!

 

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Ankara Tabip Odası

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!